English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 5: Дистрибуција електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним системом (број лиценци: 2)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0308/19-ЛЕ-ДСЗ од 12/3/2019 "BELGRADE AIRPORT" доо Београд 21364568 Београд, Сурчин 11180 Београд 59 312-118/2018-Л-I од 12/3/2019 8
0319/20-ЛЕ-ДСЗ од 30/1/2020 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 312-73/2019-Л-I од 30/1/2020 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије