English
 Све/Области
14th Energy Investment Regulation Conference
October 5-6, 2015, Bucharest, Romania

  Home

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 18. септембар 2015. - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016.

AERSЗа грејање стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh. Годишњи трошкови обезбеђења ове количине енергије из различитих извора, зависе од ефикасности пећи и цена енергије, односно горива. Најјефтиније трошкове енергије за грејање у грејној сезони 2015/2016. имаће домаћинства која се греју на дрво, док ће највеће трошкове имаti домаћинства која користе лож уље, пропан бутан гас и електричну енергију директно у грејним телима и котловима за етажно грејање.


БЕОГРАД, 16. септембар 2015. - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање

AERS

Од 1. октобра 2015. године цене природног гаса за све купце у Србији који имају право на јавно снабдевање треба да буду ниже просечно за 9,1%, а за домаћинства 8.5%. Ово је треће смањење у овој години, након чега ће просечне цене гаса за све купце бити ниже за преко 23% од оних које су примењиване до јуна 2015.

 


БЕОГРАД, 21. јул 2015. - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом

AERS

 Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 21. јула 2015. донео нова Правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом, усаглашена са одредбама Закона о енергетици из децембра 2014. Правилима се уређују услови и поступак промене снабдевача крајњег купца по уговору о потпуном снабдевању електричном енергијом или природним гасом, као и права, обавезе и рокови поступања оператора система, тренутног и новог снабдевача и купца. Ова Правила ће се примењивати и на домаћинства која желе да промене снабдевача.


ЉУБЉАНА, 9. јул 2015. - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора

AERS

Европска комисија и Управни одбор Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) сагласили су се и предложили реизбор Алберта Поточнига (Alberto Pototschnig) на место директора ACER-а. Предлог је заснован на резултатима које је ово тело остварило од формирања, маја 2010. до данас, као и на новим задацима и проширеним овлашћењима која су му недавно поверена. Управни одбор је на седници 8. јула доделио Поточнигу мандат да у наредне три године, почев од 16. септембра 2015., обавља функцију директора ACER-а.


БЕОГРАД, 29. јун 2015. - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије

AERSСавет Агенције за енергетику је дао сагласност на нове цене електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца који имају право да електричну енергију набављају по регулисаним ценама. Цене електричне енергије за домаћинства се повећавају у просеку за 4,4%. Просечно повећање цена за све купце са правом на регулисану цену је 4,5% (без трошкова акцизе).


БЕОГРАД, 26. јун 2015. - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015.

AERSСавет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање.

Од 1. јула 2015. године цене природног гаса биће ниже од досадашњих у просеку за 11,2% за све купце који имају право на јавно снабдевање, а за домаћинства за 10,5%.


БЕОГРАД, 29. мај 2015. - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967.

Министарствo рударства и енергетике Републике Србије  одбило је жалбу Доо Вуковић 1967 на решење Агенције за енергетику о одузимању лиценце за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом тој фирми због непридржавања законом прописаних услова за обављање енергетске делатности. Министарство је решење о одбијању жалбе доставило Доо Вуковић 1967 за трговину и услуге 28. маја 2015. године.


БЕОГРАД, 28. мај 2015. - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015.

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање. Од 1. јуна 2015. године цене природног гаса биће ниже од важећих у просеку за 5,4% за све купце који имају право на јавно снабдевање, а за домаћинства за 5,1%.


БЕОГРАД, 12. март 2015. - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса

AERS

Усаглашавањем са директивама Европске уније обезбеђено је да се и у Србији цене транспорта природног гаса од 01. фебруара 2015. формирају на исти начин као у ЕУ. У том оквиру је извршена и корекција учешћа фиксних и варијабилних трошкова у структури укупне цене, приближавањем реалном стању и европској пракси, тако да су 70% фиксни трошкови, а 30% варијабилни (до сада је у Србији било обрнуто). Ова промена је имала за последицу битно повећање цене капацитета (којом се покривају фиксни трошкови), али је пропорционално смањен удео цене енергента у трошковима транспорта.


БЕОГРАД, 2. фебруар 2015. - Због јачања долара нове цене гаса од марта

AERS

Иако су набавне цене природног гаса изражене у доларима у првом кварталу 2015. године ниже за 8.6%, од 02. марта обрачунаваће се нове, више цене гаса за јавно снабдевање. Ова промена је настала због раста курса долара за 16.8% од последње промене цена. Након претходне провере, Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке о новим ценама органа управљања 33 јавнa снабдевача.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 287 седници од 30. јануара 2015. године, дао сагласност на измене Правила  о раду дистрибутивног система електричне енергије привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ ,  „Центар“ Крагујевац, „Електросрбија“  Краљево, „Југоисток“ Ниш и  „Електровојводина“ Нови Сад. Измена се односи на одређивање профила потрошње за домаћинства и остале купце код којих се укупно утрошена електрична енергија очитава месечно.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  30. јануара 2015. дао сагласност на Правила о раду транспортног система природног гаса д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT“ Ниш, којима се уређују принципи и поступци планирања развоја, услови прикључења на транспортни систем, мерење, опсег квалитета природног гаса, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса за 18 операторе дистибутивног система . Поменута правила уређују начин планирања дистрибутивног система, техничке услове прикључења, приступ систему, мерење са дефинисаном мерном опремом, одржавање објекта, поступке у случају поремећаја, обавезе корисника система и др. Ова правила су важан део регулативе којом се стварају услови за отварање тржишта природног гаса. Њима се уређују односи између оператора дистрибутивног система и корисника система.

 


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса

AERS

Савет АЕРС дао je на  седници од  30. јануара 2015. сагласност на Oдлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса  коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад у 26. јануара 2015. године.


БЕЧ, 29. јануар 2015. - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора

AERS

Секретаријат Енергетске заједнице објавио је у среду смернице везане успостављање функционалне, политичке и финансијске независности националних регулаторних тела, као једне од обавеза из Трећег енергетског пакета ЕУ коју су земље потписнице Уговора о ЕнЗ дужне да спроведу. На основу начина на који чланице буду примењивале ове смернице, Секретаријат ће доносити и оцене о њиховом придржавању одредби Уговора о Енергетској заједници у тој области, стоји у саопштењу Секретаријата.


БЕОГРАД, 5. јануар 2015. - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање

AERS

Новим Законом о енергетици који је Народна скупштина усвојила 29. децембра 2014, измењени су услови за стицање  права на јавно снабдевање електричном енергијом и природним гасом. Ко и под каквим условима има право на јавно снабдевање електричном енергијом и природним гасом?


БЕОГРАД, 1. јануар 2015. - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године

AERS

Који купци морају, а који могу, али не морају изаћи на тржиште?

Могућност избора снабдевача

Шта ће бити са правним лицима и предузетницима који не изаберу снабдевача благовремено?

Спровођење јавне набавке


БИЛТЕН
Билтен #405
(29.9.2015)
Архива ... >>

ВЕСТИ
18.9.2015 - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016. ... >> Детаљније
16.9.2015 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2015 - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
9.7.2015 - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора ... >> Детаљније
29.6.2015 - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
26.6.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015. ... >> Детаљније
29.5.2015 - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967. ... >> Детаљније
28.5.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015. ... >> Детаљније
26.3.2015 - Нема услова за промену цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
12.3.2015 - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса ... >> Детаљније
2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
5.1.2015 - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.1.2015 - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године ... >> Детаљније
29.12.2014 - Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса ... >> Детаљније
26.12.2014 - Утврђена цена системских услуга у електроенергетском систему за 2015. годину ... >> Детаљније
11.12.2014 - Размена искустава националноих енергетских регулатора Србије и Црне Горе ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП Србијагас ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на споразуме између оператера преносних система Србије, БиХ и Румуније ... >> Детаљније
17.11.2014 - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Мађарске, Бугарске и Хрватске ... >> Детаљније
17.11.2014 - Савет АЕРС дао сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш. ... >> Детаљније
27.10.2014 - Oдобрене измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
16.10.2014 - Због јачања долара нове цене гаса од новембра ... >> Детаљније
10.10.2014 - Зашто и како да трошимо мање енергије? ... >> Детаљније
30.9.2014 - Директор Секретаријата Енергетске заједнице о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике ... >> Детаљније
23.9.2014 - Трошкови енергије за грејање просечног стана – грејна сезона 2014/2015 ... >> Детаљније
18.9.2014 - Секретаријат Енергетске заједнице: Кључна улога независних регулатора ... >> Детаљније
17.9.2014 - Заједнички округли сто регулатора Енергетске заједнице и Медитерана ... >> Детаљније
7.8.2014 - Методологијa за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - АЕРС: Нова Методологија за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса. ... >> Детаљније
18.7.2014 - Сагласност на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
9.7.2014 - AEРС: Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
24.6.2014 - Усвојена одлука о регулаторним књиговодственим евиденцијама ... >> Детаљније
4.4.2014 - АЕРС: Измене правила о раду ситема за дистрибуцију електричне енергије ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије