English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 10: Складиштење и управљање складиштем природног гаса (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0313/21-ЛГ-СКУ од 12/3/2021 Подземно складиште гаса Банатски Двор друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 20609052 Нови Сад Народног фронта 12 311.01-68/2020-Л-I од 12/3/2021 10
| 1-50

<< Back


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије