Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 15: Oil derivatives production (number of licenses: 6)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0899/13-ЛН-ПД iss. 6/12/2013 „СТАНДАРД ГАС” Д.О.О. НОВИ САД 08687536 Нови Сад Руменачка 13, улаз 17 311.02-35/2013-Л-I iss. 6/12/2013 10
1028/16-ЛН-ПД iss. 13/4/2016 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90 2300/7 311.02-124/2015-Л-I iss. 13/4/2016 10
1077/16-ЛН-ПД iss. 31/10/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад
20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-107/2016-Л-I iss. 31/10/2016 10
1168/17-ЛН-ПД iss. 19/7/2017 Привредно друштвo за прoизводњу трговину и услуге "VML" доо Јаково 06717144 Јаково Вожда Карађорђа 203а 311.02-82/2017-Л-I iss. 19/7/2017 10
1408/19-ЛН-ПД iss. 28/11/2019 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица 08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-70/2019-Л-I iss. 28/11/2019 10
1538/22-ЛН-ПД iss. 13/10/2022 ХИПОЛ доо, Оџаци 08105472 Оџаци Грачачки пут бб 311.02-34/2022-Л-I iss. 13/10/2022 10
| 1-50

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia