English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 4. јул 2024. - Сагласности на План развоја и на План инвестиција дистрибутивног система ЕДС

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 04. јула 2024. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2023-2032.као и на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2023-2025. које је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд.


БЕОГРАД, 12. април 2024. - Одобрења оперативних ограничења за производне објекте који се прикључују на преносни систем.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 11. априла 2024. године на захтев Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, које је оператор преносног система, донео одлуке о одобрењима на оперативна ограничења за производне објекте који се прикључују на преносни систем. Законом о енергетици је прописано да оператор преносног система подносиоцу захтева за прикључење може да понуди прикључење које подлеже оперативним ограничењима под условом да је такво ограничење одобрено од стране Агенције.


БЕОГРАД, 28. март 2024. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2023-2032. и План инвестиција за период 2023-2025

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуке о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2023-2032. година и План инвестиција у преносни систем за период 2023-2025. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 1. фебруар 2024. - Сагласност на Прагове максималне снаге за производне модуле

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 01.02.2024. године донео одлуку о давању сагласности на Одлуку акционарског друштва „Електромреже Србије“којом се утврђују Прагови максималне снаге за производне модуле. 


БЕОГРАД, 18. јануар 2024. - Сагласност на Правила ЕМС-а за обуставу и поновно покретање тржишних активности

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 18. јануара 2024. године донео одлуку о давању сагласности на Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности, која је припремио oператор преносног система Републике Србије „Електромрежа Србије“ а.д.


БЕОГРАД, 21. децембар 2023. - Сагласности на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 21. децембра 2023. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног гасоводног система за период 2022-2031. година који је донео оператор транспортног система Транспортгас Србија. Саставни део плана су и инвестиције чија је реализација планирана за период од три године.


БЕОГРАД, 21. децембар 2023. - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „ГАС БЕЧЕЈ“ И „ЈУГОРОСГАЗ“

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 21. децембра 2023. године донео одлуке о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2023-2027 са планом инвестиција за период 2023-2025 који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса „ГАС БЕЧЕЈ“ д.o.o. и План развоја дистрибутивног система за период 2023-2027 са планом инвестиција за период 2023-2027 који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса „ЈУГОРОСГАЗ“ а.д. Београд.


БЕОГРАД, 21. децембар 2023. - Критеријуми за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица и објеката купаца

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 21. децембра 2023. године донео Одлуку о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица и Одлуку о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца.


БЕОГРАД, 14. децембар 2023. - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „РЕСАВА-ГАС“ и „7.ОКТОБАР

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 14. децембра 2023. године донео одлуке о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2023-2027 са планом инвестиција за период 2023-2025 који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса „РЕСАВА-ГАС“ д.o.o. Свилајнац и План развоја дистрибутивног система за период 2024-2028 са планом инвестиција за период 2024-2026 који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7.ОКТОБАР“ Нови Кнежевац.


БЕОГРАД, 11. децембар 2023. - Сагласност на правила o расподели преносних капацитета на граници између зона трговања Србије и Мађарске

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својој седници одржаној 7. децембра дао сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносног система Мађарске(МАВИР) за 2024. годину.


БЕОГРАД, 11. децембар 2023. - Сагласност на План развоја дистрибутивног система природног гаса „СИГАС“ д.о.о..Пожега ѕа период 2023-2027

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 7. децембра 2023. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2023-2027 са планом инвестиција за период 2023-2025 који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса „СИГАС“ д.o.o. Пожега.


БЕОГРАД, 30. новембар 2023. - сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својим седници одржаној 30. новембра дао сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Северне Македоније (МЕПСО), Румуније (Транселектрика), Босне и Херцеговине(НОСБиХ), Бугарске(ЕСО), Хрватске(ХОПС) и Црне Горе (ЦГЕС) за 2024. годину.


БЕОГРАД, 10. новембар 2023. - Сагласности на прoцедуру за прикључење објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 10.11.2023. године донео одлуку о давању сагласности на Прoцедуру за прикључење објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система, коју је донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“.


БЕОГРАД, 10. новембар 2023. - Сагласности на Правила о раду преносног система ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 10.11.2023. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду преносног система Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, којима се уређују односи између оператора преносног система и корисника тог система.


БЕОГРАД, 10. новембар 2023. - Сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 10.11.2023. године донео одлуку о давању сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем, која је донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“.


БЕОГРАД, 23. октобар 2023. - Агенција за енергетику донела Методологију за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 23. октобра 2023. године донео Методологију за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, која је ступа на снагу са даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

 


БЕОГРАД, 23. октобар 2023. - АЕРС: Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 23. октобра 2023. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2023-2032.


БЕОГРАД, 16. октобар 2023. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА грејна сезона 2023/2024.

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/m2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији). При анализи трошкова енергије за грејање узима се у обзир ефикасност уређаја који се користе. Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2023/2024. (према ценама из прве половине октобра 2023.) имаће домаћинства која се греју коришћењем дрва у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 6.790 динара по m3) и уколико домаћинства имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65% ће коштати 56 хиљада динара. Значајно веће трошкове, 92,5 хиљада динара, ће имати домаћинства која користе скупље огревно дрво (са ценом 9.500 динара по m3) и имају пећи ниже ефикасности. Нешто нижи трошкови од 84,6 хиљада динара ће бити за домаћинства која користе пелет, ако се сагорева у ефикаснијим пећима конструисаним за ово гориво.


БЕОГРАД, 5. октобар 2023. - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „Електродистрибуција Србије“

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној  5. октобра 2023. године дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор дистрибутивног система, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Одобреним ценовником су обухваћене нестандардне, повремене услуге које оператор система пружа на захтев купца, односно корисника система или услуге у циљу отклањања последица поступања купца односно корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.


БЕОГРАД, 28. септембар 2023. - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 28.09.2023. године дао сагласност на одлуку о цени електричне енергије за гарантовано снабдевање, које ће се примењивати почев од 1. новембра 2023. године.


БЕОГРАД, 21. септембар 2023. - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 21.09.2023. године дао сагласност на одлуке органа управљања 31 јавног снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање, које ће се примењивати почев од 1. новембра 2023. године. Просечна цена природног гаса за све купце који имају право на јавно снабдевање по регулисаним ценама, утврђена на основу максимално одобреног прихода и предвиђених количина природног гаса за продају купцима на јавном снабдевању у Србији, је виша за 10,0%. 


БЕОГРАД, 18. август 2023. - Сагласност на план развоја дистрибутивног система природног гаса оператора дистрибутивног система „СОМБОР-ГАС“ д.о.о.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 17. августа 2023. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2023-2027 са планом инвестиција за период 2023-2025 који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса „СОМБОР-ГАС ” д.о.о. Сомбор.


БЕОГРАД, 10. јул 2023. - Јавне консултације: Нацрти Одлука о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца и произвођача

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 10.7.2023. године јавне консултације о нацртима Одлуке о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца и Одлуке о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица.


БЕОГРАД, 4. јул 2023. - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032.

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д. Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 05.8.2023. године.


БЕОГРАД, 21. април 2023. - Сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом ТРАНСНАФТА АД Панчево

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20. априла 2023. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом ТРАНСНАФТА АД Панчево.


БЕОГРАД, 28. март 2023. - НОВА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 28.03.2023. године дао сагласност на одлуку о цени електричне енергије за гарантовано снабдевање, које ће се примењивати почев од 1. маја 2023. године.


БЕОГРАД, 28. март 2023. - НОВЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 28.03.2023. године дао сагласност на одлуке органа управљања 31 јавног снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање, које ће се примењивати почев од 1. маја 2023. године.


БЕОГРАД, 6. март 2023. - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо НОВИ САД за период 2022-2031.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 06.3.2023. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о.за период 2022-2031. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о.


БЕОГРАД, 21. фебруар 2023. - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система Yugorosgaz – Transport d.o.o. за период 2023-2032.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 20.02.2023. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о.за период 2023-2032. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса Yugorosgaz – Transport d.o.o.


БЕОГРАД, 16. јануар 2023. - Сагласности на План развоја и на План инвестиција ОДС ЈКП „Стандард“ Ада

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 12. јануара 2023. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2023-2027. година са планом инвестиција за период 2023-2027. који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система ЈКП „Стандард“ Ада  дана 23. децембра 2023. године.


БЕОГРАД, 29. децембар 2022. - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2023. годину

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 29. децембра 2022. године, Одлуку о ценама помоћних и системских услуга секундарне и терцијарне регулације за 2023. годину. Одлука је донета у складу са Законом о енергетици и применом Методологије за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резервне снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације коју је утврдила Агенција за енергетику.


БЕОГРАД, 29. децембар 2022. - Усвојени Извештаји за 2022. годину

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 29. децембра 2022. године, у складу са одредбама Закона о енергетици које су усклађене са трећим пакетом европских директива, донео Одлуку о усвајању Извештаја за 2022. годину о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабдевање.


БЕОГРАД, 29. децембар 2022. - Сагласност на План инвестиција у преносни систем за период 2022-2024.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 29. децембра 2022. године донео одлуке о давању сагласности на План инвестиција у преносни систем за период 2022-2024. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“.


БЕОГРАД, 23. децембар 2022. - Сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2022-2024.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 22. децембра 2022. године донео одлуку о давању сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2022-2024. година који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд.

 

 


БЕОГРАД, 23. децембар 2022. - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 22. децембра 2022. године одлуке о изменама у Методологијама: за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије.


БЕОГРАД, 1. децембар 2022. - Измене Правила о раду тржишта електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 01. децембра 2022. године донео одлуку о давању сагласности на нове верзије Правила о раду тржишта електричне енергије, која је припремио oператор преносног система Републике Србије ЕМС АД.


БЕОГРАД, 28. новембар 2022. - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање

На захтев енергетског субјекта ЈП ЕПС Београд, Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 28.11.2022. године дао сагласност на одлуку о цени електричне енергије за гарантовано снабдевање. Просечна цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање по регулисаним ценама (домаћинства и мали купци), утврђена на основу максимално одобреног прихода и предвиђених количина електричне енергије за продају купцима на гарантованом снабдевању, износи без пореза и такси 8,796 дин/kWh (односно 12,40 дин/kWh са порезима и таксама)  и већа је у односу на постојећу просечну цену за 8%.


БЕОГРАД, 28. новембар 2022. - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 28.11.2022. године дао сагласност на одлуке органа управљања 31 јавног снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање, које ће се примењивати почев од 1. јануара 2023. године. Просечна цена природног гаса за купце који имају право на јавно снабдевање по регулисаним ценама у групи „мала потрошња“ (која укључује домаћинства) у Србији, утврђена на основу максимално одобреног прихода и предвиђених количина прирoдног гаса за продају купцима на јавном снабдевању, износи без пореза и такси 4,08 дин/kWh (односно 4,50 дин/kWh са порезима и таксама).


БЕОГРАД, 14. новембар 2022. - Сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања за 2023. годину

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својим седници одржаној 10. новембра дао сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Северне Македоније (МЕПСО), Румуније (Транселектрика), Мађарске (МАВИР), и Црне Горе (ЦГЕС) за 2023. годину.


БЕОГРАД, 20. октобар 2022. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2022/2023.

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/m2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији). При анализи трошкова енергије за грејање узима се у обзир ефикасност уређаја који се користе. Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2022/2023. (према ценама из прве половине октобра 2022.) имаће домаћинства која се греју коришћењем природног гаса, за шта ће им бити потребно 45,5 хиљада динара. 


БЕОГРАД, 15. септембар 2022. - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Стандард“ Ада

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15. септембра 2022. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2022-2026. година са планом инвестиција за период 2022-2024. који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Стандард“ Ада.


БЕОГРАД, 28. јул 2022. - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7. октобар“ Нови Кнежевац

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 28. јула 2022. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2022-2026. година са планом инвестиција за период 2022-2024. који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7. октобар“ Нови Кнежевац.


БЕОГРАД, 28. јул 2022. - Агенција за енергетику дала сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 28. јула 2022. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030. година.


БЕОГРАД, 28. јул 2022. - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање

На захтев енергетског субјекта ЈП ЕПС Београд, Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 28.07.2022. године дао сагласност на одлуку о цени електричне енергије за гарантовано снабдевање. Просечна цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање по регулисаним ценама (домаћинства и мали купци), утврђена на основу максимално одобреног прихода и предвиђених количина електричне енергије за продају купцима на гарантованом снабдевању, износи без пореза и такси 8,144 дин/kWh и већа је у односу на постојећу просечну цену за 6,5%.


БЕОГРАД, 15. јул 2022. - Измене и допуне методологија у области природног гаса

На седници савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 7. јула 2022. године, усвојене су одлуке о изменама и допунама  Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса, Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса и Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање. Ове измене и допуне донете су ради усклађивања наведених методологија са уредбом која уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом.


БЕОГРАД, 1. јул 2022. - АЕРС: Сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 01.07.2022. године дао сагласност на одлуке органа управљања 31 јавног снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање, које су у примени од 1. августа 2022. године. 


БЕОГРАД, 1. јул 2022. - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање.

На седници савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 30. јуна 2022. године, усвојене су измене и допуне Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. Овим изменама методологије извршено је усклађивање са усвојеним изменама и допунама Закона о енергетици, тако што је уведен појам купца-произвођача чиме је прецизирано да се ова методологија примењује и на ове купце.


БЕОГРАД, 27. јун 2022. - Сагласност за услове за именовање лица и претходна сагласност на именовање лица одговорног за праћење програма усклађености оператора дистрибутивног система електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на седници одржаној 25. јуна 2022. године, донео је у складу са Законом о енергетици, одлуку којом се даје сагласност на услове за именовање Лица одговорног за праћење усклађености и претходна сагласност на именовање Лица одговорног за праћење Програма усклађености „Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд.


БЕОГРАД, 17. јун 2022. - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса оператора „СОМБОР-ГАС“ д.о.о.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 17. јуна 2022. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2022-2026. година са планом инвестиција за период 2022-2024. који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса „СОМБОР-ГАС ” д.о.о. Сомбор.


БЕОГРАД, 27. април 2022. - Јавна консултација: план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 27.4.2022. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о.


БЕОГРАД, 21. април 2022. - Сагласност на План развоја дистрибутивног система оператора ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 21. априла 2022. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2022-2026. година са планом инвестиција за период 2022-2024. који је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система природног гаса „ИНТЕРКЛИМА” д.о.о. Врњачка Бања.


БЕОГРАД, 1. април 2022. - АЕРС потврдио ГАСТРАНС-у д.о.о. сертификата као независног оператера транспорта

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) потврдио je на седници 31. марта 2022. године да је Друштво са ограниченом одговорношћу ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад доставило Агенцији све тражене доказе којим потврђује да самостално послује и управља изграђеним транспортним системом, потребне за поседовање сертификата као независног оператера транспорта.


БЕОГРАД, 31. март 2022. - Почиње примена Правила о спречавању злоупотреба на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса

Обавештавају се учесници на тржишту да 1.априла 2022. почиње примена Правила о спречавању злоупотреба на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса („Службени гласник РС“, број 103/21) која је донео Савет Агенције за енергетику Републике Србије 28.октобра 2021. године.


БЕОГРАД, 10. март 2022. - Савет АЕРС: Сагласност ЕМС-у на измене и допуне Правила о објављивању кључних тржишних података

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 10. марта 2022. године дао сагласност на Измене и допуне Правила о објављивању кључних тржишних података која је донела скупштина акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд. 


БЕОГРАД, 4. март 2022. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2021-2030. и План инвестиција за период 2021-2023.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници 3. марта 2022. донео одлуке о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2021-2030. година и План инвестиција у преносни систем за период 2021-2023. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 10. фебруар 2022. - Сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на седници одржаној 10. фебруара 2022. године, донео је у складу са Законом о енергетици одлуку којом се даје сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд, усвојен 31. јануара 2021. године.


БЕОГРАД, 4. фебруар 2022. - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2022. годину

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 3. фебруара 2022. године, Одлуку о ценама помоћних услуга и системских услуга секундарне и терцијарне регулације за 2022. годину. Одлука је донета у складу са Законом о енергетици и применом Методологије коју је утврдила Агенција за енергетику.


БЕОГРАД, 28. јануар 2022. - АЕРС: Усвојена Методологија за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације

На седници Савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 27. јануара 2022. године, усвојене je Методологија за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације. 


БЕОГРАД, 21. јануар 2022. - AЕРС: Сагласности на измену Правила о раду тржишта електричне енергије,

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20. јануара 2022. године донео одлуку о давању сагласности на измену Правила о раду тржишта електричне енергије, коју је припремио oператор преносног система Републике Србије ЕМС АД.


БЕОГРАД, 30. децембар 2021. - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије и резервног снабдевања

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 30. децембра 2021. године, у складу са одредбама Закона о енергетици које су усклађене са трећим пакетом европских директива, донео Одлуку о усвајању Извештаја за 2021. годину о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабдевање.


БЕОГРАД, 30. децембар 2021. - Сагласности на План развоја дистрибутивног система ЕДС за период 2021-2030. и план инвестиција за период 2021-2023.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 30. децембра 2021. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја дистрибутивног система за период 2021-2030. година и одлуку о давању сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2021-2023. година које је Агенцији доставио оператор дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд.


БЕОГРАД, 29. новембар 2021. - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу преносним капацитетима на границама између зона трговања за 2022. годину

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својим седницама одржаним 10. и 25. новембра дао сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Северне Македоније (МЕПСО), Бугарске (ЕАД), Румуније (Транселектрика), Мађарске (МАВИР), Хрватске (ХОПС), Босне и Херцеговине (НОСБИХ) и Црне Горе (ЦГЕС) за 2022. годину.


БЕОГРАД, 25. новембар 2021. - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана

На основу усвојених методологија  и Уредбе Владе Републике Србије о квоти у систему тржишне премије за ветроелектране,  Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 25. новембра 2021. године донео одлуку о одређивању  максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана. Максимална откупна цена за електричну енергију произведену у ветроелектранама одобрене снаге веће од 3 MW је 5,57 €c/kWh.


БЕОГРАД, 4. новембар 2021. - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе

На седници савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 4. новембра 2021. године, усвојене су: Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе. Ове методологије се примењују на произвођаче електричне енергије у високоефикасној когенерацији, малим когенерацијама и микро-когенерацијским јединицама.


БЕОГРАД, 29. октобар 2021. - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије,

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 28. октобра 2021. године донео одлуку о давању сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, која је припремио oператор преносног система Републике Србије ЕМС АД.


БЕОГРАД, 28. октобар 2021. - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију

На седници савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 28. октобра 2021. године, усвојене су Методологија за одређивање максималне откупне цене електричне енергије и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију. Закон о коришћењу обновљивих извора енергије је дефинисао да Агенција доноси ове методологије, чијим доношењем се стварају претпоставке за примену овог закона и отпочињање процеса аукција за електричну енергију произведену из обновљивих извора.


БЕОГРАД, 28. октобар 2021. - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници од 28. октобра 2021.године Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса. Овим правилима ближе се уређују услови за регистрацију учесника на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса у складу са обавезама Републике Србије преузетим потврђеним међународним споразумима и законом који уређује област енергетике,


БЕОГРАД, 22. октобар 2021. - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације

Агенција за енергетику Републике Србије припремила је нацрте Методологије за одређивање тржишне премије за високоефикасну когенерацију и Методологијe за одређивање фид-ин тарифе за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације и позвала заинтересоване да своје примедбе и сугестије доставе Агенцији до петка, 27. октобра 2021. године.


БЕОГРАД, 22. октобар 2021. - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници одржаној 22. октобра 2021. године образложено мишљење на Годишњи извештај о спровођењу Програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања  оператора дистрибутивног система за 2020. годину. На тај начин је испуњена законска обавеза да Лице одговорно за праћење усклађености припрема Годишњи извештај о спровођењу програма усклађености и исти доставља Агенцији за енергетику Републике Србије ради прегледа и давања мишљења.


БЕОГРАД, 21. октобар 2021. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022.

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији).

Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2021/2022. (према ценама из прве половине октобра 2021.) имаће домаћинства која се греју коришћењем природног гаса. Према просечној цени природног гаса у Србији, за грејање током целе зимске сезоне треба издвојити 42 хиљаде динара, при чему је додатна предност његовог коришћења и комфор који пружа.


БЕОГРАД, 11. октобар 2021. - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса

Агенција за енергетику Републике Србије припремила је Нацрт правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса, којим се предлаже ближе уређивање начина праћења транспарентности и злоупотреба на том тржишту (прилагођена РЕМИТ правила). Позивају се сви заинтересовани да своје примедбе и сугестије доставе Агенцији до петка, 22. октобра 2021. године. 


БЕОГРАД, 4. октобар 2021. - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију

Агенција за енергетику Републике Србије припремила је нацрт Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и нацрт  Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију и ставила их на јавну расправу. 


БЕОГРАД, 24. септембар 2021. - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије

На захтев енергетских субјеката „Електромрежа Србије“ а.д. Београд и „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 24.9.2021. године дао сагласност на одлуке о ценама за приступ систему за пренос електричне енергије и за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије. Због промена ових цена неће се мењати цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање.


БЕОГРАД, 24. септембар 2021. - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 24.9.2021. године донео одлуку о давању сагласности на План оператора дистрибутивног система, Електродистрибуција Србије д.о.о. о преузимању мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, као и произвођача на дистрибутивном систему.


БЕОГРАД, 17. септембар 2021. - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса

На седници одржаној 16.09.2021. године, Савет Агенције за енергетику Републике Србије, дао је сагласност којом је потврдио усаглашеност Адаптираних текстова Мрежног правила које се односи на хармонизоване тарифе за природни гас и Мрежног правила које се односи на правила за балансирање транспортног система за природни гас. 


БЕОГРАД, 2. септембар 2021. - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на седници одржаној 02.09.2021. године, донео је одлуке којима потврђује усаглашеност адаптираних текстова три мрежна правила која се односе на прорачун и расподелу капацитета за транспорт природног гаса, објављивање података и управљање загушењима у транспортном систему, сарадњу оператора транспортних система и правила за размену података.


БЕОГРАД, 27. август 2021. - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 26.8.2021. године донео одлуку о усаглашености текстова три мрежна правила која уређују прикључење производних јединица, објеката купаца и једносмерних система високог напона на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије.


БЕОГРАД, 8. јул 2021. - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС

На седници савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 8. јула 2021. године, усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергије. Овим изменама извршено је усклађивање са недавно усвојеним изменама и допунама Закона о енергетици. 


БЕОГРАД, 30. јун 2021. - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), поступајући у законском року утврђеном Изменама и допунама Закона о енергетици, усвојио је на ванредној седници 30. јуна 2021. године Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса. Овим упутствима се дају смернице операторима преносног и дистрибутивног система електричне енергије за припрему подлога за израду три „мрежна правила“ која уређују прикључење на систем електричне енергије и операторима транспортног система природног гаса за припрему подлога за израду пет „мрежних правила“ у области природног гаса, која уређују расподелу капацитета, управљање загушењима, интероперабилност, одређивање структуре транспортних тарифа и балансирање транспортног система.


БЕОГРАД, 12. мај 2021. - Подношење захтева за измену назива лиценце

AERS

Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о енергетици, почев од 2. маја 2021.године утврђена је обавеза за имаоце лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом да у року од 90 дана доставе Агенцији за енергетику Републике Србије све примерке решења о издавању лиценце, како би се евидентирала промена под називом трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником.

Лиценца издата под старим називом важиће до рока на који је издата, само ако се испуни наведена законска обавеза.


БЕОГРАД, 16. април 2021. - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници одржаној 15. априла 2021. године Одлуку о начину, поступку и роковима за вођење књиговодствених евиденција за потребе регулације и спровођења раздвајања рачуна по делатностима.

Овом одлуком ближе се утврђује начин, поступак и рокови за вођење пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације, спровођење раздвајања рачуна енергетских субјеката по делатностима и одређује врста података и документације неопходних за рад и праћење ефикасности раздвајања рачуна од стране Агенције за енергетику Републике Србије у складу са Законом о енергетици.


БЕОГРАД, 18. март 2021. - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 18.3.2021. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д.
Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 16.4.2021. године.


БЕОГРАД, 21. јануар 2021. - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 21. јануара 2021. године, Одлуку о ценама системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину.

 


БЕОГРАД, 31. децембар 2020. - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 31. децембра 2020. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029. година који је донео оператор транспортног система Транспортгас Србија. Саставни део плана су и инвестиције чија је реализација планирана за период од три године.


БЕОГРАД, 24. децембар 2020. - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 24. децембра 2020. године одлуке о изменама у Методологији за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, Методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и у Методологији за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије. 


БЕОГРАД, 17. децембар 2020. - Одобрене нове цене електричне енергије

На захтев енергетског субјекта ЈП ЕПС Београд, Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 17.12.2020. године дао сагласност на одлуку о цени електричне енергије за гарантовано снабдевање.

Просечна цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање по регулисаним ценама (домаћинства и мали купци), утврђена на основу максимално одобреног прихода износи, без пореза и такси, 7,867 дин/kWh и већа је у односу на постојећу просечну цену за 3,4%.


БЕОГРАД, 2. децембар 2020. - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину

Народна скупштина Републике Србије je на 5. седници Другог редовног заседања u 2020. години од 02.12.2020. донела одлуку о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) за 2021.годину.Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној  29.10.2020. године усвојио Финансијски план АЕРС за 2021.

 


БЕОГРАД, 30. новембар 2020. - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници 26. новембра 2020. године, у складу са одредбама Закона о енергетици које су усклађене са трећим пакетом европских директива, донео Одлуку о усвајању Извештаја за 2020. годину о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабедвање.

На истој седници, Савет АЕРС је,  у складу са Законом о енергетици, усвојио и Извештај за 2020. годину о потреби регулисања цена закупа резерве снаге за системске услуге секунадарне и терцијалне регулације, као и Извештај за 2020. годину о неопходности задржавања резервног снабдевања електричном енергијом.


БУДИМПЕШТА, 24. новембар 2020. - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА

ERRA

Регионално удружење енергетских регулатора, ЕРРА (Energy Regulators Regional Association - ERRA), чији је од 2006. године члан и Агенција за енергетику Републике Србије, обележиће 11. децембра две деценије постојања и рада.

Мисија ЕРРА је да, кроз редовне састанке и стручне скупове, повезивање и договоре, размену искустава и информација, помогне унапређењу рада својих чланица, на бази последњих светских искустава у тој области.


БЕОГРАД, 19. новембар 2020. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2020-2029. година и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. година које је као оператор преносног система донело акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 19. новембар 2020. - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својим седницама одржаним 13. и 19. новембра дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Северне Македоније (МЕПСО), Бугарске (ЕАД), Румуније (Транселектрика), Мађарске (МАВИР), Хрватске (ХОПС), Босне и Херцеговине (НОСБИХ) и Црне Горе (ЦГЕС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних преносних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину.


БЕОГРАД, 14. октобар 2020. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2је просечна процењена потрошња за грејање у Србији).

Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2020/2021. (према ценама из октобра 2020.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.650 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 38,3 хиљадa динара за сезону. Значајно веће трошкове, око 62 хиљаде динара, имаће домаћинства која користе скупље огревно дрво (са ценом 6.350 динара по м3) и имају пећи ниже ефикасности.


БЕОГРАД, 28. август 2020. - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20. августа 2020. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. година.

Оператор транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. је почетком марта 2020. године доставио Агенцији за енергетику Републике Србије предлог Плана развоја транспортног система за период 2020.-2029. година.


БЕОГРАД, 29. јул 2020. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 29.7.2020. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА.

 


БЕОГРАД, 2. јун 2020. - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 29.5.2020. године донео одлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему за 2020. годину, који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 27. мај 2020. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 27.5.2020. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о.за период 2020-2029. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система се спроводи до 19.6.2020. године.

 


БЕОГРАД, 15. мај 2020. - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15.5.2020. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. Нови Сад, којима се уређују односи између оператора и корисника транспортног система који ће ићи кроз Републику Србију и бити повезиван на бугарски и мађарски национални гасоводни систем.


БЕОГРАД, 16. април 2020. - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 16.4.2020. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду преносног система Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, којима се уређују односи између оператора преносног система и корисника тог система.

 


БЕОГРАД, 16. март 2020. - Организација рада АЕРС у време ванредног стања

AERSУ складу са мерама и препорукама Владе Србије са циљем максималног смањења ефеката епидемије корона вируса, Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је одлуку о организацији рада Агенције док траје ванредно стање у Републици Србији.

 


БЕОГРАД, 21. фебруар 2020. - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), на седници од 21. фебруара 2020. године донео је Одлуку којом се ГАСТРАНС д.о.о. издаје сертификат као независном оператору транспорта природног гаса. Овом одлуком  је у суштини потврђена прелиминарна Олука АЕРС донета на седници од 15.августа 2019.године и успостављена иста обавеза за ГАСТРАНС д.о.о.,  да најкасније у року од 6 месеци од почетка оперативног рада достави употребне дозволе или упише право својине на објектима транспортног система природног гаса, као и да достави доказе да самостално послује и управља изграђеним транспортним системом.


БЕОГРАД, 23. јануар 2020. - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 23. јануара 2020. године, Одлуку о ценама системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину.

 


БИЛТЕН
Билтен #613
(9.7.2024)
Архива ... >>

ВЕСТИ
4.7.2024 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција дистрибутивног система ЕДС ... >> Детаљније
12.4.2024 - Одобрења оперативних ограничења за производне објекте који се прикључују на преносни систем. ... >> Детаљније
28.3.2024 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2023-2032. и План инвестиција за период 2023-2025 ... >> Детаљније
1.2.2024 - Сагласност на Прагове максималне снаге за производне модуле ... >> Детаљније
18.1.2024 - Сагласност на Правила ЕМС-а за обуставу и поновно покретање тржишних активности ... >> Детаљније
21.12.2023 - Сагласности на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
21.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „ГАС БЕЧЕЈ“ И „ЈУГОРОСГАЗ“ ... >> Детаљније
21.12.2023 - Критеријуми за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица и објеката купаца ... >> Детаљније
14.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „РЕСАВА-ГАС“ и „7.ОКТОБАР ... >> Детаљније
11.12.2023 - Сагласност на правила o расподели преносних капацитета на граници између зона трговања Србије и Мађарске ... >> Детаљније
11.12.2023 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система природног гаса „СИГАС“ д.о.о..Пожега ѕа период 2023-2027 ... >> Детаљније
30.11.2023 - сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на прoцедуру за прикључење објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
23.10.2023 - АЕРС: Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
23.10.2023 - Агенција за енергетику донела Методологију за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије ... >> Детаљније
16.10.2023 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА грејна сезона 2023/2024. ... >> Детаљније
5.10.2023 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „Електродистрибуција Србије“ ... >> Детаљније
28.9.2023 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
21.9.2023 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
18.8.2023 - Сагласност на план развоја дистрибутивног система природног гаса оператора дистрибутивног система „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
10.7.2023 - Јавне консултације: Нацрти Одлука о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца и произвођача ... >> Детаљније
4.7.2023 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032. ... >> Детаљније
21.4.2023 - Сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом ТРАНСНАФТА АД Панчево ... >> Детаљније
28.3.2023 - НОВЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
28.3.2023 - НОВА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
6.3.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо НОВИ САД за период 2022-2031. ... >> Детаљније
21.2.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система Yugorosgaz – Transport d.o.o. за период 2023-2032. ... >> Детаљније
16.1.2023 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција ОДС ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
29.12.2022 - Сагласност на План инвестиција у преносни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
29.12.2022 - Усвојени Извештаји за 2022. годину ... >> Детаљније
29.12.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2023. годину ... >> Детаљније
23.12.2022 - Сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
23.12.2022 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
1.12.2022 - Измене Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
28.11.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
28.11.2022 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
14.11.2022 - Сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања за 2023. годину ... >> Детаљније
20.10.2022 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2022/2023. ... >> Детаљније
15.9.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
28.7.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7. октобар“ Нови Кнежевац ... >> Детаљније
28.7.2022 - Агенција за енергетику дала сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
28.7.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
15.7.2022 - Измене и допуне методологија у области природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2022 - АЕРС: Сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.7.2022 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. ... >> Детаљније
27.6.2022 - Сагласност за услове за именовање лица и претходна сагласност на именовање лица одговорног за праћење програма усклађености оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
17.6.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса оператора „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
27.4.2022 - Јавна консултација: план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030. ... >> Детаљније
21.4.2022 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система оператора ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања ... >> Детаљније
1.4.2022 - АЕРС потврдио ГАСТРАНС-у д.о.о. сертификата као независног оператера транспорта ... >> Детаљније
31.3.2022 - Почиње примена Правила о спречавању злоупотреба на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
10.3.2022 - Савет АЕРС: Сагласност ЕМС-у на измене и допуне Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
4.3.2022 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2021-2030. и План инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
10.2.2022 - Сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
4.2.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2022. годину ... >> Детаљније
28.1.2022 - АЕРС: Усвојена Методологија за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације ... >> Детаљније
21.1.2022 - AЕРС: Сагласности на измену Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
30.12.2021 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система ЕДС за период 2021-2030. и план инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
30.12.2021 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије и резервног снабдевања ... >> Детаљније
29.11.2021 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу преносним капацитетима на границама између зона трговања за 2022. годину ... >> Детаљније
25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије