English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 22: Трговина горивима за пловила (број лиценци: 2)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1393/19-ЛН-ТРП од 22/8/2019 Привредно друштво "СИБИР ИНВЕСТ" доо Пожаревац 21089818 Пожаревац Синђелићева бр. 23, локал 5 311.02-44/2019-Л-I од 22/8/2019 10
1411/20-ЛН-ТРП од 9/1/2020 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-81/2019-Л-I од 9/1/2020 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије