English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1202/17-ЛН-ТРГ од 27/10/2017 "ГОЛД ПЕТРОЛ ВБД" доо, Чонопља 21292303 Чонопља Штросмајерова бб 311.02-143/2017-Л-I од 27/10/2017 10
1203/17-ЛН-ТРГ од 27/10/2017 "PRO-LOGISTIC DOO" Београд-Чукарица 21038318 Београд Пожешка 56-58, локал Л 7 311.02-133/2017-Л-I од 27/10/2017 10
1204/17-ЛН-ТРГ од 27/10/2017 Предузеће за производњу, услуге и трговину export-import "VALONI-COMPANI" доо, Прешево 17290622 Ораовица Село Ораовица 311.02-100/2017-Л-I од 27/10/2017 10
1205/17-ЛН-ТРГ од 27/10/2017 Предузеће за трговину и услуге "ВЛАЈКО 2017" д.о.о., Обреж 21269689 Обреж Трг Кнеза Јевте 35 311.02-83/2017-Л-I од 27/10/2017 10
1206/17-ЛН-ТРГ од 27/10/2017 Предузетник Марија Вујовић-оснивач самосталне предузетничке радње СТР Комисион, агенција и бензинска пумпа и мењачница "ЛЕДИ" Марија Вујовић предузетник, ПАНЧЕВО 51011651 Панчево Јабучки пут 409 311.02-104/2017-Л-I од 27/10/2017 10
1207/17-ЛН-ТРГ од 27/10/2017 Привредном друштву за производњу и трговину „ЖУЋА ПЕТРОЛ 1“ д.o.o. Велико Градиште
17291904 Велико Градиштe Воје Богдановића 102 – Рибанац 311.02-141/2017-Л-I од 27/10/2017 10
1209/17-ЛН-ТРГ од 10/11/2017 “КНЕЗ ПЕТРОЛ” предузеће за производњу промет и услуге, д.о.о. Земун Батајница
17535439 Београд, Батајница Царице Јелене 28 311.02-112/2017-Л-I од 10/11/2017 10
1211/17-ЛН-ТРГ од 24/11/2017 Производно, трговинско и услужно предузеће "BEKON PRODUCT" доо, Сонта 08479534 Сонта Штросмајерова бр. 55 311.02-212/2016-Л-I од 24/11/2017 10
1212/17-ЛН-ТРГ од 24/11/2017 "BLACK GOLD PETROL" доо, Нови Пазар 21036650 Штитаре Беле Воде бб 311.02-124/2017-Л-I од 24/11/2017 10
1213/17-ЛН-ТРГ од 24/11/2017 Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге „СИМИЋ ПЕТРОЛ“ Петровац на Млави 20031301 Петровaц Забрђски пут бб 311.02-146/2017-Л-I од 24/11/2017 10
1214/17-ЛН-ТРГ од 24/11/2017 "ADAM-ŠPED SYSTEM" доо за транспорт и шпедицију, Суботица 08809046 Суботица Биковачки пут 11 311.02-128/2017-Л-I од 24/11/2017 10
1215/17-ЛН-ТРГ од 24/11/2017 „RIMSKI OIL” д.о.о. за трговину производњу и услуге, Ченеј 20114053 Ченеј Огледна поља 1А 311.02-93/2017-Л-I од 24/11/2017 10
1216/17-ЛН-ТРГ од 8/12/2017 Привредно друштвo за трговину „ЦАКИН” увоз-извоз д.о.о., Средњево
07586183 Средњевo Средњевo 311.02-153/2017-Л-I од 8/12/2017 10
1217/17-ЛН-ТРГ од 8/12/2017 Привредно друштво за производњу, промет и услуге БРАЋА ПАЈИЋ ПЕТРОЛ АГ доо , Риђевштица
17279084 Стопања Риђевштицa,СТАРИ ТРСТЕНИК 311.02-116/2017-Л-I од 8/12/2017 10
1218/17-ЛН-ТРГ од 8/12/2017 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ОБНОВА ПЕТРОЛ" Сараорци, Смедерево
17024159 Сараорци Краља Александра бб 311.02-174/2017-Л-I од 8/12/2017 10
1219/17-ЛН-ТРГ од 8/12/2017 Предузећe за производњу и промет „ПЕТРОЛ” д.о.о. Косјерић
07708416 Косјерић Карађорђева 150 311.02-144/2017-Л-I од 8/12/2017 10
1220/17-ЛН-ТРГ од 8/12/2017 „PIKO“ доо Крупањ
07949995 Крупaњ Маршала Тита 3 311.02-114/2017-Л-I од 8/12/2017 10
1225/17-ЛН-ТРГ од 15/12/2017 Друштвo за трговинску делатност „Ђуниспромет” д.о.о. Ђунис 07630794 Ђунис Ђунис 311.02-155/2017-Л-I од 15/12/2017 10
1234/17-ЛН-ТРГ од 22/12/2017 Предузеће за трговину нафтом и гасом "MOL Serbia"друштво са ограниченом одговорношћу Београд
17518518 Београд, Нови Београд Ђорђа Станојевића 14 311.02-140/2017-Л-I од 22/12/2017 10
1226/17-ЛН-ТРГ од 22/12/2017 Самостална трговинска радња САНИ-ПЕТРОЛ - бензинска станица ТомићцСиниша, предузетник, Осаница 56207392 Осаница Осаница 311.02-162/2017-Л-I од 22/12/2017 10
1228/17-ЛН-ТРГ од 22/12/2017 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину "ПОМОРАВЉЕ", Глободер
07397607 Глободер Глободер 311.02-131/2017-Л-I од 22/12/2017 10
1229/17-ЛН-ТРГ од 22/12/2017 ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „МН” ДОО, ЛОЗНИЦА
07379617 Лозница Републике Српске бб 311.02-163/2017-Л-I од 22/12/2017 10
1230/17-ЛН-ТРГ од 22/12/2017 Самостална занатска трговинска радња „ОКТАН”, Зорић Петар ПР, Купиново 50959104 Купиново Бранка Маџаревића 138 311.02-157/2017-Л-I од 22/12/2017 10
1231/17-ЛН-ТРГ од 22/12/2017 АС ГАС-ПРОМ Д.О.О. Нови Пазар
20131314 Нови Пазар Мур бб 311.02-169/2017-Л-I од 22/12/2017 10
1232/17-ЛН-ТРГ од 22/12/2017 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ, УСЛУГЕ И УВОЗ-ИЗВОЗ "COMPANY SEJDOVIĆ" д.о.о. Сјеница 17386247 Сјеница, Дуга Пољана Дуга Пољана 311.02-137/2017-Л-I од 22/12/2017 10
1233/17-ЛН-ТРГ од 22/12/2017 Tрговинско предузеће за спољну и унутрашњу трговину „МОНА” друштво са ограниченом одговорношћу, Сечањ
08196125 Сечањ Вршачки пут бб 311.02-154/2017-Л-I од 22/12/2017 10
1236/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање послова у области промета нафтом и нафтним дериватима ДЕЈАН ПЕТРОЛ, Глибовац
07682140 Смедеревска Паланка Глибовац бб 311.02-148/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1237/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 Друштвo са ограниченом одговорнишћу за промет и услуге „ЕКО-ПЕТРОЛ” Сремска Митровица
08783373 Сремска Митровица Краља Александра Карађорђевића бб 311.02-167/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1238/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 Предузећe за производњу, промет роба и услуга „FERUM SM ” д.о.о. EXPORT - IMPORT, Смедереву 06074626 Смедеревo Индустријска зона Смедерево – потес Шалиначки пут бб, 311.02-130/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1239/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 „ИНТЕРПЕТРОЛ” ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, САЛАШ НОЋАЈСКИ 08691649 Салаш Ноћајски Стојана Чупића бб 311.02-151/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1240/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋE „НОВА ТРГОВИНА” ДОО ТУТИН
07389221 Тутин Веље Поље бб 311.02-175/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1241/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 Друштво са ограниченом одговорношћу „ПИОНИР ПЕТРОЛ“ за производњу, промет и услуге Стара Пазова
08499136 Стара Пазова Ћирила и Методија 2 311.02-172/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1242/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 Предузетник Симић Светислав – оснивач СТР-СЗР АУТО ЦЕНТАР – БУЦА, Симић Светислав ПР, Ваљево
51250109 Ваљевo Шабачки пут бб 311.02-98/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1243/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 Друштво за производњу и промет ДРИНА-ПЕТРОЛ М, д.о.о. Љубовија
06414923 Љубовијa Војводе Мишића 42 311.02-183/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1244/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 Привреднo друштвo за унутрашњу и спољну трговину „MIMABRA TRADE“ доо Мозгово 06798543 Мозгово Мозгово бб 311.02-126/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1245/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 Привредно друштво за производњу и промет АЛУМИНИЈУМСКИ ЦЕНТАР-БРАМС доо, Раброво 17365096 Раброво Раброво 311.02-170/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1246/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ТРАНСПОРТ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ "ХЕЛИОН" EXPORT-IMPORT Д.О.О. ЧАЧАК 07570716 Чачак Градско шеталиште 61 311.02-187/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1247/18-ЛН-ТРГ од 19/1/2018 СР ЈОЦА ПЕТРОЛ, Весна Јанковић предузетник, Кобиље 52486246 Мало Црниће Кобиље 311.02-181/2017-Л-I од 19/1/2018 10
1248/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 „ОПУТА” Предузеће за трговину и услуге, д.о.о. Лешница
07375786 Лешница 26. септембра број 148 311.02-180/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1249/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 Привредно друштво за промет и сервисирање возила "ЕУРОСТАР" Д.О.О. Ниш 17552333 Горња Топоница Топонички пут бб 311.02-150/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1250/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 Друштвo са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге „GASPETROL“ Панчево
08290717 Панчево Копаоничка 19 311.02-193/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1251/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 Друштво за производњу и трговину мешовитом робом "РМ" д.о.о. Стубица-Параћин 07668015 Стубица Стубица бб 311.02-142/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1252/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "ПОПОВИЋ-ПЕТРОЛ" Босут 08696489 Босут Сремска бб 311.02-184/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1254/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 СТОМИЛ ДОО Раковац
08330883 Раковац Новосадска 17 311.02-177/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1255/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 Предузећe за производњу, промет и и услуге “DANEX- CO“ доо Лешница 06124801 Лешница 26. септембра бб 311.02-109/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1256/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 Земљорадничка задруга ТОРДА, Торда
08030936 Торда Маршала Тита 7 311.02-190/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1257/18-ЛН-ТРГ од 2/2/2018 " EKO SERBIA" А.Д. Београд
17413333 Београд, Нови Београд Тошин бунар 274А 311.02-176/2017-Л-I од 2/2/2018 10
1258/18-ЛН-ТРГ од 9/2/2018 SB COMPANY EXPORT-IMPORT ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, НОВИ САД 08235074 Нови Сад Хаџи Рувимова 1 311.02-195/2017-Л-I од 9/2/2018 10
1259/18-ЛН-ТРГ од 9/2/2018 Самостална производно-трговинска и угоститељска радња М & М РАСТАВНИЦА Маринковић Зоран, предузетник Бољаре 51875125 Власотинце Бољари 311.02-188/2017-Л-I од 9/2/2018 10
1260/18-ЛН-ТРГ од 9/2/2018 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу пољопривредних производа, транспорт и услуге "ALMEX", Панчево
08325316 Панчево Јабучки пут 82 311.02-171/2017-Л-I од 9/2/2018 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије