Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 22: Trade in motor fuels and other fuels on petrol stations (number of licenses: 449)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0833/12-ЛН-15a iss. 7/6/2012 АМК МАГНЕТ - ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА доо, Сомбор 20393599 Сомбор Вељка Петровића 16 311.02-15/2012-Л-I iss. 7/6/2012 10
0835/12-ЛН-15a iss. 9/7/2012 Тибор Хуста пр, стр на мало и велико, оправке возила, грађевински радови и заступничке услуге превоз робе пољопривредне услуге ТЕХНОПРОМЕТ, Зрењанин 52137985 Зрењанин Барска бб 311.02-38/2012-Л-I iss. 9/7/2012 10
0838/12-ЛН-15a iss. 2/8/2012 ПЕТРОЛ КОСТИЋ доо, Уб 20279982 Уб Село Трлић 311.02-20/2012-Л-I iss. 2/8/2012 10
0840/12-ЛН-15a iss. 2/8/2012 Производно прометно друштво КАП-ПЕТРОЛ доо, Врање 20697679 Врање Партизанска 3 311.02-17/2012-Л-I iss. 2/8/2012 10
0845/12-ЛН-15a iss. 17/8/2012 АЛЕКСАНДРИЈА ГРАДЊА доо, Темерин 20373997 Темерин Новосадска 344 311.02-61/2011-Л-I iss. 17/8/2012 10
0846/12-ЛН-15a iss. 17/8/2012 Друштво са ограниченом одговорношћу ГРДЕЛИЦА, Грделица 17017543 Грделица Данила Бошковића бб 311.02-120/2011-Л-I iss. 17/8/2012 10
0857/12-ЛН-15a iss. 22/11/2012 НАФТАГАС ПРОМЕТ доо, Ратково 20808861 Ратково Оџачки пут бб 311.02-62/2012-Л-I iss. 22/11/2012 10
0862/13-ЛН-15a iss. 26/12/2012 Друштво за производњу, промет и услуге "VUČKOVIĆ PETROL COMPANY" доо, Кнић, Бумбарево Брдо 20799471 Кнић Бумбарево Брдо 311.02-64/2012-Л-I iss. 26/12/2012 10
0858/13-ЛН-15a iss. 26/12/2012 ПЕСАК доо, Пожега 20849967 Пожегa Честобродица бб 311.02-79/2012-Л-I iss. 26/12/2012 10
0859/13-ЛН-15a iss. 21/1/2013 HOMELAND производно и услужно д.о.о., Топола, са седиштем у Тополи, Карађорђева број 7 17516876 Топола Карађорђева 7 311.02-19/2011-Л-I iss. 21/1/2013 10
0863/13-ЛН-15a iss. 31/1/2013 EXPORTO друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, унутрашњу и спољну трговину, Зрењанин 20665912 Зрењанин Бригадира Ристића 1 311.02-23/2012-Л-I iss. 31/1/2013 10
0864/13-ЛН-15a iss. 31/1/2013 РАДАК.ПЕТРОЛ д.о.о. за трговину, Чонопља 20555564 Чонопља Раде Кончара бр. 3 311.02-83/2012-Л-I iss. 31/1/2013 10
0865/13-ЛН-ТРГ iss. 22/2/2013 АРКОМ доо предузеће за трговину, производњу, извоз и увоз, Шимановци 07486430 Шимановци Прховачка 154 311.02-14/2012-Л-I iss. 22/2/2013 10
0869/13-ЛН-ТРГ iss. 22/2/2013 Будимир Вујетић ПР, трговинска радња МИФ, Зарожје 50530671 Рогачица Гмила Присека 87/1, Зарожје 311.02-12/2012-Л-I iss. 22/2/2013 10
0866/13-ЛН-ТРГ iss. 22/2/2013 Привредно друштво за производњу, промет и услуге SIEGER д.о.о. Београд 20577568 Београд, Лештане Смедеревски пут б.б. 311.02-75/2012-Л-I iss. 22/2/2013 10
0871/13-ЛН-ТРГ iss. 22/3/2013 CHICK PROM Предузеће за трговину и производњу д.о.о., Мали Иђош 08600139 Мали Иђош Жељезничка 43 311.02-17/2013-Л-I iss. 22/3/2013 10
0872/13-ЛН-ТРГ iss. 22/3/2013 Општа земљорадничка задруга ДЕСПОТОВО за пољопривредну производњу промет и услуге Деспотово 08058199 Деспотово Трг ослобођења бр. 17 311.02-71/2012-Л-I iss. 22/3/2013 10
0873/13-ЛН-ТРГ iss. 3/4/2013 ЕГЕТА доо, Бела Паланка 20833289 Брза Паланка Кладовски пут бб 311.02-54/2012-Л-I iss. 3/4/2013 10
0875/13-ЛН-ТРГ iss. 4/6/2013 CALYPSO OIL доо за трговину и услуге, Госпођинци 20698802 Госпођинци Краља Петра I бр. 29а 311.02-18/2013-Л-I iss. 4/6/2013 10
0874/13-ЛН-ТРГ iss. 4/6/2013 АВИС-ГАС друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге, Вогањ 20493640 Вогањ Шашиначка 43 311.02-90/2011-Л-I iss. 4/6/2013 10
0878/13-ЛН-ТРГ iss. 4/6/2013 Предузеће за производњу, промет и услуге VELEX-FRIGO доо, Ариље 20410540 Ариље Војводе Степе бб 311.02-13/2013-Л-I iss. 4/6/2013 10
0876/13-ЛН-ТРГ iss. 4/6/2013 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋE „CERENA-TRADE“ Д.О.О. СОМБОР 08716064 Сомбор Стапарски пут бб 311.02-24/2013-Л-I iss. 4/6/2013 10
0882/13-ЛН-ТРГ iss. 1/7/2013 ГУТЕША-ГАС доо, Банатско Карађорђево 20342412 Банатско Карађорђево Булевар војводе Мишића бб 311.02-30/2013-Л-I iss. 1/7/2013 10
0884/13-ЛН-ТРГ iss. 13/8/2013 "АУТОЦЕНТАР ЗЛОКОЛИЦА" доо за технички преглед, Жабаљ 08787107 Жабаљ Николе Тесле 156 311.02-43/2013-Л-I iss. 13/8/2013 10
0886/13-ЛН-ТРГ iss. 13/8/2013 Привредно друштво за производњу, промет и услуге МАРИЋ КОМЕРЦ доо, Лазаревац 07816588 Београд, Лазаревац Ибарски пут 2б 311.02-76/2012-Л-I iss. 13/8/2013 10
0887/13-ЛН-ТРГ iss. 16/8/2013 ДОО ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ за промет на мало моторним горивима, Степановићево 20898429 Степановићево Војводе Степе Степановића бр. 2 311.02-20/2013-Л-I iss. 16/8/2013 10
0890/13-ЛН-ТРГ iss. 18/9/2013
J&R PETROL DOO OPOVO 20526882 Опово Иве Лоле Рибара 124 311.02-27/2013-Л-I iss. 18/9/2013 10
0891/13-ЛН-ТРГ iss. 18/9/2013 Предузеће за производњу, услуге и трговину експорт-импорт "ЖИЛЕ" доо, Рударе 17509217 Лесковац Рударе бб 311.02-29/2013-Л-I iss. 18/9/2013 10
0893/13-ЛН-ТРГ iss. 18/9/2013 ЦВЕТИНОВИЋ-ПРОМЕТ д.о.о. за трговину и посредовање Лазарево 08711356 Лазарево Иве Лоле Рибара бб 311.02-59/2013-Л-I iss. 18/9/2013 10
0894/13-ЛН-ТРГ iss. 1/11/2013 ЕСКО-ПЕТРОЛ доо, Драга 20729899 Тутин Драга бб 311.02-41/2013-Л-I iss. 1/11/2013 10
0897/13-ЛН-ТРГ iss. 13/11/2013 МАЧВА ЕКСПРЕС доо, БАДОВИНЦИ 17343432 Бадовинци Девет Југовића 161 311.02-82/2013-Л-I iss. 13/11/2013 10
0896/13-ЛН-ТРГ iss. 13/11/2013 Предузеће за производњу, промет роба и услуга ЧЕТНИК доо, Ваљево 06165761 Ваљевo Мирка Обрадовића бб 311.02-32/2013-Л-I iss. 13/11/2013 10
0898/13-ЛН-ТРГ iss. 13/11/2013 Привредно друштво за трговину моторних горива и превоз робе "TRUCK PETROL" доо, Брзан 20902671 Баточина Брзан бб 311.02-66/2013-Л-I iss. 13/11/2013 10
0900/13-ЛН-ТРГ iss. 6/12/2013 АГРОЦЕНТРУМ ДОО, БЕЧЕЈ 08336261 Бечеј Горњи Салаши бр. 265 311.02-81/2013-Л-I iss. 6/12/2013 10
0901/13-ЛН-ТРГ iss. 13/12/2013 Предузеће за производњу, промет и услуге АУТОКУЋА-РАЈЕВИЋ доо, Ариље 17341910 Ариље Рашкова бара 102 311.02-67/2013-Л-I iss. 13/12/2013 10
0905/13-ЛН-ТРГ iss. 26/12/2013 ДОО за трговину на мало моторним горивима ГРУЈА-ПЕТРОЛ, Житиште 20692766 Житиште Петра Шкундрића 36 311.02-70/2013-Л-I iss. 26/12/2013 10
0906/14-ЛН-ТРГ iss. 16/1/2014 За унутрашњу и спољну трговину "MERKUR-COMMERCE" доо, Ловћенац 08712476 Ловћенац Маршала Тита бб 311.02-48/2013-Л-I iss. 16/1/2014 10
0907/14-ЛН-ТРГ iss. 31/1/2014 D&B COMPANY предузеће за производњу, трговину и услуге, друштво са ограниченом одговорношћу, Стари Бановци 08709645 Стари Бановци Милана Павловића 6 311.02-71/2013-Л-I iss. 31/1/2014 10
0908/14-ЛН-ТРГ iss. 31/1/2014 Привредно друштво за трговину, производњу и услуге ПЕТРОДЕЛ доо, Бадовинци 20808322 Бадовинци Дринска 6 311.02-84/2012-Л-I iss. 31/1/2014 10
0911/14-ЛН-ТРГ iss. 31/1/2014 С.А.Б. - ТРАДЕ д.о.о., НИШ 17549863 Ниш Драгачевска бр. 24 311.02-61/2013-Л-I iss. 31/1/2014 10
0912/14-ЛН-ТРГ iss. 6/2/2014 "VENIX GOLD" доо, Сурдулица 20895837 Сурдулица Вука Караџића бб 311.02-83/2013-Л-I iss. 6/2/2014 10
0913/14-ЛН-ТРГ iss. 21/2/2014 Експорт-импорт привредно друштво ЗЕНИТ доо, Свилајнац 07582650 Свилајнaц Деспотовачки пут бб 311.02-7/2012-Л-I iss. 21/2/2014 10
0914/14-ЛН-ТРГ iss. 21/2/2014 Привредно друштво ГАГА-ОИЛ друштво са ограниченом одговорношћу, Коцељева 20502126 Коцељева Убски пут бб 311.02-2/2013-Л-I iss. 21/2/2014 10
0915/14-ЛН-ТРГ iss. 12/3/2014 MFK PETROL export-import doo, Majilovac 20798424 Мајиловац Мајиловац бб 311.02-44/2013-Л-I iss. 12/3/2014 10
0916/14-ЛН-ТРГ iss. 12/3/2014 АРТ ПЕТРОЛ доо, Београд 20662131 Београд Радничка 35, спрат 2, апартман 2 311.02-68/2013-Л-I iss. 12/3/2014 10
0920/14-ЛН-ТРГ iss. 4/4/2014 Предузеће за транспорт МБМ-ТРАНС доо, Уб 06570119 Уб Свете Поповића 104 311.02-80/2013-Л-I iss. 4/4/2014 10
0921/14-ЛН-ТРГ iss. 5/5/2014 КОЦКА ПЕТРОЛ доо, Стајковце 20604514 Власотинце Стајковце 311.02-96/2013-Л-I iss. 5/5/2014 10
0922/14-ЛН-ТРГ iss. 5/5/2014 ПОП предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину доо са по, Лаћарак 08303371 Лаћарaк Војина Штрбачког бб 311.02-77/2013-Л-I iss. 5/5/2014 10
0923/14-ЛН-ТРГ iss. 15/5/2014 Привредно друштво за производњу и промет "METAL-COMMERCE" доо, Ниш 07581866 Ниш Данила Киша 73 311.02-25/2014-Л-I iss. 15/5/2014 10
0927/14-ЛН-ТРГ iss. 29/5/2014 "JOILART" доо, Барајево 20068680 Београд, Барајево Богољуба Петковића 1а 311.02-65/2013-Л-I iss. 29/5/2014 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia