English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 5: Дистрибуција електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним системом (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0308/19-ЛЕ-ДСЗ од 12/3/2019 "BELGRADE AIRPORT" доо Београд 21364568 Београд, Сурчин 11180 Београд 59 312-118/2018-Л-I од 12/3/2019 8
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије