English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0897/13-ЛН-ТРГ од 13/11/2013 МАЧВА ЕКСПРЕС доо, БАДОВИНЦИ 17343432 Бадовинци Девет Југовића 161 311.02-82/2013-Л-I од 13/11/2013 10
0896/13-ЛН-ТРГ од 13/11/2013 Предузеће за производњу, промет роба и услуга ЧЕТНИК доо, Ваљево 06165761 Ваљевo Мирка Обрадовића бб 311.02-32/2013-Л-I од 13/11/2013 10
0898/13-ЛН-ТРГ од 13/11/2013 Привредно друштво за трговину моторних горива и превоз робе "TRUCK PETROL" доо, Брзан 20902671 Баточина Брзан бб 311.02-66/2013-Л-I од 13/11/2013 10
0900/13-ЛН-ТРГ од 6/12/2013 АГРОЦЕНТРУМ ДОО, БЕЧЕЈ 08336261 Бечеј Горњи Салаши бр. 265 311.02-81/2013-Л-I од 6/12/2013 10
0903/13-ЛН-ТРГ од 13/12/2013 Виолета Миленковић ПР, занатска трговинска радња ГАС-ОИЛ, Ресник, Сокобања 56403302 Сокобања Реснички пут бб 311.02-40/2013-Л-I од 13/12/2013 10
0901/13-ЛН-ТРГ од 13/12/2013 Предузеће за производњу, промет и услуге АУТОКУЋА-РАЈЕВИЋ доо, Ариље 17341910 Ариље Рашкова бара 102 311.02-67/2013-Л-I од 13/12/2013 10
0905/13-ЛН-ТРГ од 26/12/2013 ДОО за трговину на мало моторним горивима ГРУЈА-ПЕТРОЛ, Житиште 20692766 Житиште Петра Шкундрића 36 311.02-70/2013-Л-I од 26/12/2013 10
0906/14-ЛН-ТРГ од 16/1/2014 За унутрашњу и спољну трговину "MERKUR-COMMERCE" доо, Ловћенац 08712476 Ловћенац Маршала Тита бб 311.02-48/2013-Л-I од 16/1/2014 10
0907/14-ЛН-ТРГ од 31/1/2014 D&B COMPANY предузеће за производњу, трговину и услуге, друштво са ограниченом одговорношћу, Стари Бановци 08709645 Стари Бановци Милана Павловића 6 311.02-71/2013-Л-I од 31/1/2014 10
0908/14-ЛН-ТРГ од 31/1/2014 Привредно друштво за трговину, производњу и услуге ПЕТРОДЕЛ доо, Бадовинци 20808322 Бадовинци Дринска 6 311.02-84/2012-Л-I од 31/1/2014 10
0911/14-ЛН-ТРГ од 31/1/2014 С.А.Б. - ТРАДЕ д.о.о., НИШ 17549863 Ниш Драгачевска бр. 24 311.02-61/2013-Л-I од 31/1/2014 10
0912/14-ЛН-ТРГ од 6/2/2014 "VENIX GOLD" доо, Сурдулица 20895837 Сурдулица Вука Караџића бб 311.02-83/2013-Л-I од 6/2/2014 10
0913/14-ЛН-ТРГ од 21/2/2014 Експорт-импорт привредно друштво ЗЕНИТ доо, Свилајнац 07582650 Свилајнaц Деспотовачки пут бб 311.02-7/2012-Л-I од 21/2/2014 10
0914/14-ЛН-ТРГ од 21/2/2014 Привредно друштво ГАГА-ОИЛ друштво са ограниченом одговорношћу, Коцељева 20502126 Коцељева Убски пут бб 311.02-2/2013-Л-I од 21/2/2014 10
0915/14-ЛН-ТРГ од 12/3/2014 MFK PETROL export-import doo, Majilovac 20798424 Мајиловац Мајиловац бб 311.02-44/2013-Л-I од 12/3/2014 10
0916/14-ЛН-ТРГ од 12/3/2014 АРТ ПЕТРОЛ доо, Београд 20662131 Београд Радничка 35, спрат 2, апартман 2 311.02-68/2013-Л-I од 12/3/2014 10
0917/14-ЛН-ТРГ од 12/3/2014 РАНКОВИЋ-ПРОМЕТ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет, Бела Црква 06347665 Бела Црква, Крупањ Бела Црква, Крупањ 311.02-58/2013-Л-I од 12/3/2014 10
0919/14-ЛН-ТРГ од 4/4/2014 МАГНЕТКОМЕРЦ доо, Пожега 07647859 Пожегa Годовички пут бб 311.02-79/2013-Л-I од 4/4/2014 10
0920/14-ЛН-ТРГ од 4/4/2014 Предузеће за транспорт МБМ-ТРАНС доо, Уб 06570119 Уб Свете Поповића 104 311.02-80/2013-Л-I од 4/4/2014 10
0921/14-ЛН-ТРГ од 5/5/2014 КОЦКА ПЕТРОЛ доо, Стајковце 20604514 Власотинце Стајковце 311.02-96/2013-Л-I од 5/5/2014 10
0922/14-ЛН-ТРГ од 5/5/2014 ПОП предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину доо са по, Лаћарак 08303371 Лаћарaк Војина Штрбачког бб 311.02-77/2013-Л-I од 5/5/2014 10
0923/14-ЛН-ТРГ од 15/5/2014 Привредно друштво за производњу и промет "METAL-COMMERCE" доо, Ниш 07581866 Ниш Данила Киша 73 311.02-25/2014-Л-I од 15/5/2014 10
0927/14-ЛН-ТРГ од 29/5/2014 "JOIL PUMPA" доо, Барајево 20068680 Београд, Барајево Богољуба Петковића 1а 311.02-65/2013-Л-I од 29/5/2014 10
0925/14-ЛН-ТРГ од 29/5/2014 "YU AGENT PETROL" друштво са ограниченом одговорношћу, Бездан 20941588 Бездан Жртава фашизма бб 311.02-114/2013-Л-I од 29/5/2014 10
0928/14-ЛН-ТРГ од 29/5/2014 КИНГ ПЕТРОЛ доо, Лебане 20030623 Лебане Цара Душана бб 311.02-34/2014-Л-I од 29/5/2014 10
0931/14-ЛН-ТРГ од 24/6/2014 "BEDEM Energy Solutions" доо, Панчево 20294531 Панчево Миладина Поповића 18 311.02-19/2014-Л-I од 24/6/2014 10
0930/14-ЛН-ТРГ од 24/6/2014 Предузетник Познановић Небојша, СЗТР "НЕНО ГАС", Ужице 56177060 Ужице Милоша Обреновића 28/а 311.02-62/2013-Л-I од 24/6/2014 10
0934/14-ЛН-ТРГ од 15/8/2014 ЕМД 2011 доо за трговину и услуге, Земун 20731737 Београд, Земун Пилотска 10 311.02-9/2014-Л-I од 15/8/2014 10
0935/14-ЛН-ТРГ од 25/8/2014 "АГРОФРОСТ" д.о.о., Завлака 17341413 Завлака Завлака бб 311.02-40/2014-Л-I од 25/8/2014 10
0936/14-ЛН-ТРГ од 25/8/2014 Производно трговинско предузеће "ДАНЕ" д.о.о. Смедеревска Паланка 06624928 Смедеревска Паланка Главашева 70/5 311.02-46/2013-Л-I од 25/8/2014 10
0939/14-ЛН-ТРГ од 3/10/2014 SANTE UNION ДОО Инђија 20452617 Инђијa Новосадски пут бб 311.02-24/2014-Л-I од 3/10/2014 10
0937/14-ЛН-ТРГ од 3/10/2014 Предузеће за трговину, туризам и услуге МАЛИША МАРКОВИЋ ТРАНСПОРТ доо, Ниш 17497359 Ниш Матејевачки пут бб 311.02-10/2014-Л-I од 3/10/2014 10
0942/14-ЛН-ТРГ од 14/10/2014 ДММ ТИМ доо предузеће за производњу, трговину и услугу, Темерин 20925981 Темерин Новосадска 342 311.02-28/2014-Л-I од 14/10/2014 10
0944/14-ЛН-ТРГ од 23/10/2014 Предузеће за трговину и услуге ПАН-ГАС ПЕТРОЛ доо, Скореновац 20942266 Скореновац Маршала Тита бб 311.02-44/2014-Л-I од 23/10/2014 10
0947/14-ЛН-ТРГ од 23/10/2014 Привредно трговинско друштво „ТИГАР ПЕТРОЛ“ д.о.о. Београд 20482826 Београд Косовска 17 311.02-78/2013-Л-I од 23/10/2014 10
0943/14-ЛН-ТРГ од 23/10/2014 Срећко Јовановић ПР, бензинска станица М-ПЕТРОЛ, Јагодина 63044806 Јагодина Краљевића Марка бб 311.02-47/2013-Л-I од 23/10/2014 10
0951/14-ЛН-ТРГ од 10/12/2014
Друштвo за трговину и услуге, export-import „ВУК-ПЕТРОЛ” д.о.о. Београд 20314001 Београд Булевар ослобођења 245 311.02-12/2014-Л-I од 10/12/2014 10
0954/15-ЛН-ТРГ од 30/1/2015 „MEHANIKA GROUP” ДОО за производњу, трговину и услуге Темерин 08752664 Темерин Новосадска 638 311.02-45/2013-Л-I од 30/1/2015 10
0956/15-ЛН-ТРГ од 30/1/2015 АУТО МОТО КЛУБ "ПЕТАР ДРАПШИН" - СРБОБРАН 08084556 Србобран Ђуре Јакшића 2 311.02-33/2014-Л-I од 30/1/2015 10
0955/15-ЛН-ТРГ од 30/1/2015 ДРАГАН МИЈАЈЛОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ДМ-Г ПЕТРОЛ ГЛОБОДЕР, КРУШЕВАЦ 63268607 Глободер село Глободер 311.02-17/2014-Л-I од 30/1/2015 10
0953/15-ЛН-ТРГ од 30/1/2015 СТР ПРОФИТ, Миленковић Славица предузетик, Бабушница 51945603 Бабушница Ратка Павловића 21 311.02-29/2014-Л-I од 30/1/2015 10
0961/15-ЛН-ТРГ од 13/2/2015 Драгана Николић ПР трговинска радња НИКОЛИЋ ПЕТРОЛ МЗН, Крушевац 63156523 Крушевац Јасички пут бб 311.02-51/2014-Л-I од 13/2/2015 10
0959/15-ЛН-ТРГ од 13/2/2015 Предузеће за трговину и услуге АУТОЦЕНТАР БУЛЕВАР доо, Младеновац 17458841 Београд, Младеновац Јанка Катића 27 311.02-42/2014-Л-I од 13/2/2015 10
0965/15-ЛН-ТРГ од 13/3/2015 Привредено друштво "MATRIX 012" доо, Братинац 20688203 Брадарац Градиштански пут бб, Братинац 311.02-101/2013-Л-I од 13/3/2015 10
0964/15-ЛН-ТРГ од 13/3/2015 Привредно друштво за услуге и трговину ЕНЕРГОС доо, Орид 21006980 Орид Београдски пут бб 311.02-36/2014-Л-I од 13/3/2015 10
0966/15-ЛН-ТРГ од 13/3/2015 Трговинско предузеће доо "TREND COMERCCE", Шид 08496935 Шид Светог Саве бб 311.02-14/2015-Л-I од 13/3/2015 10
0968/15-ЛН-ТРГ од 20/3/2015 РАВОНА доо, Крагујевац 20785292 Крагујевац Бошка Бухе 43 311.02-57/2014-Л-I од 20/3/2015 10
0969/15-ЛН-ТРГ од 27/3/2015 ЕРИКА СЗАБО ПР, радња за трговину на мало и аутопревозник ГОРДОШ ПЕТРОЛ, Мол 63052655 Мол ЈНА бб 311.02-14/2013-Л-I од 27/3/2015 10
0970/15-ЛН-ТРГ од 23/4/2015 "SIGNAL PETROL" д.о.о., Младеновац (варош) 20977132 Младеновац Браће Баџак 1а 311.02-41/2014-Л-I од 23/4/2015 10
0972/15-ЛН-ТРГ од 23/4/2015 Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и транспорт УБ ПЕТРОЛ доо, Уб 17031074 Уб 1. мај 9 311.02-64/2014-Л-I од 23/4/2015 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије