Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 6: Electricity supply (number of licenses: 77)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0153/15-ЛЕ-СН iss. 13/3/2015 Предузеће "С.О.К." ДОО, Краљево 20354747 Краљевo Мирка Луковића бр. 2 312-22/2015-Л-I iss. 13/3/2015 10
0158/15-ЛЕ-СН iss. 16/11/2015 Предузеће "ROSE POWER" д.о.о., Београд-Савски венац 21111147 Београд Ресавска бр. 66 312-61/2015-Л-I iss. 16/11/2015 10
0160/15-ЛЕ-СН iss. 16/11/2015 Привредно друштво за производњу промет и услуге "НОЛЕКО ДОО", ЧАЧАК 20848731 Чачак Булевар ослободилаца бб 312-102/2015-Л-I iss. 16/11/2015 10
0168/15-ЛЕ-СН iss. 4/12/2015 "RESTART ENERGY" доо Београд-Нови Београд 21128562 Београд, Нови Београд Уроша Мартиновића 18/1 312-90/2015-Л-I iss. 4/12/2015 10
0164/15-ЛЕ-СН iss. 4/12/2015 Привредно друштво "SENTRADE RS" доо, Београд 21086037 Београд, Нови Београд Рашка Димитријевића 13/4 312-46/2015-Л-I iss. 4/12/2015 10
0161/15-ЛЕ-СН iss. 4/12/2015 Привредно друштво за трговинуелектричном енергијом "GRAND ENERGY DISTRIBUTION" доо, Ниш 21090751 Ниш, Медијана Мачванска 1 312-43/2015-Л-I iss. 4/12/2015 10
0171/15-ЛЕ-СН iss. 23/12/2015 Акционарско друштво "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд 20053658 Београд Балканска бр. 13 312-137/2015-Л-I iss. 23/12/2015 10
0177/16-ЛЕ-СН iss. 22/1/2016 Привредно друштвo „ЕПЦГ“ д.о.о. Београд 20491515 Београд Симина 16/1/3 312-142/2015-Л-I iss. 22/1/2016 10
0179/16-ЛЕ-СН iss. 2/2/2016 Привредно друштво за трговину електричном енергијом ENERGY MARKET доо, Пирот 20762918 Пирот Књаза Милоша 4/26 312-136/2015-Л-I iss. 2/2/2016 10
0184/16-ЛЕ-СН iss. 12/2/2016 "EFT TRADE" д.о.о., Београд 20743662 Београд Краљице Наталије 11 312-13/2016-Л-I iss. 12/2/2016 10
0182/16-ЛЕ-СН iss. 12/2/2016 AXPO друштво са ограниченом одговорношћу,Београд 20189053 Београд, Нови Београд Булевар Хероја са Кошара 8 312-143/2015-Л-I iss. 12/2/2016 10
0185/16-ЛЕ-СН iss. 12/2/2016 Привредно друштво за трговину струјом „EQM“ д.о.о. Пирот 20283092 Пирот Српских владара 233 312-144/2015-Л-I iss. 12/2/2016 10
0186/16-ЛЕ-СН iss. 1/3/2016 "HSE BALKAN ENERGY" д.о.о. Друштво за инжењеринг и трговину 20119977 Београд, Нови Београд Милутина Миланковића 27 312-9/2016-Л-I iss. 1/3/2016 10
0190/16-ЛЕ-СН iss. 11/3/2016 "MISTEL ENERGY" д.о.о. Београд-Звездара 20967790 Београд Булевар Краља Александра 270 312-5/2016-Л-I iss. 11/3/2016 10
0194/16-ЛЕ-СН iss. 11/3/2016 "TINMAR ENERGY" д.о.о., Београд 20541369 Београд Македонска 30 312-28/2016-Л-I iss. 11/3/2016 10
0192/16-ЛЕ-СН iss. 11/3/2016 “NOVA COMMODITIES“ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20936614 Београд Вука Караџића бр. 9 312-21/2016-Л-I iss. 11/3/2016 10
0191/16-ЛЕ-СН iss. 11/3/2016 ЕИ-предузеће за производњу и дистрибуцију енергетике и пружање услуга ЕЛМАГ доо, Ниш 07211872 Ниш Булавар цара Константина 80-82 312-17/2016-Л-I iss. 11/3/2016 10
0199/16-ЛЕ-СН iss. 25/3/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 312-139/2015-Л-I iss. 25/3/2016 10
0197/16-ЛЕ-СН iss. 1/4/2016 ELGAS ENERGY TRADING друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20808098 Београд Интернационалних бригада 83 312-36/2016-Л-I iss. 1/4/2016 10
0198/16-ЛЕ-СН iss. 1/4/2016 Привредно друштво "NETWORK FOR TRADING" доо, Београд 21005339 Београд, Нови Београд Милутина Миланковића 3А/ 8. спрат 312-55/2016-Л-I iss. 1/4/2016 10
0204/16-ЛЕ-СН iss. 13/4/2016 GEN-I друштво са ограниченом одговорношћу Београд 20193816 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6 312-45/2016-Л-I iss. 13/4/2016 10
0205/16-ЛЕ-СН iss. 13/4/2016 Привредно друштво "TERNA ENERGY TRADING" доо, Нови Београд 20841290 Београд, Нови Београд Булевар Арсенија Чарнојевића 70/8 312-43/2016-Л-I iss. 13/4/2016 10
0206/16-ЛЕ-СН iss. 19/4/2016 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге MVM PARTNER SERBIA д.о.о., Београд 20700483 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 50, 6. спрат, стан 464 312-69/2016-Л-I iss. 19/4/2016 10
0207/16-ЛЕ-СН iss. 19/4/2016 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге "Budapest-Energy Trading SR" Београд 20315075 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 50/6/463 312-70/2016-Л-I iss. 19/4/2016 10
0209/16-ЛЕ-СН iss. 19/4/2016 Привредно друштво ЕНЕКОД доо, Ниш 21164283 Ниш Булевар Немањића 85а, ТПЦ Зона II, локал 36 312-48/2016-Л-I iss. 19/4/2016 10
0213/16-ЛЕ-СН iss. 26/4/2016 "FUTURE ENERGY BGR" д.о.о., Нови Београд 20986387 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6-8 312-61/2016-Л-I iss. 26/4/2016 10
0214/16-ЛЕ-СН iss. 26/4/2016 АБ ЕНЕРГО доо, Београд 21037893 Београд, Нови Београд Трешњиног цвета 5/11 312-64/2016-Л-I iss. 26/4/2016 10
0215/16-ЛЕ-СН iss. 26/4/2016 "MIS LOGISTIC" доо, Параћин 20399775 Параћин Синђелићева 33 312-49/2016-Л-I iss. 26/4/2016 10
0218/16-ЛЕ-СН iss. 26/4/2016 GSA ENERGY доо, Београд 20831693 Београд Топличин венац 19-21 312-65/2016-Л-I iss. 26/4/2016 10
0220/16-ЛЕ-СН iss. 28/4/2016 Привредно друштво "LC ELECTRICITY SUPPLY AND TRADING" доо, Београд 21032301 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 50/VI/463 312-76/2016-Л-I iss. 28/4/2016 10
0222/16-ЛЕ-СН iss. 28/4/2016 "ENEKO ENERGY" доо за производњу и трговину електричном енергијом, Каћ 20700092 Каћ Делфе Иванић 59 312-67/2016-Л-I iss. 28/4/2016 10
0226/16-ЛЕ-СН iss. 9/5/2016 ENERGY SUPPLY & TRADE доо, Београд - Савски венац 20834404 Београд Теодора Драјзера 34 312-82/2016-Л-I iss. 9/5/2016 10
0223/16-ЛЕ-СН iss. 9/5/2016 ДРУШТВO ЗА ТРГОВИНУ "HEP-ENERGIJA" ДОО БЕОГРАД 20326000 Београд, Нови Београд Милутина Миланковића 9ж/канц.119 312-34/2016-Л-I iss. 9/5/2016 10
0228/16-ЛЕ-СН iss. 20/5/2016 "AYEN ENERGY TRADING" доо Београд-Стари град 21024708 Београд Косанчићев венац 20 312-72/2016-Л-I iss. 20/5/2016 10
0229/16-ЛЕ-СН iss. 20/5/2016 ПЕТРОЛ друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд 17454404 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90, 7. спрат, стан 2300 312-59/2016-Л-I iss. 20/5/2016 10
0230/16-ЛЕ-СН iss. 20/5/2016 Green Energy Trading д.о.о. Београд (Савски венац) 20927127 Београд Теодора Драјзера 34 312-77/2016-Л-I iss. 20/5/2016 10
0232/16-ЛЕ-СН iss. 20/5/2016 Привредно друштво за произвидњу и трговину на велико ПЛАВА МУЊА д.о.о., Београд 20643811 Београд Обилићев венац 12 312-74/2016-Л-I iss. 20/5/2016 10
0233/16-ЛЕ-СН iss. 27/5/2016 Предузеће "RAW AND REFINED COMMODITIES" д.о.о., Београд 20572221 Београд Тадеуша Кошћушка 30 спрат III, стан 8 312-78/2016-Л-I iss. 27/5/2016 10
0241/16-ЛЕ-СН iss. 6/7/2016 "MET SRB" д.о.о. Београд 20952920 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 48Б 312-88/2016-Л-I iss. 6/7/2016 10
0244/16-ЛЕ-СН iss. 6/7/2016 Предузеће "ENERGY DELIVERY SOLUTIONS" д.о.о., Београд 21199150 Београд Видиковачки венац бр. 25/стан 47, спрат 8 312-125/2016-Л-I iss. 6/7/2016 10
0245/16-ЛЕ-СН iss. 6/7/2016 "ELECTRON TRADE 021" доо Ветерник предузеће за трговину електричном енергијом 21016519 Нови Сад Бранка Ћопића 11 312-81/2016-Л-I iss. 6/7/2016 10
0247/16-ЛЕ-СН iss. 15/7/2016 PRIVREDNO DRUŠTVO WEG KOLEKTOR DOO BEOGRAD 20627913 Београд Љутице Богдана 1а 312-111/2016-Л-I iss. 15/7/2016 10
0253/16-ЛЕ-СН iss. 25/8/2016
Акционарско друштво "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд 20053658 Београд Балканска бр. 13 312-149/2016-Л-I iss. 25/8/2016 10
0257/16-ЛЕ-СН iss. 28/10/2016 НАВОН друштво са ограниченом одговорношћу, Лучани 21213748 Лучани Водоводска бб 312-150/2016-Л-I iss. 28/10/2016 10
0259/16-ЛЕ-СН iss. 17/11/2016 "GAZPROM ENERGOHOLDING SERBIA TE-TO PANČEVO" друштво са ограниченом одговрношћу, Панчево 21138410 Панчево Спољностарчевачка 199 312-142/2016-Л-I iss. 17/11/2016 10
0262/16-ЛЕ-СН iss. 16/12/2016 Привредно друштво "ЕЛЕМ ТРЕЈД СР" д.о.о., Београд-Нови Београд 21246239 Београд Владимира Поповића 50, 6. спрат, стан 464 312-208/2016-Л-I iss. 16/12/2016 10
0263/16-ЛЕ-СН iss. 29/12/2016 „NAFTACHEM” ДOO за трговину и услуге Сремска Каменица 08791546 Сремска Каменица Нова 23 бр. 6 312-206/2016-Л-I iss. 29/12/2016 10
0267/17-ЛЕ-СН iss. 27/2/2017 "ХИДРОИСТЕЛ" ДОО КЛЕНИКЕ, БУЈАНОВАЦ 20400650 Кленике, Бујановац Српски православни манастир Св. Прохор Пчињског 312-2/2017-Л-I iss. 27/2/2017 10
0271/17-ЛЕ-СН iss. 28/4/2017 "METHOD ENERGY DOO" Сремска Каменица 21238228 Сремска Каменица Сремска бр. 2А/3 312-41/2017-Л-I iss. 28/4/2017 10
0281/17-ЛЕ-СН iss. 24/11/2017 ENERGY TRADING AND INVESTMENT DOO, Београд- Савски Венац 21293628 Београд Добропољска 26-28 312-149/2017-Л-I iss. 24/11/2017 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


WHAT'S NEW
1.2.2024 - Approval of Maximum Capacity Thresholds for Production Modules ... >> Details
18.1.2024 - Approval of EMS Rules for Market Activities Suspension and Restoration ... >> Details
21.12.2023 - Approval of Transportgas Srbija Gas Pipeline Transmission System Development Plan ... >> Details
21.12.2023 - Approval of “GAS BEČEJ” and “YUGOROSGAZ” Distribution System Development Plan ... >> Details
21.12.2023 - Criteria for Approval of Exemption for Connection of Production Units and Customers Facilities to Network ... >> Details
14.12.2023 - Approval of Distribution System Development Plans of “RESAVA-GAS” and “7. OKTOBAR” ... >> Details
11.12.2023 - Approval of Rules on Cross-Border Capacity Allocation between Serbian and Hungarian Bidding Zones ... >> Details
11.12.2023 - Approval of “SIGAS” LLC, Požega Natural Gas Distribution System Development Plan for 2023-2027 ... >> Details
30.11.2023 - Approval of Rules Regulating Cross-Border Capacity Allocation Procedure and Methodology between Bidding Zones ... >> Details
10.11.2023 - Approval of the Transmission Network Code ... >> Details
10.11.2023 - Approval of Rules for Connection of Facilities to Transmission System ... >> Details
10.11.2023 - Approval of Procedure for Connection of Facilities to Transmission System and to Segment of Distribution System Which is Operated by Transmission System Operator ... >> Details
23.10.2023 - Energy Agency Has Adopted Methodology for Billing Unauthorised Electricity Consumption ... >> Details
23.10.2023 - АЕRS: Approval of YUGOROSGAZ TRANSPORT Transmission System Development Plan ... >> Details
5.10.2023 - Approval of Decision on Non-Standard Services Prices of “Elektrodistribucija Srbije” ... >> Details
28.9.2023 - New Guaranteed Supply Electricity Price ... >> Details
21.9.2023 - New Public Supply Natural Gas Prices ... >> Details
18.8.2023 - Approval of Natural Gas Distribution System Development Plan of the Distribution System Operator “SOMBOR-GAS” d.o.o ... >> Details
10.7.2023 - Public Consultation: Drafts of Decisions on Setting Criteria for Approval of Exemption from Connection to Network of Customers’ and Producers’ Facilities ... >> Details
4.7.2023 - Public Consultation: Transmission System Development Plan of the Republic of Serbia for 2023-2032 ... >> Details
21.4.2023 - Approval of Oil Transportation System Network Code of TRANSNAFTA AD Pančevo ... >> Details
28.3.2023 - NEW NATURAL GAS PUBLIC SUPPLY PRICES ... >> Details
28.3.2023 - NEW ELECTRICITY GUARANTEED SUPPLY PRICE ... >> Details
6.3.2023 - PUBLIC CONSULTATION: Yugorosgaz-Transport LLC Transmission System Development Plan for 2023-2032 ... >> Details
21.2.2023 - PUBLIC CONSULTATION: Yugorosgaz-Transport LLC Transmission System Development Plan for 2023-2032 ... >> Details
16.1.2023 - Approval of JKP “Standard” Ada DSO Development Plan and Investment Plan ... >> Details
29.12.2022 - 2023 Prices of Ancillary and System Services in Power System Established ... >> Details
29.12.2022 - Approval of Transmission System Investment Plan for 2022-2024 ... >> Details
29.12.2022 - Reports for 2022 Adopted ... >> Details
23.12.2022 - Approval of Distribution System Investment Plan for 2022-2024 ... >> Details
23.12.2022 - Decisions of AERS Council in Fields of Electricity Transmission and Distribution ... >> Details
1.12.2022 - Amendments to Electricity Market Code ... >> Details
28.11.2022 - New Electricity Guaranteed Supply Price ... >> Details
28.11.2022 - New Natural Gas Public Supply Prices ... >> Details
14.11.2022 - Approval of Rules Regulating Procedure and Method of Transmission Capacity Allocation on Border between Bidding Zones for 2023 ... >> Details
15.9.2022 - Approval of JKP “Standard” Ada Distribution System Development Plan Ада ... >> Details
28.7.2022 - New Electricity Guaranteed Supply Price ... >> Details
15.7.2022 - Amendments to Natural Gas Methodologies ... >> Details
1.7.2022 - Amendments to Methodology for Setting Electricity Price of Guaranteed Supply Adopted ... >> Details
1.7.2022 - АЕRS: Approval of New Natural Gas Public Supply Prices ... >> Details
27.6.2022 - Approval of Conditions for Appointment and Prior Approval of Appointment of Compliance Officer for Electricity Distribution System Operator Compliance Programme ... >> Details
17.6.2022 - APPROVAL OF NATURAL GAS DISTRIBUTION SYSTEM DEVELOPMENT PLAN OF “SOMBOR-GAS” LLC OPERATOR ... >> Details
27.4.2022 - Public Consultation: Yugorosgaz-Transport LLC Transmission System Development Plan for 2021-2030 ... >> Details
1.4.2022 - AERS Has Confirmed GASTRANS LLC Certificate as to Independent Transmission Operator ... >> Details
31.3.2022 - The Rules on Prevention of Electricity and Natural Gas Wholesale Market Abuse Enter into Force ... >> Details
10.3.2022 - AERS Council: Approval to EMS of Amendments to Rules on Publication of Key Market Data ... >> Details
4.3.2022 - Aprroval of EMS AD Transmission System Development Plan for 2021-2030 and Investment Plan for 2021-2023 ... >> Details
10.2.2022 - Approval of Compliance Programme for Provision of Non-Discriminatory Behaviour of Electricity Distribution System Operator ... >> Details
4.2.2022 - Prices of Ancillary and System Services in Power System for 2020 Established ... >> Details
28.1.2022 - АЕRS: Methodology for Setting Prices of Ancillary Services and Prices of Capacity Reserve for System Services of Secondary and Tertiary Control Adopted ... >> Details
21.1.2022 - AЕRS: Approval of Amendment to Electricity Market Code ... >> Details
30.12.2021 - АЕRS: Reports on Necessity of Regulation of Electricity Prices and of Supply of the Last Resort Adopted ... >> Details
30.12.2021 - Approval of EDS Distribution System Development Plan for 2021-2030 and of Investment Plan for 2021-2023 ... >> Details
29.11.2021 - Approval of Agreements on use and access to transmission capacity on borders between bidding zones for 2022 ... >> Details
25.11.2021 - AERS: Decision on Setting Maximum Repurchase Price for Auctions for Electricity from Wind Power Plants ... >> Details
4.11.2021 - AERS: Methodology for Setting Market Premium and Methodology for Setting Feed-in Tariff Adopted ... >> Details
29.10.2021 - AERS: Approval of Amendments to Electricity Market Rules ... >> Details
28.10.2021 - Methodology for Setting Maximum Purchase Electricity Price and Methodology for Setting Maximum Feed-in Tariff for Electricity Adopted ... >> Details
28.10.2021 - Rules on Prevention of Abuse in Electricity and Natural Gas Markets ... >> Details
22.10.2021 - Public Hearing on Draft Methodologies for Highly Efficient Cogeneration and Micro-Generation and Small Cogeneration Units ... >> Details
22.10.2021 - AERS: Opinion on Annual Compliance Programme for 2020 ... >> Details
11.10.2021 - Public Hearing on Draft Rules on Prevention of Abuse in Electricity and Natural Gas Markets ... >> Details
4.10.2021 - AERS: Public Hearing on Drafts of Methodology for Setting Maximum Purchase Price of Electricity and Methodology for Setting Maximum Feed-in-Tariff for Electricity ... >> Details
24.9.2021 - New Electricity Transmission and Distribution Tariffs Approved ... >> Details
24.9.2021 - Approval of Plan for Transfer of Metering Devices within Electricity Distribution System ... >> Details
17.9.2021 - Approval of Proposals for Elaboration of Two Natural Gas Network Codes ... >> Details
2.9.2021 - Approval of Bases for Elaboration of Three Natural Gas Network Codes ... >> Details
27.8.2021 - Network Codes on Connection to Electricity Transmission and Distribution Systems ... >> Details
8.7.2021 - АЕRS: Amendments to Methodologies for Setting Electricity Transmission and Distribution Use-of-System Charges Adopted ... >> Details
30.6.2021 - АЕRS: Instructions for Drafting Electricity and Natural Gas Network Codes Adopted ... >> Details
12.5.2021 - Submission of Application for Modification of Licence Title ... >> Details
16.4.2021 - Decision on Keeping Business Records as Accounting Records for Regulation Purposes ... >> Details
18.3.2021 - Public Consultation: 2021-2030 Republic of Serbia Transmission System Development Plan ... >> Details
21.1.2021 - 2021 Power System Charges and Ancillary Services Charges Established ... >> Details
31.12.2020 - Approval of Transportgas Srbija Gas Transmission System Development Plan ... >> Details
24.12.2020 - AERS Council Decisions in Fields of Electricity Transmission and Distribution ... >> Details
17.12.2020 - New Electricity Prices Approved ... >> Details
2.12.2020 - AERS 2021 Finanacial Plan Adopted ... >> Details
30.11.2020 - АERS: Reports on Necessity of Price Regulation and Supply of the Last Resort Adopted ... >> Details
24.11.2020 - Two decades of Energy Regulators Regional Association - ERRA ... >> Details
19.11.2020 - Approval of Agreements on Use of and Access to Cross-Border Transmission Capacity for 2021 ... >> Details
19.11.2020 - Approval of EMS JSC 2020-2029 Transmission System Development Plan and of 2020-2022 Transmission System Investment Plan ... >> Details
28.8.2020 - Energy Agency Approved YUGOROSGAZ-TRANSPORT Transmission System Development Plan ... >> Details
29.7.2020 - Public Consultation: TRANSPORTGAS SRBIJA 2020-2029 Transmission System Development Plan ... >> Details
2.6.2020 - AERS Council: Approval of Plan for Transfer of Metering Devices within Distribution System to “EPS Distribucija” ... >> Details
27.5.2020 - Public Consultation: YUGOROSGAZ – TRANSPORT d.o.o. Transmission System Development Plan for 2020-2029 ... >> Details
15.5.2020 - Approval of Gastrans d.o.o. Natural Gas Transmission Network Code ... >> Details
16.4.2020 - Approval to EMS JSC Transmission Network Code ... >> Details
16.3.2020 - AERS Work Organisation during State of Emergency ... >> Details
21.2.2020 - Certificate issued to GASTRANS LLC as to Independent Natural Gas Transmission Operator ... >> Details
23.1.2020 - 2020 Power System and Ancillary Services Charges established ... >> Details
2.12.2019 - Approval of Agreements on Use and Access to Cross-Border Transmission Capacity for 2020 ... >> Details
25.11.2019 - Public Consultation: 2020-2029 Transmission System Development Plan of Republic of Serbia ... >> Details
1.11.2019 - New Power Prices Approved ... >> Details
17.10.2019 - Approval of EMS AD Transmission System Development Plan for 2019 - 2028 and of Investment Plan for 2019 - 2021. ... >> Details
30.9.2019 - Christian Zinglersen – New ACER Director ... >> Details
12.9.2019 - Gastrans: Public Hearing on Operation Rules of Future Gas Pipeline ... >> Details
22.8.2019 - AERS Council: Approval of Plan for Transfer of Metering Devices within Distribution System to Distribution System Operator “EPS Distribucija” d.o.o. ... >> Details
15.8.2019 - Approval of EMS a.d. Rules on Publication of Key Market Data ... >> Details
15.8.2019 - Certificate issued to GASTRANS d.o.o. as to Independent Natural Gas Transmission Operator ... >> Details
16.7.2019 - Revoked Transmission System Operator Certificate of Yugorosgaz-Transport ... >> Details
8.5.2019 - AERS Hosting Meeting on Gas in South and Southeastern Europe ... >> Details
22.3.2019 - The Council of the Energy Agency of the Republic of Serbia adopted Decision on dismissal of certification application of the Limited Liability Company “Transportgas Srbija” ... >> Details
8.3.2019 - Approval of GASTRANS Acts regarding Exemption of New Interconnector ... >> Details
5.3.2019 - Exemption for New Natural Gas Interconnector Approved to GASTRANS ... >> Details
13.2.2019 - Public Consultation: Republic of Serbia Transmission System Development Plan for 2019-2028 ... >> Details
12.2.2019 - Approval of 2018-2027 EMS AD Transmission System Development Plan and 2018-2020 Investment Plan. ... >> Details
25.1.2019 - Approval of Decision on Prices of Non-Standard Services of “EPS Distribucija” ... >> Details
Archive ... >>


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia