Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 12: Natural gas supply (number of licenses: 63)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0144/12-ЛГ-24 iss. 9/7/2012 Предузеће за производњу вештачких ђубрива и азотних једињења ХИП-АЗОТАРА друштво са ограниченом одговорношћу , Панчево 08053529 Панчево Спољностарчевачка 80 311.01-121/2011-Л-I iss. 9/7/2012 10
0145/12-ЛГ-24 iss. 26/10/2012 CESTOR-VEKS доо, Београд 17517589 Београд Обилићев венац 17 311.01-78/2012-Л-I iss. 26/10/2012 10
0217/13-ЛГ-СН iss. 3/4/2013 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "СОМБОР-ГАС" ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА И ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА СОМБОР 08685193 Сомбор Рада Кончара бр. 30 311.01-104/2012-Л-I iss. 3/4/2013 10
0218/13-ЛГ-СН iss. 4/6/2013 ЕИ-предузеће за производњу и дистрибуцију енергетике и пружање услуга ЕЛМАГ доо, Ниш 07211872 Ниш Булавар цара Константина 80-82 311.01-31/2013-Л-I iss. 4/6/2013 10
0220/13-ЛГ-СН iss. 22/11/2013 Јавно комунално предузеће "Суботицагас" Суботица 20114223 Суботица Јована Микића 58 311.01-89/2013-Л-I iss. 22/11/2013 10
0223/14-ЛГ-СН iss. 18/7/2014 Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас“ ад Београд 17179322 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90/VII/стан 2300 311.01-15/2014-Л-I iss. 18/7/2014 10
0225/14-ЛГ-СН iss. 15/8/2014 "ГАС" друштво са ограниченом одговорношћу Бечеј 08793590 Бечеј Чарнојевићева број 2 311.01-45/2014-Л-I iss. 15/8/2014 10
0224/14-ЛГ-СН iss. 15/8/2014 Јавно комунално предузеће "СТАНДАРД" Ада 08137005 Ада 8. октобра 1 311.01-46/2014-Л-I iss. 15/8/2014 10
0226/14-ЛГ-СН iss. 14/10/2014 Јавно предузеће за дистрибуцију гаса "Срем-Гас" Сремска Митровица 08675295 Сремска Митровица Трг Војвођанских бригада број 14/I 311.01-50/2014-Л-I iss. 14/10/2014 10
0227/14-ЛГ-СН iss. 23/10/2014 Привредно друштво "ECO-GAS MGS" доо, Шабац 20825898 Шабац Београдска б.б. 311.01-49/2014-Л-I iss. 23/10/2014 10
0230/14-ЛГ-СН iss. 7/11/2014 Акционарско друштво за изградњу гасовода и дистрибуције гаса "УЖИЦЕ-ГАС", Ужице 20305444 Севојно Првомајска бб 311.01-71/2014-Л-I iss. 7/11/2014 10
0229/14-ЛГ-СН iss. 7/11/2014 Јавно предузеће за дистрибуцију гаса "Ингас" ЈП Инђија 08190135 Инђијa Блок 63, објекат 14/II 311.01-73/2014-Л-I iss. 7/11/2014 10
0228/14-ЛГ-СН iss. 7/11/2014 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОМЕТ "ИНТЕРКЛИМА", Д.О.О. Врњачка Бања 07378572 Врњачка Бања Кнеза Милоша број 161 311.01-68/2014-Л-I iss. 7/11/2014 10
0231/14-ЛГ-СН iss. 21/11/2014 Привредно друштво "ТРЕНТМООР ДОО", Београд 173771061 Београд Жанке Стокић 46 311.01-79/2014-Л-I iss. 21/11/2014 10
0232/14-ЛГ-СН iss. 10/12/2014 Привредно друштво за дистрибуцију гаса ЛОЗНИЦА-ГАС д.о.о. у мешовитој својини Лозница 17547402 Лозница Војводе Мишића 4 311.01-70/2014-Л-I iss. 10/12/2014 10
0233/14-ЛГ-СН iss. 18/12/2014 Јавно предузеће “ГАС” Темерин 08060274 Темерин Новосадска 421 311.01-89/2014-Л-I iss. 18/12/2014 10
0236/14-ЛГ-СН iss. 22/12/2014 Јавно комунално предузеће „ЧОКА“ п.о. Чока 08148058 Чокa Палих бораца 5 311.01-93/2014-Л-I iss. 22/12/2014 10
0235/14-ЛГ-СН iss. 22/12/2014 Јавно предузећe за послове дистрибуције гаса “КОВИН-ГАС” Ковин 08646538 Ковин Светозара Марковића 15 311.01-85/2014-Л-I iss. 22/12/2014 10
0234/14-ЛГ-СН iss. 22/12/2014 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" Рума 08593205 Рума улица ЈНА број 136 311.01-80/2014-Л-I iss. 22/12/2014 10
0238/14-ЛГ-СН iss. 31/12/2014 Друштвo са ограниченом одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже „Ресава-гас” Свилајнац 20183004 Свилајнaц Хајдук Вељкова 23 311.01-78/2014-Л-I iss. 31/12/2014 10
0237/14-ЛГ-СН iss. 31/12/2014 Јавно комунално предузећe „ГРАДИТЕЉ“ Србобран 08067546 Србобран Доситеја Обрадовића 2 311.01-82/2014-Л-I iss. 31/12/2014 10
0240/15-ЛГ-СН iss. 16/1/2015 Јавно комунално предузеће "Полет" Пландиште 08049599 Пландиште Обилићева 15 311.01-97/2014-Л-I iss. 16/1/2015 10
0239/15-ЛГ-СН iss. 16/1/2015 Јавно предузеће „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас 08666016 Врбас Козарачка 3 311.01-87/2014-Л-I iss. 16/1/2015 10
0241/15-ЛГ-СН iss. 30/1/2015 ДОО за производњу, промет и услуге "ELIXIR GROUP", Шабац 07627645 Шабац Хајдук Вељкова 1 311.01-90/2014-Л-I iss. 30/1/2015 10
0244/15-ЛГ-СН iss. 13/2/2015 "SELINUS GAS & OIL" д.о.о., Нови Сад 21055999 Нови Сад Косанчић Ивана 22, 2. спрат, стан 11 311.01-96/2014-Л-I iss. 13/2/2015 10
0243/15-ЛГ-СН iss. 13/2/2015 "STRATEGA EAST CAPITAL ADVISORY" Д.О.О., Београд (Земун) 20884797 Београд, Земун Живка Петровића 52 311.01-7/2015-Л-I iss. 13/2/2015 10
0245/15-ЛГ-СН iss. 23/2/2015 Предузеће "EURONOVA ENERGIES" д.о.о. Нови Сад 20869950 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 17 311.01-21/2015-Л-I iss. 23/2/2015 10
0246/15-ЛГ-СН iss. 13/3/2015 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Шабац“, Шабац 07335393 Шабац Ђуре Јакшића 1 311.01-95/2014-Л-I iss. 13/3/2015 10
0247/15-ЛГ-СН iss. 23/4/2015 "ENERGO INVEST GROUP" друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, инвестиције и консалтинг, Београд (Врачар) 20303883 Београд Корнелија Станковића 16 311.01-27/2015-Л-I iss. 23/4/2015 10
0248/15-ЛГ-СН iss. 5/5/2015 "MET SRB" д.о.о. Београд 20952920 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 48Б 311.01-37/2015-Л-I iss. 5/5/2015 10
0249/15-ЛГ-СН iss. 5/5/2015 АБ ЕНЕРГО доо, Београд 21037893 Београд, Нови Београд Трешњиног цвета 5/11 311.01-39/2015-Л-I iss. 5/5/2015 10
0252/15-ЛГ-СН iss. 15/6/2015 "DENOVO ENERGY SRB" доо, Шабац 20753269 Мишар Београдски пут бб 311.01-49/2015-Л-I iss. 15/6/2015 10
0254/15-ЛГ-СН iss. 26/6/2015 "GAP GENERALI APPALTI PUBLICI" доо за производњу, трговину и услуге, Нови Сад 20771429 Нови Сад Слободана Бајића 1 311.01-53/2015-Л-I iss. 26/6/2015 10
0253/15-ЛГ-СН iss. 26/6/2015 Друштво за трговину гасовитим горивима ГЕОПЛИН доо, Београд 21099716 Београд, Нови Београд Зеленгорска 1г 311.01-54/2015-Л-I iss. 26/6/2015 10
0255/15-ЛГ-СН iss. 6/7/2015 "NATURAL SYNERGY" доо Нови Сад, предузеће за унутрашњу и спољну трговину на велико 20984899 Нови Сад Булевар ослобођења 78 311.01-51/2015-Л-I iss. 6/7/2015 10
0257/15-ЛГ-СН iss. 27/7/2015 "PANNONIA GAS" доо, Суботица 21110701 Суботица 27. марта 3 Б 311.01-56/2015-Л-I iss. 27/7/2015 10
0258/15-ЛГ-СН iss. 27/7/2015 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „СПОНИТ” ДОО ЧАЧАК 07612940 Чачак Николе Тесле број 17 311.01-58/2015-Л-I iss. 27/7/2015 10
0259/15-ЛГ-СН iss. 25/9/2015 Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА", Стара Пазова 21102130 Стара Пазова Светосавска 11 311.01-87/2015-Л-I iss. 25/9/2015 10
0260/15-ЛГ-СН iss. 25/9/2015 КИНГ ГАС доо, Београд - Врачар 21132705 Београд Његошева 28А, приземље 2 311.01-92/2015-Л-I iss. 25/9/2015 10
0264/15-ЛГ-СН iss. 23/12/2015 Друштво са ограниченом одговорношћу "ENERGO-SISTEM" предузеће за производњу, пројектовање и инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину, Нови Сад 08196354 Нови Сад Народног фронта 1 311.01-52/2015-Л-I iss. 23/12/2015 10
0266/16-ЛГ-СН iss. 12/2/2016 ПЕТРОЛ друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд 17454404 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90, 7. спрат, стан 2300 311.01-10/2016-Л-I iss. 12/2/2016 10
0267/16-ЛГ-СН iss. 20/5/2016 Једночлано друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико ЕНЕРГОГАС ТНГ доо, Београд 21111848 Београд, Нови Београд Аутопут 11 311.01-57/2016-Л-I iss. 20/5/2016 10
0268/16-ЛГ-СН iss. 20/5/2016 "NEW EUROPE GAZ" доо, Београд 21185396 Београд Поенкареова 20 311.01-95/2016-Л-I iss. 20/5/2016 10
0269/16-ЛГ-СН iss. 8/6/2016 "BEDEM Energy Solutions" доо, Панчево 20294531 Панчево Миладина Поповића 18 311.01-68/2016-Л-I iss. 8/6/2016 10
0270/16-ЛГ-СН iss. 8/6/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.01-79/2016-Л-I iss. 8/6/2016 10
0273/16-ЛГ-СН iss. 6/9/2016 Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-105/2016-Л-I iss. 6/9/2016 10
0275/16-ЛГ-СН iss. 29/9/2016 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад
20084600 Нови Сад Булевар ослобођења 69 311.01-136/2016-Л-I iss. 29/9/2016 10
0276/16-ЛГ-СН iss. 28/10/2016 "НОВИ САД-ГАС" д.о.о. за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад
08101132 Нови Сад Теодора Мандића број 21 311.01-154/2016-Л-I iss. 28/10/2016 10
0280/17-ЛГ-СН iss. 28/4/2017 Предузеће "AGROINEX" ДОО, Нови Сад 08422133 Нови Сад Булевар ослобођења 3А 311.01-42/2017-Л-I iss. 28/4/2017 10
0298/17-ЛГ-СН iss. 27/10/2017 СОЈАПРОТЕИН акционарско друштво за прераду соје, Бечеј 08114072 Бечеј Индустријска 1 311.01-117/2017-Л-I iss. 27/10/2017 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia