English
 Све/Области  Home

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 5. јануар 2015. - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање

AERS

Новим Законом о енергетици који је Народна скупштина усвојила 29. децембра 2014, измењени су услови за стицање  права на јавно снабдевање електричном енергијом и природним гасом. Ко и под каквим условима има право на јавно снабдевање електричном енергијом и природним гасом?


БЕОГРАД, 1. јануар 2015. - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године

AERS

Који купци морају, а који могу, али не морају изаћи на тржиште?

Могућност избора снабдевача

Шта ће бити са правним лицима и предузетницима који не изаберу снабдевача благовремено?

Спровођење јавне набавке


БЕОГРАД, 29. децембар 2014. - Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса

AERS

Савет АЕРС усвојио је Методологију за одређивање цене приступа складишту природног гаса којом се одређују услови и начин утврђивања максималне висине прихода енергетског субјеката који обавља делатност складиштења и управљања складиштем природног гаса , критеријуми и правила за расподелу тог прихода, елементи за обрачун и начин обрачуна услуге складиштења природног гаса.


БЕОГРАД, 26. децембар 2014. - Утврђена цена системских услуга у електроенергетском систему за 2015. годину

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 25. децембра 2014. године, у складу са Законом о енергетици, Одлуку о цени системских услуга  у електроенергетском систему за 2015. годину.


БЕОГРАД, 11. децембар 2014. - Размена искустава националноих енергетских регулатора Србије и Црне Горе

AERS

Представници националне  Регулаторне агенције за енергетику (РАЕ) Црне Горе посетили су 11. децембра српску Агенцију за енергетику (АЕРС) и том приликом разменили искуства у областима којима се баве, посебно у склопу отварања тржишта енергије и других обавеза из регулативе Европске уније, преузетих чланством у  Енергетској заједници.

 


БЕОГРАД, 10. децембар 2014. - Сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП Србијагас

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је дао сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП „Србијагас“. Овим правилима се уређују односи између оператора дистрибутивног система и корисника тог система. Правила су веома важна компонента регулативе којом се стварају услови за отварање тржишта природног гаса и она ће допринети слободном приступу и равноправном положају корисника система, као и рационалном развоју и ефикасном коришћењу система.


БЕОГРАД, 10. децембар 2014. - Сагласност на споразуме између оператера преносних система Србије, БиХ и Румуније

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 10. децембра 2014. дао сагласност на споразуме између оператора преносног система Републике Србије , Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) и оператора преносних система из Румуније (ТРАНСЕЛЕКТРИКА) и Босне и Херцеговине (НОС БиХ) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2015. годину.


БЕОГРАД, 17. новембар 2014. - Савет АЕРС дао сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш.

AERS

Савет АЕРС дао je сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш, пошто је оценио да је достављени програм усклађен са одредбама Закона о енергетици.  Овим програмом ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш извршио је обавезу ближег уређивања правила и мера које  предузима на обезбеђивању недискриминаторног понашања у пружању услуге транспорта природног гаса. Истовремено су, поред осталог, створени услови да  независно одлучује и непристрасно и раздвојено делује од  свог оснивача „Yugorosgaz“ АД Београд.  


БЕОГРАД, 17. новембар 2014. - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Мађарске, Бугарске и Хрватске

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници 17. новембра дао сагласност на Споразуме између  оператора преносног система Републике Србије , Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ - ЈП ЕМС и оператора преносних система из Мађарске (МАВИР), Бугарске, (ЕАД)  и Хрватске (ХОПС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2015. годину.


БЕОГРАД, 27. октобар 2014. - Oдобрене измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност на Измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије, која је припремило ЈП „Електромреже Србије“. Изменама и допунама Правила су усклађена са Законом о енергетици, Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Правилима о раду преносног система, правилима о додели прекограничних капацитета и правилима о раду интерконекције.


БЕОГРАД, 16. октобар 2014. - Због јачања долара нове цене гаса од новембра

AERS

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање за 32 јавнa снабдевача. Ове цене ће се примењивати најраније од 15. новембра за домаћинства, а од 01. новембра 2014. године за остале купце. Просечно повећање цена јавног снабдевања биће за све купце 3,6%, а за домаћинства 3,3%. Нова упросечена цена гаса у Србији износиће за све купце 45 динара, а за сва домаћинства 49 динара по м3 (без ПДВ-a).


БЕОГРАД, 10. октобар 2014. - Зашто и како да трошимо мање енергије?

AERSРачуни за енергију постају све веће оптерећење за домаћинства. На другој страни, сигурно је да у сваком домаћинству постоје различите могућности да се смањи потрошња енергије. Иако нема овлашћења и надлежности у области ефикасног коришћења енергије Агенција за енергетику је припремила преглед мера којима грађани могу да покушају да смање своју потрошњу енергиjе за грејање, хлађење, осветљење, кување и у другим уређајима у домаћинству: ЗАШТО И КАКО ДА ТРОШИМО МАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У НАШИМ КУЋАМА?


БЕОГРАД, 30. септембар 2014. - Директор Секретаријата Енергетске заједнице о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике

AERS

Чланови Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне Скупштине Републике Србије дискутовали су на седници одржаној 30. септембра, о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике. Тим поводом, члановима Одбора представљен је Извештај о напретку Републике Србије у области енергетике за период од 2013-2014. године о којем је говорио директор Секретаријата Енергетске заједнице Јанез Копач.


БЕОГРАД, 23. септембар 2014. - Трошкови енергије за грејање просечног стана – грејна сезона 2014/2015

AERSНајвеће трошкове енергије за грејање у грејној сезони 2014/2015. (према ценама гаса из октобра, а осталих енергената из септембра 2014.) имаће домаћинства која користе лож уље, пропан бутан гас и електричну енергију директно у грејним телима и котловима за етажно грејање. За набавку енергената или енергије, која је потребна за грејање просечног стана током целе сезоне, она морају издвојити 209 хиљаде динара за лож уље, 125 хиљада динара за пропан бутан гас, односно 107 хиљада динара за електричну енергију. За грејање природним гасом, трошкови су два до три пута мањи и износе 56 хиљада динара.


БЕОГРАД, 18. септембар 2014. - Aктивности везане за предстојећу другу фазу либерализације тржишта природног гаса

AERS

Агенција за енергетику Републике Србије организовала је 18. септембра консултације - састанак на коме су размотрене обавезе и активности везане за предстојећу другу фазу либерализације тржишта природног гаса у нашој земљи. На састанку су учествовали представници из 14 дистрибуција, а Агенција ће ускоро истим поводом организовати и састанак и са осталим од укупно 33 лиценцираних дистрибутера гаса.


БЕЧ, 18. септембар 2014. - Секретаријат Енергетске заједнице: Кључна улога независних регулатора

AERSСекретаријат Енергетске заједнице (ЕнЗ) објавио је 18. септембра Извештај о спровођењу обавеза које су земље чланице преузеле потписивањем Уговора о ЕнЗ. Извештај обухвата период од септембра 2013. до августа 2014. године, а први пут акценат ставља на улогу националних енергетских регулатора. У извештају се наглашава да „један од кључних елемената Трећег енергетској пакета ЕУ, који унутар ЕнЗ ступа на снагу 1. јануара 2015. године чине јаки и независни регулатори“.


АТИНА, 17. септембар 2014. - Заједнички округли сто регулатора Енергетске заједнице и Медитерана

AERS

Регулаторни одбор Енергетске заједнице и Асоцијација медитеранских регулатора за енергију организовали су први заједнички округли сто у Атини, који је био у великој мери усредсређен на промоцију инвестиција и заштиту потрошача што су главни приоритети оба региона. Том приликом је наглашено да размена информација и стручног знања међу удружењима регулатора помаже при унапређењу транспарентности и ефикасности тржишта енергије и ублажава препреке за инвестиције у земљама чланицама ова два географски блиска региона.


БЕОГРАД, 11. септембар 2014. - Новe ценe гаса у Србији

AERS

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање за 32 јавнa снабдевача и нове цене за приступ дистрибутивним системима гаса. Ове цене ће се примењивати од 1. октобра 2014. године. Просечно повећање цена јавног снабдевања биће за све купце 3,6%, а за домаћинства 4.8%. Ова промена је настала доминантно због раста курса долара у односу на динар.


БЕОГРАД, 7. август 2014. - Методологијa за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 06. августа 2014. донео нову Методологију за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање. У односу на претходну Методологију, извршено је усклађивање са процесом отварања тржишта електричне енергије, Ова промена нема утицаја на висину цена за јавно снабдевање


БЕОГРАД, 21. јул 2014. - АЕРС: Нова Методологија за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање

AERS

 Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници од 18. јула донео нову Методологију за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање.

Циљ доношења методологије је формирање јединственог регулаторног оквира усклађеног са директивама ЕУ и домаћим законодавством којим се омогућује јавно снабдевање природног гаса по регулисаним ценама купцима који у складу са Законом имају то право на транспарентан и недискримиторан начин.


БЕОГРАД, 21. јул 2014. - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса.

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 18. јула донео Одлуку о изменама идопунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса.

 


БЕОГРАД, 18. јул 2014. - Сагласност на правила о раду преносног система

AERSСавет Агенције за енергетику (АЕРС) дао је, на седници одржаној 18. јула 2014. године, сагласност на Правила о раду преносног система "Електромрежа Србије", којима се уређују технички аспекти односа између система за пренос електричне енергије и корисника тог система.

 


БЕОГРАД, 9. јул 2014. - AEРС: Нове цене природног гаса за јавно снабдевање

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање за свих 33 јавна снабдевача гаса, које ће се примењивати од 1. августа 2014. године. Просечно повећање цена јавног снабдевања за домаћинства износиће између 1,1 и 1,3 одсто, а за све купце у распону од 1,1 до 1,4 одсто.

 


БЕОГРАД, 3. јул 2014. - Јавна консултација о правилима о раду транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ

Предузеће ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. Ниш је у складу са Законом о енергетици и после обављених консултација са Агенцијом за енергетику републике Србије (АЕРС) објавило 3. јула 2014. године „Правила о раду транспортног система  ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ“, чиме су отворене јавне консултације о овом документу.

 


БЕОГРАД, 24. јун 2014. - Усвојена одлука о регулаторним књиговодственим евиденцијама

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници од 24. јуна 2014. године Одлуку о начину, поступку и роковима вођења књиговодствених евиденција, спровођења раздвајања рачуна по делатностима и доставе података и документације за потребе регулације. Овом одлуком ближе је утврђен начин на који енергетски субјекти код којих се примењују регулисане цене на коју Агенција даје сагласност, организују рачуноводство, воде пословне књиге и спроводе раздвајање рачуна по делатностима. 


БЕОГРАД, 20. јун 2014. - Јавна консултација о правилима о раду дистрибутивног система природног гаса

Јавно предузеће „Србијагас“ је 20. јуна 2014. године објавило јавне консултације за документ Правила о раду дистрибутивног система природног гаса. Ова Правила су важан документ који омогућава успостављање и функционисање тржишта природног гаса и који уређује питања прикључења на дистрибутивни систем, рада оператора дистрибутивног система и односа корисника и оператора дистрибутивног система.


БЕОГРАД, 19. мај 2014. - Отворен PayPal рачун за жртве поплаве

Влада Републике Србије саопштила је данас да је од 18. маја могућа уплата хуманитарне помоћи жртвама поплава у Србији путем PayPal сервиса из 193 земље и региона. Хуманитарну помоћ, преко PayPal сервиса, могуће је уплатити на адреси floodrelief.gov.rs

 


БЕОГРАД, 23. април 2014. - Нема ни скорих ни наглих промена цена електричне енергије

AERS Регулисане цене електричне енергије у Србији се неће мењати од јула 2014. године. Промене регулисаних цена ће бити постепене у неколико наредних година, по програму који ће се тек разматрати и биће сасвим усклађене са степеном заштите сиромашних, енергетски заштићених купаца и раѕвојем конкуренције на тржишту електричне енергије.   

 


БЕОГРАД, 4. април 2014. - АЕРС: Измене правила о раду система за дистрибуцију електричне енергије

AERSСавет Агенције за енергетику усвојио је одлуку о давању сагласности на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије. Изменама се прецизирају технички услови прикључења електрана на дистрибутивни систем који обезбеђују реалније димензионисање прикључка зависно од максималне снаге генератора и поузданији рад електрана, уз обезбеђење сигурности рада дистрибутивног система.

 


БЕОГРАД, 28. фебруар 2014. - АЕРС: Нема промене цене природног гаса за јавно снабдевање

AERSЦене природног гаса за јавно снабдевање које се примењују од 1. децембра 2013. године, неће се мењати ни за април. Регулисана цена гаса се мења када дође до промене увозних цена и односа увозног и домаћег гаса, а усклађује се и са променама петнаестодневног просека курса долара. Однос количина увозног и домаћег гаса за јавно снабдевање није промењен, а промене увозне цене гаса и курса долара су биле такве, да се нису стекли услови за измену цене (цене за крајње купце се повећавају или смањују када кумулативне месечне промене цене по којој ЈП Србијагас снабдева јавне снабдеваче, буду веће од 3%).


БЕОГРАД, 29. јануар 2014. - Успешно завршен твининг пројекат ЕУ „Изградња капацитета Агенције за енергетику Републике Србије“.

AERSВисоки званичници обележили су 29. јануара 2014. године крај успешног твининг пројекта ЕУ „Изградња капацитета Агенције за енергетику Републике Србије“. Пројекат је финансирала ЕУ кроз донацију од милион и по евра а реализовала га је Регулаторна канцеларија за мрежне индустрије Републике Словачке током 20 месеци колико је пројекат трајао са циљем јачања капацитета Агенције за енергетику Републике Србије како би она испунила обавезе које Србија има у складу са новим Законом о енергетици, процесом приступања ЕУ и Уговором о оснивању Енергетске заједнице.


БЕОГРАД, 24. јануар 2014. - Коме се упућује приговор на рачун за електричну енергију или природни гас ?

AERS

Купац електричне енергије и природног гаса у случају сумње у испостављени рачун, има право да поднесе  рекламацију на испостављени рачун снабдевачу, а ако је незадовољан начином решавања рекламације, купац правну заштиту може остварити на следећи начин:

 


БЕОГРАД, 1. јануар 2014. - Ступила на снагу друга фаза отварања тржишта електричне енергије Србије

У Србији је са новом годином ступила на снагу друга фаза отварања тржишта електричне енергије и право на снабдевање по регулисаним ценама електричне енергије имају само домаћинства и мали купци. Од 1. јануара 2014. немају право на регулисано снабдевање и снабдевају се на слободном тржишту, сви купци чије је барем једно од места испоруке на средњем напону, као и они чија су сва места испоруке на ниском напону (0,4 kV) акo имају више од 50 запослених или укупан годишњи приход већи од 10 милиона евра у динарској противвредности.


БИЛТЕН
Билтен #379
(27.1.2015)
Архива ... >>

ВЕСТИ
5.1.2015 - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.1.2015 - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године ... >> Детаљније
29.12.2014 - Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса ... >> Детаљније
26.12.2014 - Утврђена цена системских услуга у електроенергетском систему за 2015. годину ... >> Детаљније
11.12.2014 - Размена искустава националноих енергетских регулатора Србије и Црне Горе ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП Србијагас ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на споразуме између оператера преносних система Србије, БиХ и Румуније ... >> Детаљније
17.11.2014 - Савет АЕРС дао сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш. ... >> Детаљније
17.11.2014 - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Мађарске, Бугарске и Хрватске ... >> Детаљније
27.10.2014 - Oдобрене измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
16.10.2014 - Због јачања долара нове цене гаса од новембра ... >> Детаљније
10.10.2014 - Зашто и како да трошимо мање енергије? ... >> Детаљније
30.9.2014 - Директор Секретаријата Енергетске заједнице о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике ... >> Детаљније
23.9.2014 - Трошкови енергије за грејање просечног стана – грејна сезона 2014/2015 ... >> Детаљније
18.9.2014 - Aктивности везане за предстојећу другу фазу либерализације тржишта природног гаса ... >> Детаљније
18.9.2014 - Секретаријат Енергетске заједнице: Кључна улога независних регулатора ... >> Детаљније
17.9.2014 - Заједнички округли сто регулатора Енергетске заједнице и Медитерана ... >> Детаљније
11.9.2014 - Новe ценe гаса у Србији ... >> Детаљније
7.8.2014 - Методологијa за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - АЕРС: Нова Методологија за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса. ... >> Детаљније
18.7.2014 - Сагласност на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
9.7.2014 - AEРС: Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
3.7.2014 - Јавна консултација о правилима о раду транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
24.6.2014 - Усвојена одлука о регулаторним књиговодственим евиденцијама ... >> Детаљније
20.6.2014 - Јавна консултација о правилима о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
19.5.2014 - Отворен PayPal рачун за жртве поплаве ... >> Детаљније
23.4.2014 - Нема ни скорих ни наглих промена цена електричне енергије ... >> Детаљније
4.4.2014 - АЕРС: Измене правила о раду система за дистрибуцију електричне енергије ... >> Детаљније
28.2.2014 - АЕРС: Нема промене цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
29.1.2014 - Успешно завршен твининг пројекат ЕУ „Изградња капацитета Агенције за енергетику Републике Србије“. ... >> Детаљније
24.1.2014 - Коме се упућује приговор на рачун за електричну енергију или природни гас ? ... >> Детаљније
1.1.2014 - Ступила на снагу друга фаза отварања тржишта електричне енергије Србије ... >> Детаљније
31.12.2013 - Уређивање квалитета снабдевања електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
26.12.2013 - Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за 2014. годину ... >> Детаљније
26.12.2013 - АЕРС дао сагласност на допуну Правила о раду система за дистрибуцију електричне енергије ... >> Детаљније
13.12.2013 - Измене у Методологији за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
13.12.2013 - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Бугарске и Хрватске ... >> Детаљније
11.12.2013 - Бранислав Прелевић председник Регулаторног одбора Енергетске заједнице ... >> Детаљније
22.11.2013 - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета за 2014. ... >> Детаљније
15.11.2013 - АЕРС: Ниже цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.11.2013 - АЕРС: Ниже цене природног гаса од децембра 2013. ... >> Детаљније
11.10.2013 - Сарадња српског и словачког енергетског регулаторног тела ... >> Детаљније
18.9.2013 - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије ... >> Детаљније
4.9.2013 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПРОСЕЧНОГ СТАНА - грејна сезона 2013/2014. ... >> Детаљније
1.9.2013 - Измена Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање. ... >> Детаљније
16.8.2013 - Агенција за енергетику дала сагласност на правила о раду транспортног система природног гаса ЈП „Србијагас“ ... >> Детаљније
15.8.2013 - Одобрене нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
6.8.2013 - Нове цене гаса за снабдевање јавних снабдевача – више цене и за крајње купце ... >> Детаљније
17.7.2013 - Агенција затражила од ЕПС-ових дистрибутера и снабдевача предузимање мера за даље побољшање ефикасности ... >> Детаљније
16.7.2013 - Агенција одобрила нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2013 - ЕПС доставио Агенцији предлоге нових цена електричне енергије ... >> Детаљније
28.6.2013 - Азербејџански гас Трансјадранским гасоводом до Европе ... >> Детаљније
4.6.2013 - „ЕПС Снабдевање“ јавни снабдевач електричном енергијом ... >> Детаљније
7.5.2013 - АЕРС доставио Народној скупштини извештај о раду за 2012. годину ... >> Детаљније
1.4.2013 - Јавна консултација о правилима о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
5.3.2013 - Консултације о пројектима од интереса за Енергетску заједницу ... >> Детаљније
22.2.2013 - Одлаже се јавна консултација о новој методологији за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
8.2.2013 - Нова цена преноса електричне енергије од 1. марта ... >> Детаљније
29.1.2013 - Грузија жели пријем за члана Енергетске заједнице ... >> Детаљније
22.1.2013 - AERS: Дистрибутерима гаса одобрене цене за јавно снабдевање ... >> Детаљније
2.1.2013 - Енергетска заједница: Консултације о Социјалној стратегији ... >> Детаљније
31.12.2012 - АЕРС: Сагласност на цене за јавно снабдевање купаца ЈП Србијагас ... >> Детаљније
28.12.2012 - Утврђена цена системских услуга за 2013. годину ... >> Детаљније
28.12.2012 - АЕРС: Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
19.12.2012 - АЕРС : Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
1.8.2012 - Усвојена нова Методологија за трошкове прикључења на преносни и дистрибутивни систем ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије