English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

О АГЕНЦИЈИ


Регистар лиценци

Издате лиценце

   Важећи Закон о енергетици (2021. година)

1 Производња електричне енергије (35)
2 Комбинована производња електричне и топлотне енергије (11)
3 Пренос електричне енергије и управљање преносним системом (1)
4 Дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом (1)
5 Дистрибуција електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним системом (6)
6 Снабдевање електричном енергијом (77)
7 Снабдевање на велико електричном енергијом (87)
8 Управљање организованим тржиштем електричне енергије (1)
9 Транспорт и управљање транспортним системом за природни гас (1)
10 Складиштење и управљање складиштем природног гаса (1)
11 Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас (30)
12 Снабдевање природним гасом (63)
13 Снабдевање на велико природним гасом (6)
14 Јавно снабдевање природним гасом (30)
15 Производња деривата нафте (7)
16 Транспорт нафте нафтоводима (1)
18 Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива (29)
19 Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником (64)
20 Трговина горивима ван станица за снабдевање превозних средстава (6)
21 Пуњење посуда за течни нафтни гас, компримовани и утечњени природни гас (28)
22 Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (428)
23 Трговина горивима за пловила (2)
24 Производња биогорива (1)
25 Производња биотечности (1)
26 Намешавање биогорива са горивима нафтног порекла (1)

<< Back
Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије