English
 Све/Области







 Home

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ


Назив странке Датум постављања Датум истека рока Документ
Данијела Лазаревић ПР, трговинска радња Д&Д ЛАЗАРЕВИЋ, Сење 3/8/2022 18/8/2022 Решење о укидању решења о издавању лиценце
Предузеће ИНТЕР ПЕТРОЛ 2016 доо, Нови Сад 5/8/2022 20/8/2022 Решење о одбацивању захтева за укидање лиценце
LUTES-BAU доо, Винча 15/8/2022 30/8/2022 Позив за доставу доказа

<< Back




Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије