Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 26: Blending biofuels with fuels of oil origin (number of licenses: 1)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
1069/16-ЛН-НБ iss. 29/9/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-108/2016-Л-I iss. 29/9/2016 10
| 1-50

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia