English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Енергетска заједница

Енергетска заједница је међународна организација основана потписивањем „Уговора о оснивању Енергетске заједнице“ 25. октобра 2005. у Атини, са циљем проширења унутрашњег тржишта енергије ЕУ на регион Југоисточне Европе и црноморски регион.

Уговор о оснивању Енергетске заједнице је међународни уговор склопљен између Европске заједнице с једне стране, и Уговорних страна с друге стране.

Основни задаци Енергетске заједнице су:

  • Успостављање стабилног регулаторног и тржишног оквира у југоисточној Европи и ЕУ у циљу привлачења инвестиција у секторе електричне енергије и природног гаса, како би се омогућило стабилно снабдевање енергијом, неопходно за економски развој и социјалну стабилност;
  • Стварање јединственог правног оквира за трговину електричном енергијом и гасом у југоисточној Европи и ЕУ;
  • Унапређење сигурности снабдевања обезбеђењем стабилне инвестиционе климе и јачањем веза са другим регионима Европе, Африке и Азије;
  • Побољшање стања животне средине, повећање енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије у региону;
  • Развој конкурентног тржишта енергије и коришћење предности економије обима.

Уговором о оснивању Енергетске заједнице основане су и регионалне институције потребне за функционисање паневропског тржишта енергије- Министарски савет, Стална група на високом нивоу, Регулаторни одбор Енергетске заједнице, Секретаријат Енергетске заједнице, Форум за електричну енергију, Форум за гас, Социјални форум и Форум за нафту.

У складу са обавезама које проистичу из Уговора о оснивању Енергетске заједнице, Агенција активно учествује у раду институција Енергетске заједнице (Регулаторни одбор Енергетске заједнице, Атински форум, Гасни форум, Социјални форум), водећи при томе рачуна о заштити интереса потрошача, електропривреде и гасне привреде Републике Србије.


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Текст уговора о оснивању Енергетске Заједнице
Институције Енергетске Заједнице
Регулатива Енергетске Заједнице
Документи Енергетске Заједнице
Регионалне студије


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије