English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1126/17-ЛН-ТРГ од 24/3/2017 Друштво за промет и услуге “OKTAN EXTRA” д.о.о. Мала Врањска 17313525 Церовац Мала Врањска 311.02-225/2016-Л-I од 24/3/2017 10
1127/17-ЛН-ТРГ од 24/3/2017 Предузеће "УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА" ДОО, Аранђеловац 07113200 Аранђеловaц Крћевачки пут бб 311.02-14/2017-Л-I од 24/3/2017 10
1129/17-ЛН-ТРГ од 13/4/2017 Предузеће за промет и услуге ДОО АГРОПЕТРОЛ, Кукујевци
08669767 Кукујевци Српских владара бб 311.02-7/2017-Л-I од 13/4/2017 10
1130/17-ЛН-ТРГ од 13/4/2017 Привредно друштво СРЕЋКО-ПЕТРОЛ д.о.о., Велико Лаоле 20622709 Петровац, Велико Лаоле Велико Лаоле 311.02-217/2016-Л-I од 13/4/2017 10
1131/17-ЛН-ТРГ од 13/4/2017 Д.О.О. за трговину “МАКИНТЕРНАЦИОНАЛ” Ниш 06452230 Ниш Зетска 2 311.02-214/2016-Л-I од 13/4/2017 10
1132/17-ЛН-ТРГ од 13/4/2017 Привредно друштво за производњу, трговину, саобраћај и услуге "МИЛЕТИЋ-КОМЕРЦ", д.о.о, Шалудовац, Параћин
06397581 Шалудовац Шалудовац 311.02-27/2017-Л-I од 13/4/2017 10
1133/17-ЛН-ТРГ од 28/4/2017 Друштво с ограниченом одговорношћу "МГ ПЕТРОЛ" за трговину и услуге, Рума
08785279 Рума Иришка бб 311.02-31/2017-Л-I од 28/4/2017 10
1134/17-ЛН-ТРГ од 28/4/2017 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОМЕТ НАФТНИХ ДЕРИВАТА "ТАНК" Панчево
08275831 Панчево Новосељански пут 28а 311.02-44/2017-Л-I од 28/4/2017 10
1138/17-ЛН-ТРГ од 26/5/2017 Б-К-ПЕТРОЛ д.о.о., Дубона 21248614 Шепшин Купинићева 7, Дубона 311.02-223/2016-Л-I од 26/5/2017 10
1139/17-ЛН-ТРГ од 26/5/2017 Производно, трговиснко и транспортно друштво за унутрашњу и спољну трговину на велико и мало КОЛОМАЦА доо, Горњи Матејевац 07680333 Горњи Матејевац Краља Александра бб 311.02-30/2017-Л-I од 26/5/2017 10
1140/17-ЛН-ТРГ од 26/5/2017 Предузећа за производњу, промет и услуге експорт-импорт „ПАРАМУН” д.о.о, Ариље
07374062 Ариље Стевана Чоловића бб 311.02-55/2017-Л-I од 26/5/2017 10
1141/17-ЛН-ТРГ од 26/5/2017 Предузеће за промет роба и услуга “ГОЛУБОВИЋ” ДОО Чубра, Неготин
06819290 Неготин Чубра бб 311.02-180/2016-Л-I од 26/5/2017 10
1142/17-ЛН-ТРГ од 26/5/2017 Предузеће за производњу, промет и грађевинске радове"MAX PETROL"д.о.о., Крагујевац
07981236 Крагујевац Спасеније Цане Бабовић 2 311.02-39/2017-Л-I од 26/5/2017 10
1143/17-ЛН-ТРГ од 26/5/2017 СТР Бензинска пумпа "Вукашиновић" Бобан Вукашиновић ПР. Параћин, Поточац
54199287 Поточац Поточац 311.02-5/2017-Л-I од 26/5/2017 10
1145/17-ЛН-ТРГ од 31/5/2017 Предузећe за инжењеринг, консалтинг, промет, извоз и увоз „FLUKS” д.о.о. Београд
06741649 Београд Стефана Првовенчаног бб 311.02-56/2017-Л-I од 31/5/2017 10
1148/17-ЛН-ТРГ од 9/6/2017 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услугe и трговину "Аутоцентар НР", Пожаревац 17117041 Пожаревац Љубичевска - Насеље бб 311.02-63/2017-Л-I од 9/6/2017 10
1149/17-ЛН-ТРГ од 9/6/2017 "КОНЗУЛ" Предузеће за спољну и унутрашњу трговину доо Нови Сад, Нови Сад 08658196 Нови Сад Стевана Мусића 1 311.02-74/2017-Л-I од 9/6/2017 10
1152/17-ЛН-ТРГ од 9/6/2017 "MITAN OIL" доо, Београд 20787627 Београд Теразије 16 311.02-70/2017-Л-I од 9/6/2017 10
1159/17-ЛН-ТРГ од 20/6/2017 Друштво са ограниченом одговорношћуза промет и услуге "PANPETROL MN", Лаћарак 08643130 Лаћарaк 1.новембра 112 311.02-34/2017-Л-I од 20/6/2017 10
1160/17-ЛН-ТРГ од 20/6/2017 "СРЕЋКО - СТС ПЕТРОЛ ДОО ЗА ТРГОВИНУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ХРТКОВЦИ", Хртковци 21072702 Хртковци Војводе Степе б.б. 311.02-13/2017-Л-I од 20/6/2017 10
1155/17-ЛН-ТРГ од 20/6/2017 Друштвo са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге „BAREL GRUPA TRADE & SERVICES” доо, Вранић
17516523 Београд, Барајево Вранић, Братства и јединства број 72 311.02-59/2017-Л-I од 20/6/2017 10
1156/17-ЛН-ТРГ од 20/6/2017 Привредно друштво за промет и услуге "МИЛЕ ЉУБИН" д.о.о. Велики Шиљеговац
07847297 Велики Шиљеговац Велики Шиљеговац бб 311.02-48/2017-Л-I од 20/6/2017 10
1157/17-ЛН-ТРГ од 20/6/2017 Предузећe за грђевинарство и транспорт „ГЕНГА” д.о.о. Деспотовац 07614586 Деспотовац Деспотовaц, улица Иванковачка 33 311.02-76/2017-Л-I од 20/6/2017 10
1158/17-ЛН-ТРГ од 20/6/2017 „ЗЛАТНИ ТИМОК” ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ СВРЉИГ
06575838 Сврљиг Омладинска број 7 311.02-60/2017-Л-I од 20/6/2017 10
1162/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 Друштво за промет нафтних деривата ЛУКОИЛ СРБИЈА а.д. Београд
07524951 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина број 165 Д 311.02-62/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1163/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 Трговинско предузећe „AIN.К.” д.о.о. Београд
07721170 Београд, Сопот Неменикућe, Партизански пут број 56 311.02-78/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1165/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге "ЂУРИЋПЕТРОЛ", село Церовац, Смедеревска Паланка
17582046 Смедеревска Паланка село Церовац бб 311.02-80/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1166/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 ДОО "ДМД-СИСТЕМ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, ЧЕЛАРЕВО", Челарево 08690421 Челарево Дунавска бр. 6 311.02-32/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1167/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 "RCM" доо друштво за спољну и унутрашњу трговину, Нови Кнежевац 08279560 Нови Кнежевац Карађорђева 200 311.02-35/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1171/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 "ЈЕЛИЋ" ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО Д.О.О. КАЋ
08701253 Каћ Атар 101 311.02-51/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1172/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 "ДРАГОВИЋ ТРАНСПОРТ" Предузеће за производњу, трговину и услуге ДОО, Смедерево 07987200 Водањ, Смедерево село Водањ 311.02-45/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1173/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге„ЕНЕРГОЖУПА” Ботурић 17340972 Ботурић Ботурић, Александровац 311.02-37/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1174/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 „ТОЧИР” д.о.о. за трговину и услуге Нови Сад
20014822 Ковиљ Ђорђа Бешлина 1 б 311.02-67/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1175/17-ЛН-ТРГ од 19/7/2017 Предузетник Радун Љубица – оснивач Бензинске станице Радун, Љубица Радун ПР, Нови Сад
50407209 Нови Сад Пут Шајкашког одреда 1ц 311.02-94/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1178/17-ЛН-ТРГ од 4/8/2017 Друштвo за трговину „ALEX INTERNATIONAL“ д.о.о. Ниш 06399215 Ниш ул. Расадник број 12/20 311.02-106/2017-Л-I од 4/8/2017 10
1179/17-ЛН-ТРГ од 4/8/2017 Предузеће за производњу, трговину и услуге "BBC-KOMERC export-import" друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 17089145 Београд, Земун Карађорђев трг 40ц 311.02-89/2017-Л-I од 4/8/2017 10
1180/17-ЛН-ТРГ од 4/8/2017 НЕЗА доо, Прешево 21259250 Прешево 15. новембра 157 311.02-90/2017-Л-I од 4/8/2017 10
1184/17-ЛН-ТРГ од 8/9/2017 "CORAL SRB" доо, Београд 21264563 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 40 Б 311.02-111/2017-Л-I од 8/9/2017 10
1186/17-ЛН-ТРГ од 29/9/2017 СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА "ЛЕДИ МС" ПАНЧЕВО 64019988 Панчево Јабучки Пут 409 311.02-107/2017-Л-I од 29/9/2017 10
1188/17-ЛН-ТРГ од 29/9/2017 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET DOBARA I USLUGA FENIKS DOO NEGOTIN
07361629 Неготин Девете бригаде 52 311.02-127/2017-Л-I од 29/9/2017 10
1189/17-ЛН-ТРГ од 29/9/2017 "ECO STAR ENERGY" доо, Београд 21219096 Лозница, Цикоте Цикоте б.б. 311.02-61/2017-Л-I од 29/9/2017 10
1198/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 Д.О.О. „MD GAS CO” Рашка
20142707 Рашка Железничка бб 311.02-110/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1199/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 Трговинско предузеће МОРАВА доо, Крагујевац 06337856 Крагујевац Индустријска 8а 311.02-129/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1200/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 „KAT-KOМЕРЦ” ПРЕДУЗЕЋE ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРАНСПОРТ, ПРЕВОЗ И ПРОМЕТ Д.О.О. БЛАЦЕ
07929366 Блацe Блацe, улица Крађорђева број 119, 311.02-113/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1192/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 МБ ХЕМ-ПЕТРОЛ ДОО Прибој
20082402 Прибој Радничка бб 311.02-88/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1193/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 "ЛУКИ-КОМЕРЦ" Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ, УВОЗ-ИЗВОЗ ПЕЋИНЦИ 08213348 Пећинци Слободана Бајића 12 311.02-145/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1194/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 Друштвo са ограниченом одговорношћу за инжењеринг и маркетинг “ИНЖЕЊЕРИНГ“, Ковин
08177872 Ковин Книћанинова 1 311.02-64/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1195/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ "МАНЧЕСТЕР" ДОО, БРАТМИЛОВЦЕ
17021958 Лесковац Томе Костића бб, Братмиловце 311.02-91/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1196/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 БОЈАН ВУКАШИНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БЕНЗИНСКА СТАНИЦА МБА БАНОШТОР 53739687 Баноштор Павлиш бб 311.02-122/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1197/17-ЛН-ТРГ од 17/10/2017 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „СПОНИТ” ДОО ЧАЧАК
07612940 Чачак Николе Тесле број 17 311.02-115/2017-Л-I од 17/10/2017 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије