Српски
 Expand/Contract


 Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 20: Filling reservoirs for liquid petroleum gas, compressed and liquefied natural gas (number of licenses: 19)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
1029/16-ЛН-ПП iss. 13/4/2016 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.02-125/2015-Л-I iss. 13/4/2016 10
1093/16-ЛН-ПП iss. 16/12/2016 ПАНОН ХОЛДИНГ доо, Ада 20570954 Ада Индустријска улица 11а 311.02-103/2016-Л-I iss. 16/12/2016 10
1098/16-ЛН-ПП iss. 29/12/2016 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „СПОНИТ” ДОО ЧАЧАК 07612940 Чачак Николе Тесле број 17 311.02-170/2016-Л-I iss. 29/12/2016 10
1144/17-ЛН-ПП iss. 26/5/2017 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-162/2016-Л-I iss. 26/5/2017 10
1164/17-ЛН-ПП iss. 19/7/2017 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица 08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-84/2017-Л-I iss. 19/7/2017 10
1176/17-ЛН-ПП iss. 19/7/2017 Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕКСПРЕС ГАС" предузеће за производњу, промет и услуге Рума 08633380 Рума Аугуста Цесарца број 52 311.02-209/2016-Л-I iss. 19/7/2017 10
1208/17-ЛН-ПП iss. 27/10/2017 "RS AGRAR GROUP 2013" доо, Нови Београд 20889080 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 10и 311.02-54/2017-Л-I iss. 27/10/2017 10
1253/18-ЛН-ПП iss. 2/2/2018 СТОМИЛ ДОО Раковац 08330883 Раковац Новосадска 17 311.02-178/2017-Л-I iss. 2/2/2018 10
1275/18-ЛН-ПП iss. 22/3/2018 Р.А.Ф. ГАС ДОО, Београд-Нови Београд 20953942 Београд, Нови Београд Нехруова бр. 62/46 311.02-16/2017-Л-I iss. 22/3/2018 10
1281/18-ЛН-ПП iss. 5/4/2018 Предузетник Цицовић Марјан– оснивач ЗАНАТСКО ПЕКАРСКО УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА „ТРЕНД-2” ЗВЕЧКА, ОБРЕНОВАЦ 53114563 Обреновац Браће Јоксића 78-80, Звечка 311.02-7/2018-Л-I iss. 5/4/2018 10
1301/18-ЛН-ПП iss. 27/7/2018 ПРЕДУЗЕЋE ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „УНИВЕРЗУМ” EXPORT-IMPORT ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ 06100155 Аранђеловaц Аранђеловaц, Крћевачки пут бб 311.02-58/2018-Л-I iss. 27/7/2018 10
1313/18-ЛН-ПП iss. 31/8/2018 ДОО Д&А-МЕЛПЕТРОЛ, Меленци 20532386 Меленци Његошева 27Б 311.02-70/2018-Л-I iss. 31/8/2018 10
1324/18-ЛН-ПП iss. 5/10/2018 "MESSER TEHNOGAS" акционарско друштво за производњу и промет техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, Београд 07011458 Београд Бањички пут 62 311.02-84/2018-Л-I iss. 5/10/2018 10
1329/18-ЛН-ПП iss. 19/10/2018 Самостална трговинско занатско угоститељске радња „М-24“, Јан Павела ПР, Ковачица 56406018 Ковачицa ЈНА 202 311.02-95/2018-Л-I iss. 19/10/2018 10
1337/18-ЛН-ПП iss. 8/11/2018 Привредно друштвo „ПАН ГАС” д.о.о. Зрењанин 08818681 Зрењанин ул. 7. јула број 22 311.02-105/2018-Л-I iss. 8/11/2018 10
1341/18-ЛН-ПП iss. 15/11/2018 ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИХАЈЛОВИЋ", EXPORT-IMPORT, Д.О.О., ПАРАЋИН 07942907 Доња Мутница Доња Мутница б.б. 311.02-37/2018-Л-I iss. 15/11/2018 10
1370/19-ЛН-ПП iss. 11/4/2019 “КНЕЗ ПЕТРОЛ” предузеће за производњу промет и услуге, д.о.о. Земун Батајница 17535439 Београд, Батајница Царице Јелене 28 311.02-14/2019-Л-I iss. 11/4/2019 10
1373/19-ЛН-ПП iss. 9/5/2019 ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "GILE GAS" ДОО ГИЉЕ ОСТРИКОВАЦ 06948995 Мијатовац Гиље-Остриковац 311.02-12/2019-Л-I iss. 9/5/2019 10
1398/19-ЛН-ПП iss. 3/10/2019 Предузеће за трговину и услуге "ButanGas International", д.о.о. Београд 20030771 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 65/III/9 311.02-55/2019-Л-I iss. 3/10/2019 10
| 1-50

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia