English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Електрична енергија

Како се формирају цене

Агенција доноси методологије за одређивање цена: приступа системима за пренос и дистрибуцију електричне енергије и цене електричне енергије за гарантовано снабдевање.

Енергетски субјекти који обављају регулисане енергетске делатности обрачунавају регулисане цене и доносе акт о ценама који достављају Агенцији на давање сагласности. У поступку обраде захтева за давање сагласности на акт о ценама Агенција анализира достављене енергетско-техничке и економско-финансијске податке и документацију и утврђује да ли су регулисане цене одређене у складу са методологијама.

Графички приказ (алгоритам) поступка одређивања регулисаних цена за крајње купце електричне енергије можете преузети овде.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена
Сагласности на цене и образложења
Цене
Системске услуге
Трошкови прикључења
Статистика
Извештај о потреби регулације цена и резервног снабдевања
КАЛКУЛАТОР - цене електричне енергије за гарантовано снабдевање


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије