English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 2: Комбинована производња електричне и топлотне енергије (број лиценци: 8)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0147/14-ЛЕ-КПР од 3/10/2014 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 312-107/2013-Л-I од 3/10/2014 30
0248/16-ЛЕ-КПР од 27/7/2016 Јавно комунално предузеће НОВОСАДСКА ТОПЛАНА, Нови Сад 08038210 Нови Сад Владимира Николића 7 312-129/2016-Л-I од 27/7/2016 30
0252/16-ЛЕ-КПР од 17/8/2016 Привредно друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије BIOGAS ENERGY д.о.о., Алибунар (Иланџа) 17535102 Иланџа Економија 1 бр. бб 312-118/2016-Л-I од 17/8/2016 30
0265/17-ЛЕ-КПР од 10/2/2017 Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд 20053658 Београд Балканска бр. 13 312-120/2016-Л-I од 10/2/2017 30
0270/17-ЛЕ-КПР од 13/4/2017 ДОО МИРОТИН-ЕНЕРГО, Врбас 20721723 Врбас Виноградска коса бб 312-24/2017-Л-I од 13/4/2017 30
0298/18-ЛЕ-КПР од 25/10/2018 Пословни систем "GLOBAL SEED" доо, Чуруг 20004878 Чуруг Госпођиначка 1а 312-96/2018-Л-I од 25/10/2018 30
0303/18-ЛЕ-КПР од 27/12/2018 Предузећe „Милан Благојевић-Наменска“ Акционарско друштво Лучани (Варошица)
07327153 Лучани Радничка бб 312-111/2018-Л-I од 27/12/2018 30
0315/19-ЛЕ-КПР од 11/7/2019 "GREEN ENERGY POINT" доо, Београд 21258059 Београд Француска 6 312-39/2019-Л-I од 11/7/2019 30
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије