English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 17: Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива (број лиценци: 27)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0910/14-ЛН-СК од 31/1/2014 ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "GILE GAS" ДОО ГИЉЕ ОСТРИКОВАЦ 06948995 Мијатовац Гиље-Остриковац 311.02-12/2013-Л-I од 31/1/2014 10
0941/14-ЛН-СК од 3/10/2014 Привредно друштво "ECO-GAS MGS" доо, Шабац 20825898 Шабац Београдска б.б. 311.02-47/2014-Л-I од 3/10/2014 10
0946/14-ЛН-СК од 23/10/2014 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.02-66/2014-Л-I од 23/10/2014 10
0950/14-ЛН-СК од 21/11/2014 Привредно друштво за производњу, трговину, саобраћај и услуге "МИЛЕТИЋ-ПЕТРОЛ", д.о.о, Шалудовац 20347309 Поповац Шалудовац 311.02-37/2014-Л-I од 21/11/2014 10
0958/15-ЛН-СК од 30/1/2015 "MITAN OIL" доо, Београд 20787627 Београд Теразије 16 311.02-103/2013-Л-I од 30/1/2015 10
0967/15-ЛН-СК од 20/3/2015 BIOGOR DOO SUKOVO 20513543 Суково Суково бб 311.02-94/2014-Л-I од 20/3/2015 10
0981/15-ЛН-СК од 11/6/2015 Д.О.О. “ЕУРО ПЕТРОЛ” трговачко предузеће Суботица 08505004 Суботица Отмара Мајера 6 311.02-26/2015-Л-I од 11/6/2015 10
1010/15-ЛН-СК од 14/12/2015 Предузеће за трговину, промет и услуге „ЕУРО МОТУС” ДОО Београд (Нови Београд) 17204637 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 115а/V 311.02-84/2015-Л-I од 14/12/2015 10
1107/17-ЛН-СК од 26/1/2017 Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
20053658 Београд Балканска бр. 13 311.02-121/2016-Л-I од 26/1/2017 10
1109/17-ЛН-СК од 26/1/2017 Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и транспорт УБ ПЕТРОЛ доо, Уб 17031074 Уб 1. мај 9 311.02-202/2016-Л-I од 26/1/2017 10
1120/17-ЛН-СК од 24/3/2017 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица
08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-21/2017-Л-I од 24/3/2017 10
1146/17-ЛН-СК од 31/5/2017 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад
20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-29/2017-Л-I од 31/5/2017 10
1150/17-ЛН-СК од 9/6/2017 ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИХАЈЛОВИЋ", EXPORT-IMPORT, Д.О.О., ПАРАЋИН 07942907 Доња Мутница Доња Мутница б.б. 311.02-12/2017-Л-I од 9/6/2017 10
1183/17-ЛН-СК од 4/8/2017 Друштво за промет нафтних деривата ЛУКОИЛ СРБИЈА а.д. Београд 07524951 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина број 165 Д 311.02-96/2017-Л-I од 4/8/2017 10
1191/17-ЛН-СК од 17/10/2017 EKO-DUNAV екологија и заштита околине доо Београд 20100036 Барич Баричка река бб 311.02-134/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1222/17-ЛН-СК од 15/12/2017 „NAFTACHEM” ДOO за трговину и услуге Сремска Каменица
08791546 Сремска Каменица Војводе Путника 79, спрат 2 311.02-158/2017-Л-I од 15/12/2017 10
1272/18-ЛН-СК од 9/3/2018 Привредно друштво Т-НАФТА ТРГОВИНА друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 21235873 Београд Вардарска 12 311.02-23/2018-Л-I од 9/3/2018 10
1308/18-ЛН-СК од 10/8/2018 МК ЛОГИСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 21105147 Нови Сад Трг Марије Трандафил 7 311.02-61/2018-Л-I од 10/8/2018 10
1318/18-ЛН-СК од 24/9/2018 Предузећe за трговину „SPEED“, д.о.о. Нови Београд
06319963 Београд, Нови Београд Партизанске авијације број 6А 311.02-71/2018-Л-I од 24/9/2018 10
1320/18-ЛН-СК од 24/9/2018 Предузеће за производњу, промет и услуге "EVOLUCIJA 2004"д.о.о.Београд 17595423 Београд, Нови Београд Владимира Поповића број 6/апартман 404 311.02-64/2018-Л-I од 24/9/2018 10
1372/19-ЛН-СК од 23/4/2019 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „СПОНИТ” ДОО ЧАЧАК 07612940 Чачак Николе Тесле број 17 311.02-17/2019-Л-I од 23/4/2019 10
1379/19-ЛН-СК од 7/6/2019 “КНЕЗ ПЕТРОЛ” предузеће за производњу промет и услуге, д.о.о. Земун Батајница 17535439 Београд, Батајница Царице Јелене 28 311.02-27/2019-Л-I од 7/6/2019 10
1391/19-ЛН-СК од 29/8/2019 Предузеће за трговину нафтом и гасом "MOL Serbia"друштво са ограниченом одговорношћу Београд 17518518 Београд, Нови Београд Ђорђа Станојевића 14 311.02-47/2019-Л-I од 29/8/2019 10
1400/19-ЛН-СК од 10/10/2019 Предузећу за спољну и унутрашњу трговину и услуге "МВ ЈОНА" д.о.о. Београд 17536095 Београд Партизанске воде 6/3 311.02-62/2019-Л-I од 10/10/2019 10
1403/19-ЛН-СК од 24/10/2019 Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима "Транснафта", Панчево 20084731 Панчево Змај Јове Јовановића број 1 311.02-67/2019-Л-I од 24/10/2019 10
1414/20-ЛН-СК од 30/1/2020 "BULISTAR" ДОО ПРИБОЈ 21452866 Прибој Моше Пијаде бб 311.02-88/2019-Л-I од 30/1/2020 10
1416/20-ЛН-СК од 21/2/2020 "ELIXIR PRAHOVO" ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ДОО ПРАХОВО 07309783 Прахово Радујевачки пут бб 311.02-7/2020-Л-I од 21/2/2020 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије