Српски
 Expand/Contract Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 1: Electricity production (number of licenses: 34)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0090/11-ЛЕ-1 iss. 31/10/2011 ECO ENERGO GROUP д.о.о., Нови Београд 20111607 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 13 312-115/2010-Л-I iss. 31/10/2011 30
0116/13-ЛЕ-ПР iss. 3/4/2013 СОЛАР МАТАРОВА д.о.о., Нови Сад 20818441 Нови Сад Трг Републике 20 312-19/2013-Л-I iss. 3/4/2013 30
0155/15-ЛЕ-ПР iss. 25/9/2015 Друштво за производњу електричне енергије "W&W ENERGY" доо, Крагујевац 20437618 Крагујевац Црвеног Барјака бб 312-89/2015-Л-I iss. 25/9/2015 30
0173/16-ЛЕ-ПР iss. 22/1/2016 ЕНЕРГО РАС доо, Краљево 20736895 Краљевo Вељка Влаховића 29 312-135/2015-Л-I iss. 22/1/2016 30
0210/16-ЛЕ-ПР iss. 13/4/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 312-68/2015-Л-I iss. 13/4/2016 30
0254/16-ЛЕ-ПР iss. 22/9/2016 ВЕТРОПАРК КУЛА друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20901659 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 115е 312-143/2016-Л-I iss. 22/9/2016 30
0258/16-ЛЕ-ПР iss. 17/11/2016 Предузеће за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора ЗЛАТИБОРСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ доо, Чачак 20939184 Чачак Булевар ослободилаца Чачка 117 312-181/2016-Л-I iss. 17/11/2016 30
0264/16-ЛЕ-ПР iss. 29/12/2016 "ЕНЕРГОБАЛКАН" Д.О.О., Београд-Нови Београд 20833122 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 115Е 312-201/2016-Л-I iss. 29/12/2016 30
0266/17-ЛЕ-ПР iss. 10/2/2017 Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд 20053658 Београд Балканска бр. 13 312-119/2016-Л-I iss. 10/2/2017 30
0272/17-ЛЕ-ПР iss. 31/5/2017 "HYDRO LJUTINA" доо, Прибој 21023884 Прибој Драгољуба Савића 23 312-66/2017-Л-I iss. 31/5/2017 30
0274/17-ЛЕ-ПР iss. 20/6/2017 "POWER GEN" доо, Београд 20581603 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 81 312-87/2017-Л-I iss. 20/6/2017 30
0275/17-ЛЕ-ПР iss. 19/7/2017 Предузеће "ГАКОВАЦ" доо, Стара Моравица 20929839 Стара Моравица Сомборски пут б.б. 312-77/2017-Л-I iss. 19/7/2017 30
0276/17-ЛЕ-ПР iss. 4/8/2017 ЕКО ЕЛЕКТРА доо, Пожаревац 20541024 Пожаревац Светосавска 26 312-97/2017-Л-I iss. 4/8/2017 30
0277/17-ЛЕ-ПР iss. 24/8/2017 "DOO NATIONAL ELECTRIC POWER COMPANY", Сурдулица 20558229 Власина Округлица Власина Округлица бб 312-81/2017-Л-I iss. 24/8/2017 30
0287/18-ЛЕ-ПР iss. 19/1/2018 КУНАРА доо, Краљево 20926856 Краљевo Бошка Тошковића 26 312-160/2017-Л-I iss. 19/1/2018 30
0288/18-ЛЕ-ПР iss. 22/3/2018 "Power Laniste" ДОО Кумарево, Лесковац 20925477 Лесковац Кумарево 312-21/2018-Л-I iss. 22/3/2018 30
0291/18-ЛЕ-ПР iss. 15/6/2018 "ELICIO MALI WF" д.о.о, Београд -Нови Београд 20911590 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6 312-43/2018-Л-I iss. 15/6/2018 30
0294/18-ЛЕ-ПР iss. 13/7/2018 Предузеће "15 АВГУСТ" ДОО, Београд (Врачар) 20121041 Београд Проте Матеје 60/5 312-49/2018-Л-I iss. 13/7/2018 30
0299/18-ЛЕ-ПР iss. 22/11/2018 "ZP-DREN" доо, Краљево 20049332 Краљевo Аутодромска 1в 312-101/2018-Л-I iss. 22/11/2018 30
0301/18-ЛЕ-ПР iss. 29/11/2018 "САМУК" доо, Београд-Земун 20937548 Београд, Батајница Жарка Обрешког 23 312-108/2018-Л-I iss. 29/11/2018 30
0312/19-ЛЕ-ПР iss. 31/5/2019 "Elicio Ali VE" д.о.о, Београд (Нови Београд) 20583517 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6 312-28/2019-Л-I iss. 31/5/2019 30
0313/19-ЛЕ-ПР iss. 14/6/2019 "ELECTRAWINDS K-WIND" доо, Ковачица 20810203 Ковачицa ЈНА 50/ стан 5 312-36/2019-Л-I iss. 14/6/2019 30
0317/19-ЛЕ-ПР iss. 10/10/2019 ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ БАЛКАНА ДОО, Београд (Стари Град) 20363720 Београд Ђуре Јакшића бр. 6 312-68/2019-Л-I iss. 10/10/2019 30
0324/20-ЛЕ-ПР iss. 26/3/2020 "MK-FINTEL WIND" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД 20392126 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 115Е 312-10/2020-Л-I iss. 26/3/2020 30
0325/20-ЛЕ-ПР iss. 9/4/2020 МАМС ЕНЕРГИЈА доо, Београд 21095320 Београд Вука Караџића 7а 312-16/2020-Л-I iss. 9/4/2020 30
0326/20-ЛЕ-ПР iss. 4/6/2020 "VMHE ENERGY" доо, Владичин Хан 20720107 Владичин Хан Ратка Павловића 20 312-17/2020-Л-I iss. 4/6/2020 30
0330/20-ЛЕ-ПР iss. 17/9/2020 Предузеће за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора "ПЛЕМЕН" д.о.о. Београд (Врачар) 20499125 Београд Шуматовачка бр. 124/6 312-43/2020-Л-I iss. 17/9/2020 30
0340/21-ЛЕ-ПР iss. 12/3/2021 "Hydro Goleša" д.о.о. Привредно друштво за консултантске активности и остало управљање Прибој 21025291 Прибој Вука Караџића 11 312-4/2021-Л-I iss. 12/3/2021 30
0347/21-ЛЕ-ПР iss. 29/4/2021 "Pepo Energy" доо Ново Милошево 21471607 Ново Милошево Јужна индустријска зона 14 312-24/2021-Л-I iss. 29/4/2021 30
0348/21-ЛЕ-ПР iss. 28/5/2021 МХЕ ПАВЛИЦА ДОО, Београд (Врачар) 21133671 Београд Јужни булевар 120 312-28/2021-Л-I iss. 28/5/2021 30
0350/21-ЛЕ-ПР iss. 29/7/2021 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ASTRA ENERGY" ДОО КРАГУЈЕВАЦ 20617730 Крагујевац Краља Петра Првог 26/3 312-38/2021-Л-I iss. 29/7/2021 30
0354/22-ЛЕ-ПР iss. 13/1/2022 "MINI HYDRO INVESTMENTS" ДОО Београд (Нови Београд) 20701722 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 13 312-77/2021-Л-I iss. 13/1/2022 30
0355/22-ЛЕ-ПР iss. 3/2/2022 ДРЉА 1967 доо, Бачка Паланка 20761474 Бачка Паланка Краља Петра Првог 36 312-70/2021-Л-I iss. 3/2/2022 30
0358/22-ЛЕ-ПР iss. 21/4/2022 Друштво са ограниченом одговорношћу МОЈА СТАРА ВОДЕНИЦА, Јежевица 21049808 Јежевица Јежевица 312-27/2022-Л-I iss. 21/4/2022 30
| 1-50

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia