Српски
 Expand/Contract


 Home

EMPLOYMENT

Преузмите потребне формуларе за пријављивање на конкурс:
Конкурс за пријем у стални радни однос:

На основу одлуке Савета Агенције од 17.05.2019. године


АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време:

1. једног извршиоца на радном месту возач - курир - Опис радног места

Услови за обављање послова возача су:

 • средња стручна спрема или одговарајућа квалификација;
 • возачка дозвола за возила Б категорије;
 • најмање једна година радног искуства на пословима возача и
 • познавање енглеског језика.

_____________________

Кандидати, у складу са захтеваним условима, треба да доставе:

 • биографске и радне податке (CV),
 • доказе о испуњењу услова за обављање послова возача достављено у оригиналу или овереном препису,
 • важеће лекарско уверење у складу са чланом 189. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник Рс", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/216 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 i 23/19) и
 • фотокопију возачке дозволе.

Наведену документацију треба доставити у оригиналу или овереној копији у року од 8 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:

Агенција за енергетику Републике Србије

Теразије број 5

V спрат

11000 Београд

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Овај оглас се објављује у дневном листу „Вечерње новости“, као и на интернет страници Агенције: https://www.aers.rs.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на телефон 011/63 50 175.

 
ОПИС ПОСЛОВА ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ:

Возач - курир

Возач - курир обавља следеће послове:

 • управља службеним возилом Агенције по налозима председника и чланова Савета;
 • стара се о редовном одржавању и сервисирању возила;
 • прикупља и ажирира потребну документацију и врши регистрацију возила;
 • курирске послове и
 • друге послове по налогу руководиоца сектора и председника Савета Агенције.
 • на врх

   

   
  WHAT'S NEW
  22.8.2019 - AERS Council: Approval of Plan for Transfer of Metering Devices within Distribution System to Distribution System Operator “EPS Distribucija” d.o.o. ... >> Details
  15.8.2019 - Approval of EMS a.d. Rules on Publication of Key Market Data ... >> Details
  15.8.2019 - Certificate issued to GASTRANS d.o.o. as to Independent Natural Gas Transmission Operator ... >> Details
  16.7.2019 - Revoked Transmission System Operator Certificate of Yugorosgaz-Transport ... >> Details
  8.5.2019 - AERS Hosting Meeting on Gas in South and Southeastern Europe ... >> Details
  22.3.2019 - The Council of the Energy Agency of the Republic of Serbia adopted Decision on dismissal of certification application of the Limited Liability Company “Transportgas Srbija” ... >> Details
  8.3.2019 - Approval of GASTRANS Acts regarding Exemption of New Interconnector ... >> Details
  5.3.2019 - Exemption for New Natural Gas Interconnector Approved to GASTRANS ... >> Details
  13.2.2019 - Public Consultation: Republic of Serbia Transmission System Development Plan for 2019-2028 ... >> Details
  12.2.2019 - Approval of 2018-2027 EMS AD Transmission System Development Plan and 2018-2020 Investment Plan. ... >> Details
  25.1.2019 - Approval of Decision on Prices of Non-Standard Services of “EPS Distribucija” ... >> Details
  1.10.2018 - Exemption of New Natural Gas Interconnector Approved to GASTRANS ... >> Details
  29.9.2018 - Permanent Advisory Forum of the National Regulatory Authorities of the Balkan Countries Established ... >> Details
  24.9.2018 - Approval of YUGOROSGAZ-TRANSPORT Transmission System Development Plan ... >> Details
  24.9.2018 - AERS: Reports on Necessity of Price Regulation and of Supply of the Last Resort Adopted ... >> Details
  3.9.2018 - Decision on Rules for Capacity Allocation and Mechanisms for Transmission Capacity Operation of GASTRANS Company ... >> Details
  26.6.2018 - Public Consultation: YUGOROSGAZ – TRANSPORT D.O.O. Transmission System Development Plan for 2018-2027 ... >> Details
  12.6.2018 - Cooperation Agreement between Serbian and Bulgarian Regulator ... >> Details
  25.5.2018 - AERS adopted 2017 Annual Report ... >> Details
  18.5.2018 - AERS 2018 Financial Plan Adopted ... >> Details
  4.5.2018 - Ten Non-Binding Bids for Use of Future Gas Pipeline ... >> Details
  22.3.2018 - President and Members of the Energy Agency Council Elected ... >> Details
  8.3.2018 - GASTRANS: Expression of Interest Notice for Submission of Non-Binding Bids for Capacity Reservation ... >> Details
  9.2.2018 - The Council of the Agency Adopted Decision on Method and Deadlines for Market Test on the Interest in the Use of Future Infrastructure Facility of the Company “GASTRANS” ... >> Details
  2.2.2018 - GASTRANS Submitted Third Party Access Exemption Application to the Energy Agency ... >> Details
  23.1.2018 - Energy Community adopts first set of Third Energy Package Network Codes and Guidelines ... >> Details
  17.1.2018 - Assessment of Infringement of Competition Rules in the Natural Gas Market in the Republic of Serbia ... >> Details
  15.12.2017 - Approval of EMS JSC Transmission Network Code ... >> Details
  15.12.2017 - Approval of EMS JSC Plans ... >> Details
  14.12.2017 - Prices of System and Ancillary Services in Power System for 2018 Set ... >> Details
  8.12.2017 - Approval of Agreements on Cross-Border Capacity Allocation ... >> Details
  31.8.2017 - Approval of Decision on Price of Non-Standard Services of EMS JSC ... >> Details
  31.8.2017 - Approval of Decision on New Electricity Guaranteed Supply Prices ... >> Details
  20.7.2017 - AERS: Approval of Electricity Distribution Network Code ... >> Details
  20.6.2017 - АЕRS: Independent Transmission System Operator Certificate to Yugorosgaz-transport, LLC ... >> Details
  20.6.2017 - АЕRS: Approval of Metering Equipment Transfer on the Distribution System EPS Distribucija ... >> Details
  20.6.2017 - AERS: Approval of Yugorosgaz-Transport Transmission System Development Plan ... >> Details
  1.6.2017 - Reports on Necessity of Electricity Price Regulation Adopted ... >> Details
  Archive ... >>


  Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia