Српски
 Expand/Contract


 Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 13: Natural gas public supply (number of licenses: 32)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0204/13-ЛГ-ЈСН iss. 26/12/2012 Акционарско друштво за пренос и дистрибуцију гаса ГАС-ФЕРОМОНТ ад Стара Пазова 08258384 Стара Пазова Бранка Радичевића број 67 311.01-101/2012-Л-I iss. 26/12/2012 10
0183/13-ЛГ-ЈСН iss. 26/12/2012 Јавно комунално предузеће ГРАДСКА ТОПЛАНА, Зрењанин 20489758 Зрењанин Панчевачка 55 311.01-106/2012-Л-I iss. 26/12/2012 10
0205/13-ЛГ-ЈСН iss. 26/12/2012 Јавно предузеће за дистрибуцију гаса "Ингас" ЈП Инђија 08190135 Инђијa Блок 63, објекат 14/II 311.01-108/2012-Л-I iss. 26/12/2012 10
0203/13-ЛГ-ЈСН iss. 28/12/2012 Акционарско друштво за изградњу гасовода и дистрибуције гаса "УЖИЦЕ-ГАС", Ужице 20305444 Ужице Љубе Стојановића 4 311.01-116/2012-Л-I iss. 28/12/2012 10
0194/13-ЛГ-ЈСН iss. 28/12/2012 Јавно комунално предузеће "Полет" Пландиште 08049599 Пландиште Обилићева 15 311.01-95/2012-Л-I iss. 28/12/2012 10
0216/13-ЛГ-ЈСН iss. 28/12/2012 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 20084600 Нови Сад Народног фронта број 12 311.01-99/2012-Л-I iss. 28/12/2012 10
0202/13-ЛГ-ЈСН iss. 28/12/2012 Привредно друштво за дистрибуцију гаса ЛОЗНИЦА-ГАС д.о.о. у мешовитој својини Лозница 17547402 Лозница Војводе Мишића 4 311.01-97/2012-Л-I iss. 28/12/2012 10
0198/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 Друштвo са ограниченом одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже „Ресава-гас” Свилајнац 20183004 Свилајнaц Хајдук Вељкова 23 311.01-102/2012-Л-I iss. 10/1/2013 10
0199/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "СОМБОР-ГАС" ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА И ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА СОМБОР 08685193 Сомбор Трг Светог Тројства број 1 311.01-103/2012-Л-I iss. 10/1/2013 10
0196/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 Јавно комунално предузеће "Суботицагас" Суботица 20114223 Суботица Јована Микића 58 311.01-107/2012-Л-I iss. 10/1/2013 10
0211/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 Јавно комунално предузеће “ДРУГИ ОКТОБАР” Вршац 08010072 Вршац Стевана Немање број 26 311.01-94/2012-Л-I iss. 10/1/2013 10
0197/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Шабац“, Шабац 07335393 Шабац Ђуре Јакшића 1 311.01-109/2012-Л-I iss. 10/1/2013 10
0213/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 Јавно предузећe за комунално-стамбене послове “КОМУНАЛАЦ” Нови Бечеј са потпуном одговорношћу 08285063 Нови Бечеј Слободана Перића 163 311.01-112/2012-Л-I iss. 10/1/2013 10
0200/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 Јавно предузеће „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас 08666016 Врбас Козарачка 3 311.01-110/2012-Л-I iss. 10/1/2013 10
0212/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" Рума 08593205 Рума улица ЈНА број 136 311.01-1/2013-Л-I iss. 10/1/2013 10
0214/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-9/2013-Л-I iss. 10/1/2013 10
0195/13-ЛГ-ЈСН iss. 10/1/2013 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОМЕТ "ИНТЕРКЛИМА", Д.О.О. Врњачка Бања 07378572 Врњачка Бања Кнеза Милоша број 161 311.01-90/2012-Л-I iss. 10/1/2013 10
0187/13-ЛГ-ЈСН iss. 15/1/2013 Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас“ ад Београд, Патријарха Димитрија 12в 17179322 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.01-117/2012-Л-I iss. 15/1/2013 10
0185/13-ЛГ-ЈСН iss. 15/1/2013 Јавно комунално предузећe „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ 07020210 Београд Савски насип 11 311.01-100/2012-Л-I iss. 15/1/2013 10
0188/13-ЛГ-ЈСН iss. 15/1/2013 Јавно комунално предузећe „ГРАДИТЕЉ“ Србобран 08067546 Србобран Доситеја Обрадовића 2 311.01-93/2012-Л-I iss. 15/1/2013 10
0186/13-ЛГ-ЈСН iss. 15/1/2013 Јавно комунално предузеће "СТАНДАРД" Ада 08137005 Ада 8. октобра 1 311.01-96/2012-Л-I iss. 15/1/2013 10
0191/13-ЛГ-ЈСН iss. 15/1/2013 Јавно предузећe за дистрибуцију гаса и инсталатерске радове „ЕЛГАС” Ј.П. Сента 08025886 Сента Калмана Миксата број 37 311.01-89/2012-Л-I iss. 15/1/2013 10
0189/13-ЛГ-ЈСН iss. 15/1/2013 Јавно предузећe за послове дистрибуције гаса “КОВИН-ГАС” Ковин 08646538 Ковин Светозара Марковића 15 311.01-115/2012-Л-I iss. 15/1/2013 10
0190/13-ЛГ-ЈСН iss. 15/1/2013 Јавно предузеће “ГАС” Темерин 08060274 Темерин Новосадска 421 311.01-111/2012-Л-I iss. 15/1/2013 10
0184/13-ЛГ-ЈСН iss. 15/1/2013 Јавно предузеће за дистрибуцију гаса "Срем-Гас" Сремска Митровица 08675295 Сремска Митровица Трг Војвођанских бригада број 14/I 311.01-6/2013-Л-I iss. 15/1/2013 10
0209/13-ЛГ-ЈСН iss. 16/1/2013 "ГАС" друштво са ограниченом одговорношћу Бечеј 08793590 Бечеј Чарнојевићева број 2 311.01-114/2012-Л-I iss. 16/1/2013 10
0207/13-ЛГ-ЈСН iss. 17/1/2013 Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора Мандића број 21 311.01-92/2012-Л-I iss. 17/1/2013 10
0192/13-ЛГ-ЈСН iss. 17/1/2013 Јавно комунално предузеће „ЧОКА“ п.о. Чока 08148058 Чокa Палих бораца 5 311.01-3/2013-Л-I iss. 17/1/2013 10
0208/13-ЛГ-ЈСН iss. 17/1/2013 СИГАС д.о.о. Пожега 20269979 Пожегa Николе Пашића број 2 311.01-8/2013-Л-I iss. 17/1/2013 10
0201/13-ЛГ-ЈСН iss. 31/1/2013 Јавно комунално предузеће „7. октобар“ Нови Кнежевац 08128260 Нови Кнежевац Карађорђева 49 311.01-5/2013-Л-I iss. 31/1/2013 10
0251/15-ЛГ-ЈСН iss. 21/5/2015 "BOSS CONSTRUCTION ДОО ТРСТЕНИК - СТАРИ ТРСТЕНИК", ТРСТЕНИК 20876565 Стопања Стари Трстеник 311.01-113/2013-Л-I iss. 21/5/2015 10
0262/15-ЛГ-ЈСН iss. 2/10/2015 "CYRUS ENERGY" предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 17373021 Београд Вишњичка 8 311.01-32/2014-Л-I iss. 2/10/2015 10
| 1-50

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia