Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 21: Filling reservoirs for liquid petroleum gas, compressed and liquefied natural gas (number of licenses: 27)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
1029/16-ЛН-ПП iss. 13/4/2016 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90 2300/7 311.02-125/2015-Л-I iss. 13/4/2016 10
1093/16-ЛН-ПП iss. 16/12/2016 ПАНОН ХОЛДИНГ доо, Ада 20570954 Ада Индустријска улица 11а 311.02-103/2016-Л-I iss. 16/12/2016 10
1098/16-ЛН-ПП iss. 29/12/2016 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „СПОНИТ” ДОО ЧАЧАК 07612940 Чачак Николе Тесле број 17 311.02-170/2016-Л-I iss. 29/12/2016 10
1144/17-ЛН-ПП iss. 26/5/2017 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-162/2016-Л-I iss. 26/5/2017 10
1164/17-ЛН-ПП iss. 19/7/2017 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица 08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-84/2017-Л-I iss. 19/7/2017 10
1176/17-ЛН-ПП iss. 19/7/2017 Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕКСПРЕС ГАС" предузеће за производњу, промет и услуге Рума 08633380 Рума Аугуста Цесарца број 52 311.02-209/2016-Л-I iss. 19/7/2017 10
1208/17-ЛН-ПП iss. 27/10/2017 "RS AGRAR GROUP 2013" доо, Нови Београд 20889080 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 10и 311.02-54/2017-Л-I iss. 27/10/2017 10
1253/18-ЛН-ПП iss. 2/2/2018 СТОМИЛ ДОО Раковац 08330883 Раковац Новосадска 17 311.02-178/2017-Л-I iss. 2/2/2018 10
1275/18-ЛН-ПП iss. 22/3/2018 Р.А.Ф. ГАС ДОО, Београд-Нови Београд 20953942 Београд, Нови Београд Нехруова бр. 62/46 311.02-16/2017-Л-I iss. 22/3/2018 10
1281/18-ЛН-ПП iss. 5/4/2018 Предузетник Цицовић Марјан– оснивач ЗАНАТСКО ПЕКАРСКО УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА „ТРЕНД-2” ЗВЕЧКА, ОБРЕНОВАЦ 53114563 Обреновац Браће Јоксића 78-80, Звечка 311.02-7/2018-Л-I iss. 5/4/2018 10
1301/18-ЛН-ПП iss. 27/7/2018 ПРЕДУЗЕЋE ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „УНИВЕРЗУМ” EXPORT-IMPORT ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ 06100155 Аранђеловaц Аранђеловaц, Крћевачки пут бб 311.02-58/2018-Л-I iss. 27/7/2018 10
1313/18-ЛН-ПП iss. 31/8/2018 ДОО Д&А-МЕЛПЕТРОЛ, Меленци 20532386 Меленци Његошева 27Б 311.02-70/2018-Л-I iss. 31/8/2018 10
1324/18-ЛН-ПП iss. 5/10/2018 "MESSER TEHNOGAS" акционарско друштво за производњу и промет техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, Београд 07011458 Београд Бањички пут 62 311.02-84/2018-Л-I iss. 5/10/2018 10
1329/18-ЛН-ПП iss. 19/10/2018 Самостална трговинско занатско угоститељске радња „М-24“, Јан Павела ПР, Ковачица 56406018 Ковачицa ЈНА 202 311.02-95/2018-Л-I iss. 19/10/2018 10
1341/18-ЛН-ПП iss. 15/11/2018 ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИХАЈЛОВИЋ", EXPORT-IMPORT, Д.О.О., ПАРАЋИН 07942907 Параћин Синђелићева 33 311.02-37/2018-Л-I iss. 15/11/2018 10
1370/19-ЛН-ПП iss. 11/4/2019 “КНЕЗ ПЕТРОЛ” предузеће за производњу промет и услуге, д.о.о. Земун Батајница 17535439 Београд, Батајница Царице Јелене 28 311.02-14/2019-Л-I iss. 11/4/2019 10
1373/19-ЛН-ПП iss. 9/5/2019 ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "GILE GAS" ДОО ГИЉЕ, МИЈАТОВАЦ 06948995 Мијатовац Друмска бр. 152 311.02-12/2019-Л-I iss. 9/5/2019 10
1398/19-ЛН-ПП iss. 3/10/2019 Предузеће за трговину и услуге "ButanGas International", д.о.о. Београд 20030771 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 65/III/9 311.02-55/2019-Л-I iss. 3/10/2019 10
1455/21-ЛН-ПП iss. 11/2/2021 Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало ИНГРАП-ОМНИ д.о.о., Београд 06950639 Београд Држићева 15 311.02-52/2020-Л-I iss. 11/2/2021 10
1459/21-ЛН-ПП iss. 25/3/2021 Предузеће за трговину нафтом и нафтним дериватима “RADUN AVIA” д.о.о., Нови Сад 08761191 Нови Сад Пут Шајкашког одреда 2а 311.02-10/2021-Л-I iss. 25/3/2021 10
1465/21-ЛН-ПП iss. 1/7/2021 НС ГАС ПЛУС д.о.о., Нови Сад 21157996 Нови Сад Светозара Марковића Тозе 5 311.02-29/2021-Л-I iss. 1/7/2021 10
1471/21-ЛН-ПП iss. 2/9/2021 Предузећe за производњу, промет роба и услуга „FERUM SM ” д.о.о. EXPORT - IMPORT, Смедереву 06074626 Смедеревo Индустријска зона Смедерево – потес Шалиначки пут бб, 311.02-42/2021-Л-I iss. 2/9/2021 10
1474/21-ЛН-ПП iss. 30/9/2021 Привредно друштво за производњу, продају и услуге ДУЊАЦ ПЕТРОЛ доо, Лозовик 21124699 Лозовик Милоша Милошевића бб 311.02-40/2021-Л-I iss. 30/9/2021 10
1485/21-ЛН-ПП iss. 2/12/2021 "ЈУНИОР ГАС" доо Београд-Вождовац 21350613 Београд Браће Јерковића 112М/2 311.02-60/2021-Л-I iss. 2/12/2021 10
1540/22-ЛН-ПП iss. 13/10/2022 Тибор Хуста пр, стр на мало и велико, оправке возила, грађевински радови и заступничке услуге превоз робе пољопривредне услуге ТЕХНОПРОМЕТ, Зрењанин 52137985 Зрењанин Барска бб 311.02-66/2022-Л-I iss. 13/10/2022 10
1561/23-ЛН-ПП iss. 13/4/2023 Предузеће за трговину „ПАН-ЛЕДИ” ДOO Панчево 20057351 Панчево Ритска 14 311.02-13/2023-Л-I iss. 13/4/2023 10
1575/23-ЛН-ПП iss. 7/9/2023 Привредно друштво за производњу, промет и услуге МАРИЋ КОМЕРЦ доо, Лазаревац 07816588 Београд, Лазаревац Ибарски пут 2 б 311.02-49/2023-Л-I iss. 7/9/2023 10
| 1-50

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia