English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Тржиште електричне енергије у Србији

Тржиште електричне енергије обухвата:

 • билатерално тржиште електричне енергије;
  Билатерално тржиште електричне енергије је тржиште на коме се електрична енергија директно купује и продаје између учесника на тржишту, на основу уговора о снабдевању електричном енергијом.
 • балансно тржиште електричне енергије и
  На балансном тржишту електричне енергије, оператор преносног система купује и продаје електричну енергију од учесника на тржишту ради балансирања и обезбеђења сигурног рада система.
 • организовано тржиште електричне енергије.
  Организовано тржиште електричне енергије је институционално уређен однос између понуде и тражње учесника на тржишту електричне енергије, са унапред одређеним стандардизованим продуктима и физичком испоруком, на временском оквиру дан унапред и унутар дана.
 • Учесници на тржишту електричне енергије су:

  • произвођач електричне енергије;
  • снабдевач;
  • снабдевач на велико;
  • крајњи купац;
  • оператор преносног система електричне енергије;
  • оператор дистрибутивног система електричне енергије;
  • оператор затвореног дистрибутивног система електричне енергије;
  • оператор тржишта;
  • номиновани оператор тржишта;
  • купац-произвођач;
  • складиштар електричне енергије;
  • агрегатор
  Поред наведених учесника, на организованом тржишту електричне енергије учесници могу бити и друга правна лица у складу са правилима о раду организованог тржишта.

  Шема тржишта електричне енергије


  ТРЖИШТЕ
  Тржиште електричне енергије у Србији
  Правила о раду тржишта
  Правила о промени снабдевача
  Именовање НЕМО
  ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
  Правила о раду преносног система
  Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
  TYNDP – планови развоја
  Сертификација
  Изузећа за нове интерконекторе
  ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
  Правила о раду дистрибутивног система
  Планови развоја
  Програм усклађености ОДС
  КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
  Правила квалитета


  Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије