Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 19: Trade in oil, oil derivatives, biofuels, bioliquids, compressed natural gas, liquified natural gas and hydrogen (number of licenses: 60)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0877/13-ЛН-ТР iss. 4/6/2013 Предузеће за трговину „ПАН-ЛЕДИ” ДOO Панчево 20057351 Панчево Ритска 14 311.02-16/2013-Л-I iss. 4/6/2013 10
0932/14-ЛН-ТР iss. 24/6/2014 "BEDEM Energy Solutions" доо, Панчево 20294531 Панчево Миладина Поповића 18 311.02-20/2014-Л-I iss. 24/6/2014 10
0945/14-ЛН-ТР iss. 23/10/2014 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90 2300/7 311.02-65/2014-Л-I iss. 23/10/2014 10
0957/15-ЛН-ТР iss. 30/1/2015 "MITAN OIL" доо, Београд 20787627 Београд Балканска 2, стан 3201 311.02-11/2014-Л-I iss. 30/1/2015 10
0960/15-ЛН-ТР iss. 13/2/2015 Привредно друштво за дистрибуцију гаса ЛОЗНИЦА-ГАС д.о.о. у мешовитој својини Лозница 17547402 Лозница Војводе Мишића 4 311.02-91/2014-Л-I iss. 13/2/2015 10
0975/15-ЛН-ТР iss. 5/5/2015 Предузећe за инжињеринг и производњу техничких гасова „KRYOGAS” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 06520413 Београд Драгослава Срејовића 1 311.02-11/2015-Л-I iss. 5/5/2015 10
0995/15-ЛН-ТР iss. 24/8/2015 Привредно друштво "NUKLEUS-KONSALTING" ДОО, Београд 20921072 Београд Љутице Богдана бр. 15 311.02-16/2015-Л-I iss. 24/8/2015 10
0996/15-ЛН-ТР iss. 4/9/2015 ДОО ВУКОВИЋ 1967 за трговину и услуге, Руменка 08782687 Руменка Цара Лазара 82 311.02-59/2015-Л-I iss. 4/9/2015 10
1044/16-ЛН-ТР iss. 23/6/2016 Предузеће за производњу, промет и услуге "EVOLUCIJA 2004"д.о.о.Београд 17595423 Београд, Нови Београд Владимира Поповића број 6/апартман 404 311.02-101/2016-Л-I iss. 23/6/2016 10
1060/16-ЛН-ТР iss. 6/7/2016 Предузеће "OG PIPEGAS" д.о.о. Димитровград 21092649 Ћићевац Карађорђева 217 311.02-105/2015-Л-I iss. 6/7/2016 10
1065/16-ЛН-ТР iss. 22/9/2016 Предузеће за трговину нафтом и гасом "MOL Serbia"друштво са ограниченом одговорношћу Београд
17518518 Београд, Нови Београд Ђорђа Станојевића 14 311.02-146/2016-Л-I iss. 22/9/2016 10
1072/16-ЛН-ТР iss. 29/9/2016 Друштво ВИСОКОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Београд 17592092 Београд, Нови Београд Шпанских бораца 14/26 311.02-164/2016-Л-I iss. 29/9/2016 10
1086/16-ЛН-ТР iss. 17/11/2016 "НОВИ САД-ГАС" д.о.о. за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора Мандића број 21 311.02-153/2016-Л-I iss. 17/11/2016 10
1110/17-ЛН-ТР iss. 26/1/2017 Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и транспорт УБ ПЕТРОЛ доо, Уб 17031074 Уб 1. мај 9 311.02-203/2016-Л-I iss. 26/1/2017 10
1121/17-ЛН-ТР iss. 24/3/2017 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица
08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-20/2017-Л-I iss. 24/3/2017 10
1128/17-ЛН-ТР iss. 3/4/2017 “КНЕЗ ПЕТРОЛ” предузеће за производњу промет и услуге, д.о.о. Земун Батајница
17535439 Београд, Батајница Царице Јелене 28 311.02-36/2017-Л-I iss. 3/4/2017 10
1135/17-ЛН-ТР iss. 28/4/2017 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад
20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-28/2017-Л-I iss. 28/4/2017 10
1136/17-ЛН-ТР iss. 28/4/2017 ПЕТРОЛ друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд 17454404 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90, 7. спрат, стан 2300 311.02-49/2017-Л-I iss. 28/4/2017 10
1147/17-ЛН-ТР iss. 31/5/2017 Друштво за производњу трговину и услуге "ENERGY STRONG" доо Нови Сад 21088927 Нови Сад Унска 17 311.02-65/2017-Л-I iss. 31/5/2017 10
1153/17-ЛН-ТР iss. 9/6/2017 Предузеће "РАС ГАС ДОО" , Крагујевац 21168165 Крагујевац Војводе Путника 70 311.02-73/2017-Л-I iss. 9/6/2017 10
1170/17-ЛН-ТР iss. 19/7/2017 Предузеће "АЦ ВТ" доо, Крагујевац 20796081 Крагујевац Драгослава Срејовића бр. 55 311.02-86/2017-Л-I iss. 19/7/2017 10
1181/17-ЛН-ТР iss. 4/8/2017 "CORAL SRB" доо, Београд 21264563 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 40 Б 311.02-101/2017-Л-I iss. 4/8/2017 10
1182/17-ЛН-ТР iss. 4/8/2017 Друштво са ограниченом одговорношћу за промет нафтних деривата ЛУКОИЛ СРБИЈА Београд 07524951 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина број 165 Д 311.02-95/2017-Л-I iss. 4/8/2017 10
1185/17-ЛН-ТР iss. 29/9/2017 СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА "ЛЕДИ МС" ПАНЧЕВО 64019988 Панчево Јабучки Пут 409 311.02-108/2017-Л-I iss. 29/9/2017 10
1190/17-ЛН-ТР iss. 17/10/2017 EKO-DUNAV екологија и заштита околине доо Београд 20100036 Барич Баричка река бб 311.02-135/2017-Л-I iss. 17/10/2017 10
1201/17-ЛН-ТР iss. 27/10/2017 Предузеће за трговину, промет и услуге „ЕУРО МОТУС” ДОО Београд (Нови Београд)
17204637 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 115а/V 311.02-121/2017-Л-I iss. 27/10/2017 10
1210/17-ЛН-ТР iss. 24/11/2017 Привредно друштво за трговину и услуге "ОМВ Србија" д.о.о., Београд
17321480 Београд, Нови Београд Омладинских бригада број 90 А 311.02-136/2017-Л-I iss. 24/11/2017 10
1221/17-ЛН-ТР iss. 15/12/2017 „NAFTACHEM” ДOO за трговину и услуге Сремска Каменица
08791546 Сремска Каменица Нова 23 бр. 6 311.02-159/2017-Л-I iss. 15/12/2017 10
1262/18-ЛН-ТР iss. 26/2/2018 „СТАНДАРД ГАС” Д.О.О. НОВИ САД
08687536 Нови Сад Руменачка 13, улаз 17 311.02-5/2018-Л-I iss. 26/2/2018 10
1273/18-ЛН-ТР iss. 9/3/2018 Привредно друштво Т-НАФТА ТРГОВИНА друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 21235873 Београд Вардарска 12 311.02-24/2018-Л-I iss. 9/3/2018 10
1276/18-ЛН-ТР iss. 22/3/2018 Предузеће за транспорт МБМ-ТРАНС доо, Уб 06570119 Уб Свете Поповића 104 311.02-1/2018-Л-I iss. 22/3/2018 10
1307/18-ЛН-ТР iss. 10/8/2018 МК ЛОГИСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 21105147 Нови Сад Трг Марије Трандафил 7 311.02-60/2018-Л-I iss. 10/8/2018 10
1317/18-ЛН-ТР iss. 24/9/2018 Предузећe за трговину „SPEED“, д.о.о. Нови Београд
06319963 Београд, Нови Београд Партизанске авијације број 6А 311.02-72/2018-Л-I iss. 24/9/2018 10
1322/18-ЛН-ТР iss. 5/10/2018 "MESSER TEHNOGAS" акционарско друштво за производњу и промет техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, Београд 07011458 Београд Бањички пут 62 311.02-82/2018-Л-I iss. 5/10/2018 10
1355/19-ЛН-ТР iss. 14/2/2019 „КНЕЖЕВИЋ – ПЕТРОЛ“ Д.О.О. БЕОГРАД (Борча)
20174846 Београд, Борчa Зрењанински пут 114б 311.02-126/2018-Л-I iss. 14/2/2019 10
1369/19-ЛН-ТР iss. 11/4/2019 Предузеће за промет роба и услуга “ГОЛУБОВИЋ” ДОО Чубра, Неготин 06819290 Неготин Чубра бб 311.02-13/2019-Л-I iss. 11/4/2019 10
1371/19-ЛН-ТР iss. 23/4/2019 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „СПОНИТ” ДОО ЧАЧАК 07612940 Чачак Николе Тесле број 17 311.02-16/2019-Л-I iss. 23/4/2019 10
1374/19-ЛН-ТР iss. 9/5/2019 Предузеће за производњу и монтажу гасних станица МИ-ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о., Београд 17542028 Београд, Земун Крајишка 71а, локал 20 311.02-22/2019-Л-I iss. 9/5/2019 10
1397/19-ЛН-ТР iss. 3/10/2019 Предузеће за трговину и услуге "ButanGas International", д.о.о. Београд
20030771 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 65/III/9 311.02-53/2019-Л-I iss. 3/10/2019 10
1401/19-ЛН-ТР iss. 10/10/2019 Предузећу за спољну и унутрашњу трговину и услуге "МВ ЈОНА" д.о.о. Београд 17536095 Београд Партизанске воде 6/3 311.02-63/2019-Л-I iss. 10/10/2019 10
1404/19-ЛН-ТР iss. 31/10/2019 Привредно друштво за производњу, трговину, саобраћај и услуге "МИЛЕТИЋ-ПЕТРОЛ", д.о.о, Шалудовац
20347309 Поповац Шалудовац 311.02-66/2019-Л-I iss. 31/10/2019 10
1407/19-ЛН-ТР iss. 28/11/2019 Предузеће за промет и услуге "VML ENERGY" друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20511095 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 115д 311.02-78/2019-Л-I iss. 28/11/2019 10
1410/20-ЛН-ТР iss. 9/1/2020 " EKO SERBIA" А.Д. Београд (Нови Београд)
17413333 Београд, Нови Београд Тошин бунар 274А 311.02-85/2019-Л-I iss. 9/1/2020 10
1417/20-ЛН-ТР iss. 21/2/2020 "ELIXIR PRAHOVO" ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ДОО ПРАХОВО 07309783 Прахово Браће Југовића 2 311.02-8/2020-Л-I iss. 21/2/2020 10
1419/20-ЛН-ТР iss. 12/3/2020 ЕКОМЕТАН доо, Београд 21478814 Београд, Земун Крајишка 71а, локал 20 311.02-11/2020-Л-I iss. 12/3/2020 10
1422/20-ЛН-ТР iss. 29/5/2020 "METANLUX TRADE" доо, Београд 21551767 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 82 311.02-13/2020-Л-I iss. 29/5/2020 10
1435/20-ЛН-ТР iss. 27/8/2020 Привредно друштво за пословне услуге MERCATOR-S д.о.о., Београд 06886671 Београд, Нови Београд Аутопут за Загреб 11А 311.02-37/2020-Л-I iss. 27/8/2020 10
1436/20-ЛН-ТР iss. 3/9/2020 "FINI GAS" Д.О.О. БЕОГРАД-Нови Београд 21556726 Београд, Нови Београд Сурчинска 179ж 311.02-31/2020-Л-I iss. 3/9/2020 10
1433/20-ЛН-ТР iss. 10/9/2020 "ДАРЗАЛ КОМЕРЦ" доо за трговину и услуге, Беочин 20519924 Беочин Јована Цвијића 13 311.02-41/2020-Л-I iss. 10/9/2020 10
1438/20-ЛН-ТР iss. 1/10/2020 "PAN-LEDI ENERGY" ДОО, Панчево 21340626 Панчево Јабучки пут 146 311.02-44/2020-Л-I iss. 1/10/2020 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia