Српски
 Expand/Contract


 Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 21: Trade in motor fuels and other fuels on petrol stations (number of licenses: 460)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0689/10-ЛН-15a iss. 11/2/2010 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО "NB-COMPANY" ДОО ЛЕСКОВАЦ 06502962 Лесковац Његошева бб 311.02-4/2009-Л-I iss. 11/2/2010 10
0686/10-ЛН-15a iss. 19/3/2010 ПЕСАК ПЕТРОЛ ДОО Пожега 20130202 Пожегa Вука Караџића 9 311.02-6/2010-Л-I iss. 19/3/2010 10
0700/10-ЛН-15a iss. 5/5/2010 Друштво за производњу, промет и услуге KOLE PETROL COMPANY д.о.о., Крагујевац 20215259 Крагујевац Драгослава Срејовића 66 311.02-108/2009-Л-I iss. 5/5/2010 10
0697/10-ЛН-15a iss. 5/5/2010 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге БРАЋА КОВАЧЕВИЋ, Београд-Чукарица 06984096 Београд Јасенова бр. 11 311.02-2/2010-Л-I iss. 5/5/2010 10
0693/10-ЛН-15a iss. 5/5/2010 Предузетник Милка Чордар-оснивач Милка Чордар ПР, бензинска пумпа БМД ПЕТРОЛ плус, Бечеј 61616764 Бечеј Градиштански пут бб 311.02-107/2009-Л-I iss. 5/5/2010 10
0702/10-ЛН-15a iss. 5/5/2010 Привредно друштво за промет и услуге SIGMA-TRADE д.о.о., Сурдулица 17301993 Сурдулица Бензинска пумпа бб, Бело Поље 311.02-11/2010-Л-I iss. 5/5/2010 10
0707/10-ЛН-15a iss. 26/5/2010 "BALIĆ COMPANY" д.о.о., Нови Пазар 20165413 Нови Пазар Село Глоговик бб 311.02-13/2010-Л-I iss. 26/5/2010 10
0705/10-ЛН-15a iss. 26/5/2010 "Олимп-Гас" АД, Бела Паланка 17523945 Бела Паланка Вељка Влаховића 10 311.02-143/2009-Л-I iss. 26/5/2010 10
0712/10-ЛН-15a iss. 16/6/2010 RS-LINE-PETROL д.о.о., Ивањица 20373954 Ивањицa Миљка Савића 69 311.02-1/2010-Л-I iss. 16/6/2010 10
0708/10-ЛН-15a iss. 16/6/2010 Акционарско друштво МЕТАЛ ВМ, Прешево 07179278 Прешево 15. новембра 121 311.02-46/2010-Л-I iss. 16/6/2010 10
0715/10-ЛН-15a iss. 24/6/2010 Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало ИНГРАП-ОМНИ д.о.о., Београд 06950639 Београд Држићева 15 311.02-53/2010-Л-I iss. 24/6/2010 10
0713/10-ЛН-15a iss. 24/6/2010 Земљорадничка задруга МРКШИЋЕВИ САЛАШИ, Српски Итебеј 08403392 Српски Итебеј Милоша Црњанског бб 311.02-37/2010-Л-I iss. 24/6/2010 10
0718/10-ЛН-15a iss. 15/7/2010 Друштво са ограниченом одговорношћу за транспорт ОБНОВА ТРАНС, Сараорци 17229133 Сараорци Краља Александра бб 311.02-130/2009-Л-I iss. 15/7/2010 10
0728/10-ЛН-15a iss. 18/8/2010 "MIKRA COOP" D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU U POLJOPRIVREDI, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT, PAČIR 08752613 Пачир Трг Маршала Тита 1 311.02-14/2010-Л-I iss. 18/8/2010 10
0726/10-ЛН-15a iss. 18/8/2010 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ТРАНСКОП ДОО ЖАБАРИ 07609558 Жабари Кнеза Милоша 11 311.02-133/2009-Л-I iss. 18/8/2010 10
0729/10-ЛН-15a iss. 3/9/2010 ПОЉОТАНК друштво са ограниченом одговорношћу за промет и услуге, Ада 20606932 Ада Вука Караџића 47а 311.02-28/2010-Л-I iss. 3/9/2010 10
0741/10-ЛН-15a iss. 15/10/2010 Proizvodno prometno i uslužno preduzeće "NAIL IMPEX" d.o.o. Novi Pazar 07935897 Нови Пазар Дубровачка бб 311.02-74/2010-Л-I iss. 15/10/2010 10
0735/10-ЛН-15a iss. 15/10/2010 Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду "ПОКРОК" Падина 08173613 Падина Лењинова 21 311.02-50/2010-Л-I iss. 15/10/2010 10
0744/10-ЛН-15a iss. 11/11/2010 PRESTON L.T.C. д.о.о. Петроварадин 20398043 Петроварадин Раде Кончара 1 311.02-85/2010-Л-I iss. 11/11/2010 10
0749/10-ЛН-15a iss. 26/11/2010 Земљорадничка задруга BAČEX, Бач 08653224 Бач ЈНА 133 311.02-86/2010-Л-I iss. 26/11/2010 10
0752/10-ЛН-15a iss. 3/12/2010 Привредно друштво APEX PETROL д.о.о., Мишљеновац 20671165 Кучево Мишљеновац 311.02-89/2010-Л-I iss. 3/12/2010 10
0755/10-ЛН-15a iss. 9/12/2010 CAR GAS д.о.о., Банатски Карловац 20153008 Банатски Карловац Немањина бб 311.02-94/2010-Л-I iss. 9/12/2010 10
0762/11-ЛН-15a iss. 30/12/2010 ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНТЕРПРОМЕТ ВУЈИЋ" ДОО, СВИЛАЈНАЦ 17507508 Свилајнaц Димитрија Катића бб 311.02-75/2010-Л-I iss. 30/12/2010 10
0758/11-ЛН-15a iss. 13/1/2011 „RAJIĆ INTERTRADE“ Друштво за производњу, трговину и услуге, д.о.о. Вирине, Ћуприја 20354577 Ћуприја Вирине 311.02-94/2008-Л-I iss. 13/1/2011 10
0768/11-ЛН-15a iss. 24/2/2011 Предузеће за производњу, грађевинарство, трговину и услуге СЛОВАН-ПРОГРЕС д.о.о, Селенча 08179816 Селенча Сладковичова 25 311.02-84/2010-Л-I iss. 24/2/2011 10
0771/11-ЛН-15a iss. 21/3/2011 "УРЛАН-ГАС ПЕТРОЛ" Д.О.О, БРУС 20652420 Брус Цара Лазара 12 311.02-76/2010-Л-I iss. 21/3/2011 10
0770/11-ЛН-15a iss. 21/3/2011 FILIP PETROL DOO BEOGRAD, MARŠALA TITA 231 20549785 Добановци Маршала Тита 231 311.02-96/2010-Л-I iss. 21/3/2011 10
0773/11-ЛН-15a iss. 21/3/2011 Друштво са ограниченом одгвороношћу ВРШЕВО, Нови Пазар 20597704 Нови Пазар Сутјеска бб 311.02-101/2010-Л-I iss. 21/3/2011 10
0781/11-ЛН-15a iss. 13/4/2011 Привредно друштво за производњу и трговину МАКИ ПЛАСТ д.о.о., Тогочевце 20487941 Лебане Тогочевце 311.02-111/2010-Л-I iss. 13/4/2011 10
0775/11-ЛН-15a iss. 20/4/2011 Привредно друштво за услуге и пољопривреду МКС-ПЕТРОЛ д.о.о. Крушевац, Коњух 20707810 Коњух Коњух бб 311.02-14/2011-Л-I iss. 20/4/2011 10
0778/11-ЛН-15a iss. 13/5/2011 Друштво за производњу, трговину и услуге САДОВИЋ ПЕТРОЛ д.о.о., Нови Пазар 20215828 Нови Пазар Дубровачка бб 311.02-9/2010-Л-I iss. 13/5/2011 10
0779/11-ЛН-15a iss. 15/6/2011 ДОО "ЛИПА ТРЕШЊЕВАЦ" Кањижа, Трешњевац 08025339 Трешњевац Ратарски пут 11 311.02-15/2011-Л-I iss. 15/6/2011 10
0787/11-ЛН-15a iss. 14/7/2011 ДОО Д&А-МЕЛПЕТРОЛ, Меленци 20532386 Меленци Његошева 27Б 311.02-103/2010-Л-I iss. 14/7/2011 10
0783/11-ЛН-15a iss. 22/7/2011 Друштво са ограниченом одговорношћу КОДАЛ, Босилеград 17389157 Босилеград Георги Димитрова 81 311.02-16/2011-Л-I iss. 22/7/2011 10
0786/11-ЛН-15a iss. 22/7/2011 Производно трговинска радња УНИВЕРЗАЛ Милорад Тасић предузетник, Сурдулица 55931968 Сурдулица Васе Смајевића бб 311.02-1/2011-Л-I iss. 22/7/2011 10
0788/11-ЛН-15a iss. 22/8/2011 DANI PETROL, Porodin 51953843 Породин Породин 311.02-41/2007-Л-I iss. 22/8/2011 10
0789/11-ЛН-15a iss. 31/8/2011 Друштво за производњу, трговину и услуге "BA-MA2M" д.о.о., Ћуприја 20696397 Ћуприја Цара Лазара бб 311.02-6/2011-Л-I iss. 31/8/2011 10
0790/11-ЛН-15a iss. 4/10/2011 Предузеће за производњу и промет ВОЖД-КОМЕРЦ д.о.о., Осечина 06852033 Осечина Карађорђева 122 311.02-29/2011-Л-I iss. 4/10/2011 10
0794/11-ЛН-15а iss. 21/10/2011 Млекара ЕКО-МЛЕК д.о.о., Каоник 20172380 Каоник Каоник 311.02-40/2011-Л-I iss. 21/10/2011 10
0795/11-ЛН-15а iss. 31/10/2011 Друштво за производњу, промет и услуге ЕУРО ПРОИНВЕСТ доо, Сјеница 20229900 Сјеница Пријепољска 39 311.02-75/2011-Л-I iss. 31/10/2011 10
0796/11-ЛН-15а iss. 14/11/2011 GENS-COOP доо, Сјеница 20576944 Сјеница Лењинова бб 311.02-74/2011-Л-I iss. 14/11/2011 10
0797/11-ЛН-15а iss. 2/12/2011 ТОЗА МАРКОВИЋ акционарско друштво, Кикинда 08053847 Кикинда Башаидски друм 62 311.02-66/2011-Л-I iss. 2/12/2011 10
0803/11-ЛН-15a iss. 9/12/2011 „TAXI PETROL” д.о.о. Панчево 20104406 Панчево Баваништански пут 487 311.02-102/2011-Л-I iss. 9/12/2011 10
0801/11-ЛН-15a iss. 9/12/2011 GAMA GAS-OIL д.о.о., Клек 20209143 Клек Саве Ковачевића бб 311.02-110/2011-Л-I iss. 9/12/2011 10
0802/11-ЛН-15a iss. 9/12/2011 Друштво за производњу "Агро-петрол" д.о.о. Сремска Митровица 08217530 Сремска Митровица Шећер Сокак 41 311.02-80/2011-Л-I iss. 9/12/2011 10
0800/11-ЛН-15a iss. 9/12/2011 МАРК МД доо, Ужице 20426756 Ужице Бела Земља бб 311.02-59/2011-Л-I iss. 9/12/2011 10
0805/12-ЛН-15a iss. 23/1/2012 Горан Тодоровић ПР, самостална трговинска радња НАША ПУМПА, Лесковац 56329811 Лесковац Нишка 67 311.02-89/2011-Л-I iss. 23/1/2012 10
0809/12-ЛН-15a iss. 23/1/2012 Пољопривредно друштво "Граничар" АД Конак 08057664 Конак Маршала Тита 26 311.02-144/2007-Л-I iss. 23/1/2012 10
0798/11-ЛН-15a iss. 23/1/2012 Предузеће за производњу, промет и услуге MD WAGEN доо, Косјерић 20047674 Косјерић Субјелски пут бб 311.02-114/2011-Л-I iss. 23/1/2012 10
0810/12-ЛН-15a iss. 23/1/2012 Привредно друштво БС ПРИЧЕВИЋ доо, Ваљево 20524766 Ваљевo Душанова бр. 91 311.02-116/2011-Л-I iss. 23/1/2012 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia