Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 20: Trade in fuels outside petrol stations (number of licenses: 6)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
1027/16-ЛН-ТРВ iss. 13/4/2016 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90 2300/7 311.02-126/2015-Л-I iss. 13/4/2016 10
1071/16-ЛН-ТРВ iss. 29/9/2016 Друштво ВИСОКОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Београд 17592092 Београд, Нови Београд Шпанских бораца 14/26 311.02-148/2016-Л-I iss. 29/9/2016 10
1187/17-ЛН-ТРВ iss. 29/9/2017 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица 08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-92/2017-Л-I iss. 29/9/2017 10
1227/17-ЛН-ТРВ iss. 22/12/2017 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-161/2016-Л-I iss. 22/12/2017 10
1323/18-ЛН-ТРВ iss. 5/10/2018 "MESSER TEHNOGAS" акционарско друштво за производњу и промет техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, Београд 07011458 Београд Бањички пут 62 311.02-83/2018-Л-I iss. 5/10/2018 10
1399/19-ЛН-ТРВ iss. 3/10/2019 Предузеће за трговину и услуге "ButanGas International", д.о.о. Београд 20030771 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 65/III/9 311.02-54/2019-Л-I iss. 3/10/2019 10
| 1-50

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia