English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 6: Снабдевање електричном енергијом (број лиценци: 77)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0153/15-ЛЕ-СН од 13/3/2015 Предузеће "С.О.К." ДОО, Краљево 20354747 Краљевo Мирка Луковића бр. 2 312-22/2015-Л-I од 13/3/2015 10
0158/15-ЛЕ-СН од 16/11/2015 Предузеће "ROSE POWER" д.о.о., Београд-Савски венац 21111147 Београд Ресавска бр. 66 312-61/2015-Л-I од 16/11/2015 10
0160/15-ЛЕ-СН од 16/11/2015 Привредно друштво за производњу промет и услуге "НОЛЕКО ДОО", ЧАЧАК 20848731 Чачак Булевар ослободилаца бб 312-102/2015-Л-I од 16/11/2015 10
0168/15-ЛЕ-СН од 4/12/2015 "RESTART ENERGY" доо Београд-Нови Београд 21128562 Београд, Нови Београд Уроша Мартиновића 18/1 312-90/2015-Л-I од 4/12/2015 10
0164/15-ЛЕ-СН од 4/12/2015 Привредно друштво "SENTRADE RS" доо, Београд 21086037 Београд, Нови Београд Рашка Димитријевића 13/4 312-46/2015-Л-I од 4/12/2015 10
0161/15-ЛЕ-СН од 4/12/2015 Привредно друштво за трговинуелектричном енергијом "GRAND ENERGY DISTRIBUTION" доо, Ниш 21090751 Ниш, Медијана Мачванска 1 312-43/2015-Л-I од 4/12/2015 10
0171/15-ЛЕ-СН од 23/12/2015 Акционарско друштво "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд 20053658 Београд Балканска бр. 13 312-137/2015-Л-I од 23/12/2015 10
0177/16-ЛЕ-СН од 22/1/2016 Привредно друштвo „ЕПЦГ“ д.о.о. Београд 20491515 Београд Симина 16/1/3 312-142/2015-Л-I од 22/1/2016 10
0179/16-ЛЕ-СН од 2/2/2016 Привредно друштво за трговину електричном енергијом ENERGY MARKET доо, Пирот 20762918 Пирот Књаза Милоша 4/26 312-136/2015-Л-I од 2/2/2016 10
0184/16-ЛЕ-СН од 12/2/2016 "EFT TRADE" д.о.о., Београд 20743662 Београд Краљице Наталије 11 312-13/2016-Л-I од 12/2/2016 10
0182/16-ЛЕ-СН од 12/2/2016 AXPO друштво са ограниченом одговорношћу,Београд 20189053 Београд, Нови Београд Булевар Хероја са Кошара 8 312-143/2015-Л-I од 12/2/2016 10
0185/16-ЛЕ-СН од 12/2/2016 Привредно друштво за трговину струјом „EQM“ д.о.о. Пирот 20283092 Пирот Српских владара 233 312-144/2015-Л-I од 12/2/2016 10
0186/16-ЛЕ-СН од 1/3/2016 "HSE BALKAN ENERGY" д.о.о. Друштво за инжењеринг и трговину 20119977 Београд, Нови Београд Милутина Миланковића 27 312-9/2016-Л-I од 1/3/2016 10
0190/16-ЛЕ-СН од 11/3/2016 "MISTEL ENERGY" д.о.о. Београд-Звездара 20967790 Београд Булевар Краља Александра 270 312-5/2016-Л-I од 11/3/2016 10
0194/16-ЛЕ-СН од 11/3/2016 "TINMAR ENERGY" д.о.о., Београд 20541369 Београд Македонска 30 312-28/2016-Л-I од 11/3/2016 10
0192/16-ЛЕ-СН од 11/3/2016 “NOVA COMMODITIES“ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20936614 Београд Вука Караџића бр. 9 312-21/2016-Л-I од 11/3/2016 10
0191/16-ЛЕ-СН од 11/3/2016 ЕИ-предузеће за производњу и дистрибуцију енергетике и пружање услуга ЕЛМАГ доо, Ниш 07211872 Ниш Булавар цара Константина 80-82 312-17/2016-Л-I од 11/3/2016 10
0199/16-ЛЕ-СН од 25/3/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 312-139/2015-Л-I од 25/3/2016 10
0197/16-ЛЕ-СН од 1/4/2016 ELGAS ENERGY TRADING друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20808098 Београд Интернационалних бригада 83 312-36/2016-Л-I од 1/4/2016 10
0198/16-ЛЕ-СН од 1/4/2016 Привредно друштво "NETWORK FOR TRADING" доо, Београд 21005339 Београд, Нови Београд Милутина Миланковића 3А/ 8. спрат 312-55/2016-Л-I од 1/4/2016 10
0204/16-ЛЕ-СН од 13/4/2016 GEN-I друштво са ограниченом одговорношћу Београд 20193816 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6 312-45/2016-Л-I од 13/4/2016 10
0205/16-ЛЕ-СН од 13/4/2016 Привредно друштво "TERNA ENERGY TRADING" доо, Нови Београд 20841290 Београд, Нови Београд Булевар Арсенија Чарнојевића 70/8 312-43/2016-Л-I од 13/4/2016 10
0206/16-ЛЕ-СН од 19/4/2016 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге MVM PARTNER SERBIA д.о.о., Београд 20700483 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 50, 6. спрат, стан 464 312-69/2016-Л-I од 19/4/2016 10
0207/16-ЛЕ-СН од 19/4/2016 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге "Budapest-Energy Trading SR" Београд 20315075 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 50/6/463 312-70/2016-Л-I од 19/4/2016 10
0209/16-ЛЕ-СН од 19/4/2016 Привредно друштво ЕНЕКОД доо, Ниш 21164283 Ниш Булевар Немањића 85а, ТПЦ Зона II, локал 36 312-48/2016-Л-I од 19/4/2016 10
0213/16-ЛЕ-СН од 26/4/2016 "FUTURE ENERGY BGR" д.о.о., Нови Београд 20986387 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6-8 312-61/2016-Л-I од 26/4/2016 10
0214/16-ЛЕ-СН од 26/4/2016 АБ ЕНЕРГО доо, Београд 21037893 Београд, Нови Београд Трешњиног цвета 5/11 312-64/2016-Л-I од 26/4/2016 10
0215/16-ЛЕ-СН од 26/4/2016 "MIS LOGISTIC" доо, Параћин 20399775 Параћин Синђелићева 33 312-49/2016-Л-I од 26/4/2016 10
0218/16-ЛЕ-СН од 26/4/2016 GSA ENERGY доо, Београд 20831693 Београд Топличин венац 19-21 312-65/2016-Л-I од 26/4/2016 10
0220/16-ЛЕ-СН од 28/4/2016 Привредно друштво "LC ELECTRICITY SUPPLY AND TRADING" доо, Београд 21032301 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 50/VI/463 312-76/2016-Л-I од 28/4/2016 10
0222/16-ЛЕ-СН од 28/4/2016 "ENEKO ENERGY" доо за производњу и трговину електричном енергијом, Каћ 20700092 Каћ Делфе Иванић 59 312-67/2016-Л-I од 28/4/2016 10
0226/16-ЛЕ-СН од 9/5/2016 ENERGY SUPPLY & TRADE доо, Београд - Савски венац 20834404 Београд Теодора Драјзера 34 312-82/2016-Л-I од 9/5/2016 10
0223/16-ЛЕ-СН од 9/5/2016 ДРУШТВO ЗА ТРГОВИНУ "HEP-ENERGIJA" ДОО БЕОГРАД 20326000 Београд, Нови Београд Милутина Миланковића 9ж/канц.119 312-34/2016-Л-I од 9/5/2016 10
0228/16-ЛЕ-СН од 20/5/2016 "AYEN ENERGY TRADING" доо Београд-Стари град 21024708 Београд Косанчићев венац 20 312-72/2016-Л-I од 20/5/2016 10
0229/16-ЛЕ-СН од 20/5/2016 ПЕТРОЛ друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд 17454404 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90, 7. спрат, стан 2300 312-59/2016-Л-I од 20/5/2016 10
0230/16-ЛЕ-СН од 20/5/2016 Green Energy Trading д.о.о. Београд (Савски венац) 20927127 Београд Теодора Драјзера 34 312-77/2016-Л-I од 20/5/2016 10
0232/16-ЛЕ-СН од 20/5/2016 Привредно друштво за произвидњу и трговину на велико ПЛАВА МУЊА д.о.о., Београд 20643811 Београд Обилићев венац 12 312-74/2016-Л-I од 20/5/2016 10
0233/16-ЛЕ-СН од 27/5/2016 Предузеће "RAW AND REFINED COMMODITIES" д.о.о., Београд 20572221 Београд Тадеуша Кошћушка 30 спрат III, стан 8 312-78/2016-Л-I од 27/5/2016 10
0241/16-ЛЕ-СН од 6/7/2016 "MET SRB" д.о.о. Београд 20952920 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 48Б 312-88/2016-Л-I од 6/7/2016 10
0244/16-ЛЕ-СН од 6/7/2016 Предузеће "ENERGY DELIVERY SOLUTIONS" д.о.о., Београд 21199150 Београд Видиковачки венац бр. 25/стан 47, спрат 8 312-125/2016-Л-I од 6/7/2016 10
0245/16-ЛЕ-СН од 6/7/2016 "ELECTRON TRADE 021" доо Ветерник предузеће за трговину електричном енергијом 21016519 Нови Сад Бранка Ћопића 11 312-81/2016-Л-I од 6/7/2016 10
0247/16-ЛЕ-СН од 15/7/2016 PRIVREDNO DRUŠTVO WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD 20627913 Београд Љутице Богдана 1а 312-111/2016-Л-I од 15/7/2016 10
0253/16-ЛЕ-СН од 25/8/2016
Акционарско друштво "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд 20053658 Београд Балканска бр. 13 312-149/2016-Л-I од 25/8/2016 10
0257/16-ЛЕ-СН од 28/10/2016 НАВОН друштво са ограниченом одговорношћу, Лучани 21213748 Лучани Водоводска бб 312-150/2016-Л-I од 28/10/2016 10
0259/16-ЛЕ-СН од 17/11/2016 "GAZPROM ENERGOHOLDING SERBIA TE-TO PANČEVO" друштво са ограниченом одговрношћу, Панчево 21138410 Панчево Спољностарчевачка 199 312-142/2016-Л-I од 17/11/2016 10
0262/16-ЛЕ-СН од 16/12/2016 Привредно друштво "ЕЛЕМ ТРЕЈД СР" д.о.о., Београд-Нови Београд 21246239 Београд Владимира Поповића 50, 6. спрат, стан 464 312-208/2016-Л-I од 16/12/2016 10
0263/16-ЛЕ-СН од 29/12/2016 „NAFTACHEM” ДOO за трговину и услуге Сремска Каменица 08791546 Сремска Каменица Нова 23 бр. 6 312-206/2016-Л-I од 29/12/2016 10
0267/17-ЛЕ-СН од 27/2/2017 "ХИДРОИСТЕЛ" ДОО КЛЕНИКЕ, БУЈАНОВАЦ 20400650 Кленике, Бујановац Српски православни манастир Св. Прохор Пчињског 312-2/2017-Л-I од 27/2/2017 10
0271/17-ЛЕ-СН од 28/4/2017 "METHOD ENERGY DOO" Сремска Каменица 21238228 Сремска Каменица Сремска бр. 2А/3 312-41/2017-Л-I од 28/4/2017 10
0281/17-ЛЕ-СН од 24/11/2017 ENERGY TRADING AND INVESTMENT DOO, Београд- Савски Венац 21293628 Београд Добропољска 26-28 312-149/2017-Л-I од 24/11/2017 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије