English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Регионалне студије

НАСЛОВ

ГОДИНА

ИЗДАО/ АУТОР

Анализа производних капацитета и механизама на Западном Балкану

2020

Compass Lexecon, DLA Piper Weiss-Tessbach

Студија о cybersecurity у енергетском сектору у Енергетској заједници

2019

Blueprint Energy Solutions GmbH

Студија о свеобухватним циљевима за 2030.годину у Енергетској заједници

2019

TU Wien, EEG, REKK

Процена кандидованих Пројеката од интереса за Енергетску заједницу и Пројеката од заједничког интереса

2018

REKK, DNV GL

Симулација методологија за одређивање референтне цене капацитета пондерисане удаљености за израчунавање цене приступа и коришћења система за транспорт гаса у Србији и Украјини

2018

REKK

Финални извештај о техничкој помоћи приликом израде стратешких смерница за цене приступа дистрибутивној мрежи

2017

D. Muratovič

Студија прекограничне интеграције тржишта гаса

2016

Wagner & Elbling GmbH

Процена кандидованих Пројеката од интереса за Енергетску заједницу и Пројеката од заједничког интереса

2016

REKK, DNV GL

Финални извештај за регионалну интеграцију у области балансирања у југоисточној Европи

2014

EKC

Студија о изради препорука за најбољу праксу у области поравнања у случају дисбаланса

2013

LDK Consultants Engineers and Planners S.A

Израда препорука за најбољу праксу у области промене снабдевача у Енергетској заједници

2013

bofest consult GmbH, evroenergie L.L.C

Израда и примена методологије за препознавање Пројеката од интереса за Енергетску заједницу

2013

DNV KEMA, REKK, EIHP

Препоруке за прикупљање података везаних за квалитет услуге, извештавање и ревизију у Енергетској заједници

2012

Energy Institute Hrvoje Požar, TELVENT DSM

Студија о правним захтевима који се односе на успостављање канцеларије за координисане аукције у југоисточној Европи, 1. део

2012

KEMA International B.V.

Израда препорука за најбољу праксу у области регулаторних подстицаја којима се промовишу инвестиције у инфраструктуру

2011

E-Bridge

Студија о финансирању инвестиција у Гасни прстен Енергеске заједнице

2011.

Energy Market Insights

Унапређење прототипа сервисне платформе за регионално балансно тржиште

2010

EKC

Студија о регулацији цена и квалитету дистрибуције гаса

2010

KEMA Consulting GmbH

Студија регионалне гасификације ЈИЕ (складиште - version storage), Economic Consulting Associates

јануар 2009.

Светска банка/ ECA
ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Текст уговора о оснивању Енергетске Заједнице
Институције Енергетске Заједнице
Регулатива Енергетске Заједнице
Документи Енергетске Заједнице
Регионалне студије


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије