English
 Све/Области

  Home

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 29. децембар 2016. - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 23. децембра 2016. године одлуку о измени и допуни Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање,  Методологију за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса, одлуку о измени и допуни Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање као и одлуку о ценама системских услуга за 2017.годину.


БЕОГРАД, 29. децембар 2016. - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на седници 29. децембра  2016. године донео је Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које Агенција даје сагласност и роковима за достављање података и документације. Доношењем овог акта Агенција за енергетику Републике Србије је, сагласно законским овлашћењима, донела сва акта из своје надлежности.


БЕОГРАД, 12. децембар 2016. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година

AERS

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 12.12.2016. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавне консултације о Предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. се спроводе до 26.12.2016. године.


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је 9. децембра сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије, која је припремио Оператор преносног система Републике Србије ЕМС АД. Овим су Правила о раду тржишта електричне енергије усклађена са Законом о енергетици и Правилима о промени снабдевачаи и усаглашена са најбољом европском праксом и европским уредбама.


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници 09. децембра 2016. дао сагласност на Правила о објављивању кључних тржишних података која је донела Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд. После објављивања Одлуке Агенције у Службеном гласнику Републике Србије, Правила су објављена на интернет страници оператора преносног система (ОВДЕ)  и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници 9. децембра дао сагласност на Споразуме између  оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Румуније (Транселектрика), Македоније (МЕПСО), Мађарске (МАВИР), Бугарске, (ЕАД), Босне и Херцеговине (НОСБИХ)  и Хрватске (ХОПС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2016. годину.BEOGRAD, 18. новембар 2016. - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса

AERSАгенција за енергетику Републике Србије објавила је 18.11.2016. године јавну консултацију o Методологији за одређивање цена приступа систему за  дистрибуцију природног гаса.  Јавна консултација о Предлогу методологије спроводи се  до 09.12.2016. године.  Презентација и расправа о Предлогу Методологије биће организована у Београду, 02.12.2016. године, у 11 часова, у Привредној Комори Србије


БЕОГРАД, 5. октобар 2016. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017.

AERSЗа грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња у Србији). Годишњи трошкови обезбеђења ове количине енергије из различитих извора, зависе од ефикасности пећи и цена енергије, односно горива. Најниже трошкове енергије за грејање у грејној сезони 2016/2017. (према ценама из октобра 2016.) имаће домаћинства која се греју на дрво.


БЕОГРАД, 31. август 2016. - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 31. августа 2016. дао сагласност на одлуку ЈП „Електропривреда Србије“ о ценама електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца који имају право да електричну енергију набављају по регулисаним ценама.

Просечно повећање цена за све купце са правом на регулисану цену је 3,8%. После ове промене, просечна цена за сва домаћинства, без пореза, акцизе и накнаде за обновљиве изворе енергије, износи 6,6 дин/kWh. Нове цене ће се примењивати од 1. октобра 2016. године.


БЕОГРАД, 28. јул 2016. - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 27. јула Одлуку о поступку остваривања права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. Одлука се примењује најкасније од 31.01.2017. године, када се стичу услови да и купци природног гаса могу да остваре ово право.Овом Одлуком прописани су - поступак, врста података о потрошњи које оператор система пружа на захтев крајњег купца и образац на коме се подаци приказују крајњем купцу.


БЕОГРАД, 18. јул 2016. - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“

AERS

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној у петак, 15.07.2016. дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор дистрибутивног система, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Овом одлуком, приходи које остварује оператор дистрибутивног система по овим основама стављени су под контролу, чиме су створени услови за његово транспарентније  пословање, као и за јединствен третман корисника система.


БЕОГРАД, 6. јул 2016. - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 6. jula 2016. године Oдлукu о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса.  Овим је извршено усклађивање методологијe са новим Законом о енергетици.


ФИРЕНЦА, 1. јул 2016. - Признање експерту српске Агенције за енергетику

AERS

Експерт Агенције за енергетику Републике Србије Бранка Тубин-Митровић завршила је, као једна од пет најбоље оцењених учесника, годишњу  обуку на тему регулације енергетских предузећа, коју је организовала угледна Фирентинска школа регулације. Укупно 35 експерата из свих делова света учествовало је у традиционалној Годишњој обуци коју је Фирентинска школа организовала од октобра прошле, до јуна ове године.

 


БЕОГРАД, 23. јун 2016. - Ниже цене транспорта сирове нафте

AERS

Цене транспорта нафте нафтоводом Сотин – Панчево биће снижене од 01. јула 2016. године и то за 25,7% за деоницу Сотин – Нови Сад и за 29% за деоницу Нови Сад – Панчево. Цене су снижене на захтев Агенције за енергетику јер су, након модернизације Рафинерије Панчево, за 46% повећане транспортоване количине сирове нафте у односу на количине које су коришћене код претходног утврђивања цена.


БЕОГРАД, 16. јун 2016. - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 13. јуна 2016. године јавну консултацију о Нацрту одлуке о поступку остваривања права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. Јавна консултација о Нацрту одлуке спроводи се  у периоду од 13. јуна 2016. године до 27. јуна 2016. године.

 


БЕОГРАД, 10. јун 2016. - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на седници одржаној 10. јуна године, дао је сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања Оператора дистрибутивног система, који је донео директор „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Савет је одобрио и именовање лицa одговорноg за праћење усклађености Оператора дистрибутивног система.

Доношење овог Програма у „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, у складу са Законом о енергетици, треба додатно да обезбеди независност овог привредног друштва у обављању делатности која је природни монопол, од Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ које је његов оснивач.


БЕОГРАД, 3. јун 2016. - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину

AERS

Агенција за енергетику Републике Србије доставила је 30. маја 2015. Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину, који обухвата  извештај о стању у енергетском сектору Србије  у оквиру надлежности Агенције и  извештај о раду и финансијском пословању Агенције. Извештај о енергетском сектору Србије обухвата приказ стања и активности у домену тржишта електричне енергије и природног гаса и делом нафте и нафтних деривата, сигурности снабдевања електричном енергијом и природним гасом, активности у оквиру делатности од општег интереса и заштите купаца електричне енергије и природног гаса.


ЉУБЉАНА, 2. јун 2016. - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора

AERS

Агенција за сарадњу енергетских регулатора (АCER) објавила је 2. јуна Препоруку Европском парламенту, Савету Европе и Европској комисији наглашавајући значај очувања независности националних регулаторних тела и самог АCER -а.


БЕОГРАД, 27. мај 2016. - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање

AERS

Од 1. јуна 2016. године, цене природног гаса за све купце у Србији који имају право на јавно снабдевање биће снижене у просеку за 4,0 одсто, а за домаћинства 3,6 одсто, пошто је Савет Агенције за енергетику у петак, 27. маја, дао сагласност на одлуке 33 јавна снабдевача о  промени ових цена. Од јуна 2015. године, ово је пето смањење цена природног гаса за јавно снабдевање, након чега ће просечне цене за ове купце бити ниже за преко 36%  у односу на цене из тог месеца.


БЕОГРАД, 19. април 2016. - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) усвојио је 19. априла Методологију за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса. Овом методологијом, којом се она усклађује са Законом о енергетици, утврђују се на исти начин како је то било утврђено и у претходној методологији, ближи критеријуми за обрачун трошкова прикључења објекта  крајњег  купца  и  произвођача  природног  гаса,   односно  биогаса    на  систем  за  транспорт природног гаса,  односно дистрибутивни систем.


БЕОГРАД, 1. април 2016. - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) на седници одржаној 1. априла 2016. године донео је Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера. Правни основ за доношење правилника садржан је у Закону о енергетици, укључујући и одређивање рока након кога ће се  из регистра брисати изречене мере. 


БЕОГРАД, 26. фебруар 2016. - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера

AERS

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је дана 26. фебруара 2016. године јавну консултацију за Предлог правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера.

Јавна консулатација о Предлогу правилника спроводи се  у периоду од 29. фебруара 2016. године до 12. марта 2016. године.


БЕОГРАД, 17. фебруар 2016. - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште

AERS

Берза електричне енергије у Србији и југоисточној Европи - SEEPEX је у среду, 17. фебруара  покренула српско Дан-унапред тржиште електричне енергије, којe ће, како се очекује, повећати обим трговине електричном енергијом у целом региону.

 

 


БЕОГРАД, 29. јануар 2016. - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса

AERS

 Агенција за енергетику Републике Србије је 29. јануара 2016. године објавила јавну консултацију за документ Методлогија за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса. Документ и образац за достављање примедби и сугестија може се наћи на сајту АЕРС у рубрици Јавна консултација - актуелно.


БЕОГРАД, 14. јануар 2016. - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 14. јануара 2016. године одлуке о изменама и допунама методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, као и методологије за одређивање  цене приступа складишту природног гаса.


БЕОГРАД, 23. децембар 2015. - Сагласност на процедуру за прикључење објеката на преносни систем

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на седници одржаној 23. децембра 2015. године донео је Одлуку којом се даје сагласност на Процедуру за прикључење објеката на преносни систем, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Електромрежа Србије” Београд, дана 27. новембра 2015. године. Правни основ за доношење наведене процедуре садржан је у члану 117. новом Закону о енергетици.


БЕОГРАД, 23. децембар 2015. - Методологије у области електричне енергије усклађене са Законом о енергетици

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 23. децембра измене и допуне методологија за одређивање цена за пренос, дистрибуцију и јавно снабдевање електричном енергијом као и методологију за одређивање трошкова прикључења на сyстем за пренос и дистрибуцију електричне енергије. Овим је извршено усклађивање поменутих методологија са новим Законом о енергетици.


БЕОГРАД, 7. децембар 2015. - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници 04. децембра 2015. дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије, Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) и оператора преносних система из Бугарске (ЕАД), Мађарске (МАВИР), Румуније (ТРАНСЕЛЕКТРИКА), Хрватске (ХОПС) и Босне и Херцеговине (НОС БиХ) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2016. годину.


БЕЧ, 3. децембар 2015. - Бранислав Прелевић реизабран за председника ECRB

AERS

Председник Одбора Регулаторне енергетске агенције (РАЕ) Црне Горе Бранислав Прелевић ре-изабран је за председника Регулаторног одбора Енергетске заједнице (ECRB), на децембарском редовном састанку ECRB  - једне од три институције Енергетске заједнице.


БЕОГРАД, 18. новембар 2015. - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије  је, на седници одржаној 17. новембра, дао сагласност Јавном предузећу за пренос електричне енергије и управљање преносним системом „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) на Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета.   На интернет страници ЕМС-а су, осим донетих правила, постављена и упутства, обрасци потребни за учешће на аукцијама и информације о резултатима спроведених аукција.

 


БЕОГРАД, 17. новембар 2015. - Дистрибутери природног гаса преузимају мерне уређаје

AERS

У складу са Законом о енергетици, Савет Агенције за енергетику Републике Србије на седници одржаној 16.11.2015. године донео је одлуку о давању сагласности на планове преузимања мерних уређаја, односно мерно-регулационих станица оператора дистрибутивних система, што треба да резултира њиховим бољим одржавањем, контролом и заменом савременијом опремом у циљу повећања тачности мерења.


БЕОГРАД, 6. новембар 2015. - Сагласност ЈП ЕМС на правила о раду преносног система

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 03.11.2015. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду преносног система ЈП „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС), којима се уређују односи између оператора преносног система и корисника тог система. Одлуци је претходила јавна консултација заинтересованих институција и корисника преносног електроенергетског система.


БЕЧ, 9. октобар 2015. - Секретаријат Енергетске заједнице: Србија предводник у спровођењу одредби Трећег енергетског пакета

AERS

Секретаријат Енергетске заједнице (ЕнЗ) објавио је 8. октобра Годишњи извештај о спровођењу обавеза које су њене земље чланице преузеле потписивањем Уговора о ЕнЗ, који први пут обухвата област Трећег енергетског пакета у секторима електричне енергије и природног гаса. У Извештају се за Србију наводи да је једна од предводница унутар ЕнЗ по питању спровођења овог дела европског енергетског законодавства.


БЕОГРАД, 16. септембар 2015. - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање

AERS

Од 1. октобра 2015. године цене природног гаса за све купце у Србији који имају право на јавно снабдевање треба да буду ниже просечно за 9,1%, а за домаћинства 8.5%. Ово је треће смањење у овој години, након чега ће просечне цене гаса за све купце бити ниже за преко 23% од оних које су примењиване до јуна 2015.

 


БЕОГРАД, 21. јул 2015. - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом

AERS

 Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 21. јула 2015. донео нова Правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом, усаглашена са одредбама Закона о енергетици из децембра 2014. Правилима се уређују услови и поступак промене снабдевача крајњег купца по уговору о потпуном снабдевању електричном енергијом или природним гасом, као и права, обавезе и рокови поступања оператора система, тренутног и новог снабдевача и купца. Ова Правила ће се примењивати и на домаћинства која желе да промене снабдевача.


ЉУБЉАНА, 9. јул 2015. - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора

AERS

Европска комисија и Управни одбор Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) сагласили су се и предложили реизбор Алберта Поточнига (Alberto Pototschnig) на место директора ACER-а. Предлог је заснован на резултатима које је ово тело остварило од формирања, маја 2010. до данас, као и на новим задацима и проширеним овлашћењима која су му недавно поверена. Управни одбор је на седници 8. јула доделио Поточнигу мандат да у наредне три године, почев од 16. септембра 2015., обавља функцију директора ACER-а.


БЕОГРАД, 29. јун 2015. - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије

AERSСавет Агенције за енергетику је дао сагласност на нове цене електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца који имају право да електричну енергију набављају по регулисаним ценама. Цене електричне енергије за домаћинства се повећавају у просеку за 4,4%. Просечно повећање цена за све купце са правом на регулисану цену је 4,5% (без трошкова акцизе).


БЕОГРАД, 26. јун 2015. - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015.

AERSСавет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање.

Од 1. јула 2015. године цене природног гаса биће ниже од досадашњих у просеку за 11,2% за све купце који имају право на јавно снабдевање, а за домаћинства за 10,5%.


БЕОГРАД, 28. мај 2015. - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015.

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање. Од 1. јуна 2015. године цене природног гаса биће ниже од важећих у просеку за 5,4% за све купце који имају право на јавно снабдевање, а за домаћинства за 5,1%.


БЕОГРАД, 12. март 2015. - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса

AERS

Усаглашавањем са директивама Европске уније обезбеђено је да се и у Србији цене транспорта природног гаса од 01. фебруара 2015. формирају на исти начин као у ЕУ. У том оквиру је извршена и корекција учешћа фиксних и варијабилних трошкова у структури укупне цене, приближавањем реалном стању и европској пракси, тако да су 70% фиксни трошкови, а 30% варијабилни (до сада је у Србији било обрнуто). Ова промена је имала за последицу битно повећање цене капацитета (којом се покривају фиксни трошкови), али је пропорционално смањен удео цене енергента у трошковима транспорта.


БЕОГРАД, 2. фебруар 2015. - Због јачања долара нове цене гаса од марта

AERS

Иако су набавне цене природног гаса изражене у доларима у првом кварталу 2015. године ниже за 8.6%, од 02. марта обрачунаваће се нове, више цене гаса за јавно снабдевање. Ова промена је настала због раста курса долара за 16.8% од последње промене цена. Након претходне провере, Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке о новим ценама органа управљања 33 јавнa снабдевача.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса

AERS

Савет АЕРС дао je на  седници од  30. јануара 2015. сагласност на Oдлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса  коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад у 26. јануара 2015. године.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 287 седници од 30. јануара 2015. године, дао сагласност на измене Правила  о раду дистрибутивног система електричне енергије привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ ,  „Центар“ Крагујевац, „Електросрбија“  Краљево, „Југоисток“ Ниш и  „Електровојводина“ Нови Сад. Измена се односи на одређивање профила потрошње за домаћинства и остале купце код којих се укупно утрошена електрична енергија очитава месечно.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  30. јануара 2015. дао сагласност на Правила о раду транспортног система природног гаса д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT“ Ниш, којима се уређују принципи и поступци планирања развоја, услови прикључења на транспортни систем, мерење, опсег квалитета природног гаса, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса за 18 операторе дистибутивног система . Поменута правила уређују начин планирања дистрибутивног система, техничке услове прикључења, приступ систему, мерење са дефинисаном мерном опремом, одржавање објекта, поступке у случају поремећаја, обавезе корисника система и др. Ова правила су важан део регулативе којом се стварају услови за отварање тржишта природног гаса. Њима се уређују односи између оператора дистрибутивног система и корисника система.

 


БИЛТЕН
Билтен #442
(18.1.2017)
Архива ... >>

ВЕСТИ
29.12.2016 - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
29.12.2016 - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност ... >> Детаљније
12.12.2016 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
9.12.2016 - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
14.1.2016 - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса ... >> Детаљније
23.12.2015 - Сагласност на процедуру за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
23.12.2015 - Методологије у области електричне енергије усклађене са Законом о енергетици ... >> Детаљније
7.12.2015 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
3.12.2015 - Бранислав Прелевић реизабран за председника ECRB ... >> Детаљније
18.11.2015 - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета ... >> Детаљније
17.11.2015 - Дистрибутери природног гаса преузимају мерне уређаје ... >> Детаљније
6.11.2015 - Сагласност ЈП ЕМС на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
9.10.2015 - Секретаријат Енергетске заједнице: Србија предводник у спровођењу одредби Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
18.9.2015 - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016. ... >> Детаљније
16.9.2015 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2015 - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
9.7.2015 - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора ... >> Детаљније
29.6.2015 - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
26.6.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015. ... >> Детаљније
29.5.2015 - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967. ... >> Детаљније
28.5.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015. ... >> Детаљније
26.3.2015 - Нема услова за промену цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
12.3.2015 - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса ... >> Детаљније
2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије