Српски
 Expand/Contract
14th Energy Investment Regulation Conference
October 5-6, 2015, Bucharest, Romania

  Home

LICENSES

License Register

Active Licenses

Energy Activity 5: Electricity supply (number of licenses: 89)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
001/06-ЛЕ-10 iss. 15/6/2006 "HSE BALKAN ENERGY" д.о.о. Друштво за инжењеринг и трговину 20119977 Београд, Нови Београд Милутина Миланковића 27 312-5/2006-Л-I iss. 15/6/2006 10
003/06-ЛЕ-10 iss. 15/6/2006 Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд 20053658 Београд Балканска бр. 13 312-25/2006-Л-I iss. 15/6/2006 10
009/06-ЛЕ-10 iss. 6/7/2006 ALPIQ ENERGIJA RS ДОО БЕОГРАД 20134771 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88а 312-63/2006-Л-I iss. 6/7/2006 10
017/06-ЛЕ-10 iss. 18/8/2006 Предузеће NEW ROADS д.о.о. Београд 17520652 Београд Кнеза Михаила 30 312-184/2006-Л-I iss. 18/8/2006 10
025/06-ЛЕ-10 iss. 7/9/2006 "ČEZ SRBIJA" DOO BEOGRAD 20180650 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 65/I/st.1 312-566/2006-Л-I iss. 7/9/2006 10
022/06-ЛЕ-10 iss. 7/9/2006 Привредно друштво за трговину и услуге EZPADA д.о.о. Београд 20181141 Београд Војводе Степе 78 312-563/2006-Л-I iss. 7/9/2006 10
031/06-ЛЕ-10 iss. 26/9/2006 AXPO друштво са ограниченом одговорношћу,Београд 20189053 Београд Милутина Миланковића 11а 312-582/2006-Л-I iss. 26/9/2006 10
038/06-ЛЕ-10 iss. 31/10/2006 GEN-I друштво са ограниченом одговорношћу Београд 20193816 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6 312-604/2006-Л-I iss. 31/10/2006 10
039/06-ЛЕ-10 iss. 17/11/2006 Корлеа д.о.о. Београд 20192852 Београд Булевар Арсенија Чарнојевића 70/8 312-611/2006-Л-I iss. 17/11/2006 10
041/07-ЛЕ-10 iss. 2/2/2007 Rudnap Group a.d. Beograd 07033982 Београд ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6/21 312-26/2007-Л-I iss. 2/2/2007 10
044/07-ЛЕ-10 iss. 30/3/2007 Предузеће за унутрашњу и спољну тргoвину "ПИМА" Д.О.О. Београд 06972551 Београд Вука Караџића 6 312-51/2007-Л-I iss. 30/3/2007 10
045/07-ЛЕ-10 iss. 26/7/2007 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ VERBUND Trading Serbia Beograd 20279150 Београд Рашка Димитријевића 13/4 312-78/2007-Л-I iss. 26/7/2007 10
046/07-ЛЕ-10 iss. 22/8/2007 Друштво са ограниченом одговорношћу за export-import "CONAL-GROUP" Кладово 20146010 Кладовo Лоле Рибара 41 312-72/2007-Л-I iss. 22/8/2007 10
047/07-ЛЕ-10 iss. 5/9/2007 Друштво за консалтинг и менаџмент послове "Statkraft Western Balkans" д.о.о. Београд 20253754 Београд Француска 17, II спрат, стан 5 312-75/2007-Л-I iss. 5/9/2007 10
048/07-ЛЕ-10 iss. 5/10/2007 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ REPOWER SERBIA ДОО БЕОГРАД 20295171 Београд, Нови Београд Милутина Миланковића 136А 312-87/2007-Л-I iss. 5/10/2007 10
049/07-ЛЕ-10 iss. 18/12/2007 Друштво за инвестирање, трговину и услуге "ПЛЦ ИНТЕРЕНЕРГО" д.о.о. Београд 17592343 Београд Османа Ђикића 30 312-116/2007-Л-I iss. 18/12/2007 10
050/07-ЛЕ-10 iss. 28/12/2007 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге "Budapest-Energy Trading SR" Београд 20315075 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 50/464 312-130/2007-Л-I iss. 28/12/2007 10
051/08-ЛЕ-10 iss. 17/4/2008 ДРУШТВO ЗА ТРГОВИНУ HEP-TRADE ДОО БЕОГРАД 20326000 Београд Млатишумина 19/10 312-52/2008-Л-I iss. 17/4/2008 10
053/08-ЛЕ-10 iss. 29/5/2008 Привредно друштво за трговину струјом „EQM“ д.о.о. Пирот 20283092 Пирот Српских владара 233 312-54/2008-Л-I iss. 29/5/2008 10
055/08-ЛЕ-10 iss. 21/8/2008 EVN Trading д.о.о. Београд 20381892 Београд Цинцар Јанкова број 3 312-101/2008-Л-I iss. 21/8/2008 10
057/08-ЛЕ-10 iss. 6/10/2008 Привредно друштво за трговину енергијом „BSP SOUTHPOOL“ д.о.о. Београд 20435151 Београд Дурмиторска 4а 312-105/2008-Л-I iss. 6/10/2008 10
061/08-ЛЕ-10 iss. 14/11/2008 „Е&T Energiehandel Serbia” d.o.o. Beograd 20412364 Београд Имотска 1 312-116/2008-Л-I iss. 14/11/2008 10
064/09-ЛЕ-10 iss. 29/1/2009 OET DOO BEOGRAD (САВСКИ ВЕНАЦ) 20478438 Београд Владете Ковачевића 2а 312-5/2009-Л-I iss. 29/1/2009 10
066/09-ЛЕ-10 iss. 27/3/2009 Привредно друштвo „ЕПЦГ“ д.о.о. Београд 20491515 Београд Београд, Балканска 13/II 312-35/2009-Л-I iss. 27/3/2009 10
067/09-ЛЕ-10 iss. 8/5/2009 „JAS Budapest” d.o.o. Subotica 20495421 Чантавир Бајмочка 20 312-34/2009-Л-I iss. 8/5/2009 10
068/09-ЛЕ-10 iss. 8/5/2009 BALKAN ENERGETIX DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD 20479825 Београд, Земун Прве пруге 35б 312-25/2009-Л-I iss. 8/5/2009 10
069/09-ЛЕ-10 iss. 8/5/2009 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергетских флуида, електричне и топлотне енергије „Decotra Power” Београд 20423200 Београд Мaкензијева 53 312-91/2008-Л-I iss. 8/5/2009 10
0071/10-ЛЕ-10 iss. 14/12/2009 Предузеће "RAW AND REFINED COMMODITIES" д.о.о., Београд 20572221 Београд Тадеуша Кошћушка 30 спрат III, стан 8 312-110/2009-Л-I iss. 14/12/2009 10
0073/10-ЛЕ-10 iss. 26/5/2010 TINMAR ENERGY д.о.о., Београд 20541369 Београд Маршала Бирјузова 1/IV 312-25/2010-Л-I iss. 26/5/2010 10
0075/10-ЛЕ-10 iss. 16/6/2010 Привредно друштво за произвидњу и трговину на велико ПЛАВА МУЊА д.о.о., Београд 20643811 Београд Обилићев венац 12 312-52/2010-Л-I iss. 16/6/2010 10
0074/10-ЛЕ-10 iss. 24/6/2010 PETROL Друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд 17454404 Београд Патријарха Димитрија 12в 312-32/2010-Л-I iss. 24/6/2010 10
0076/10-ЛЕ-10 iss. 26/11/2010 Друштво за међународно посредовање, инжењеринг, маркетинг и трговину FENIX FEN д.о.о., Београд 20268603 Београд, Нови Београд Мајора Милана Малнарића 23 312-92/2010-Л-I iss. 26/11/2010 10
0077/10-ЛЕ-10 iss. 26/11/2010 Друштво за производњу, инжењеринг, трговину и услуге ЕУРОПАН ПЛУС д.о.о., Београд 20292563 Београд, Нови Београд Мајора Милана Малнарића 23 312-91/2010-Л-I iss. 26/11/2010 10
0083/11-ЛЕ-10 iss. 24/2/2011 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге MVM PARTNER SERBIA д.о.о., Београд 20700483 Београд, Нови Београд Нехруова 132/13 312-9/2011-Л-I iss. 24/2/2011 10
0084/11-ЛЕ-10 iss. 21/3/2011 DANSKE COMMODITIES SERBIA DOO BEOGRAD 20698454 Београд, Нови Београд Драгише Брашована 10/I 312-4/2011-Л-I iss. 21/3/2011 10
0087/11-ЛЕ-10 iss. 22/8/2011 EFT TRADE д.о.о., Београд 20743662 Београд, Нови Београд Шпанских бораца 3/IV 312-42/2011-Л-I iss. 22/8/2011 10
0088/11-ЛЕ-10 iss. 22/8/2011 Привредно друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије BIOGAS ENERGY д.о.о., Београд 17535102 Београд Вукосаве Ољаче 11 312-41/2011-Л-I iss. 22/8/2011 10
0092/12-ЛЕ-10 iss. 2/12/2011 Привредно друштво за трговину електричном енергијом ENERGY MARKET доо, Пирот 20762918 Пирот Књаза Милоша 4/26 312-76/2011-Л-I iss. 2/12/2011 10
0091/12-ЛЕ-10 iss. 29/12/2011 ACEX друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20755245 Београд Максима Горког 81, III/10 312-88/2011-Л-I iss. 29/12/2011 10
0093/12-ЛЕ-10 iss. 23/1/2012 ENEL TRADE SERBIA доо, Београд 20776943 Београд Косанчићев венац 20 312-111/2011-Л-I iss. 23/1/2012 10
0094/12-ЛЕ-10 iss. 18/5/2012 ELGAS ENERGY TRADING друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20808098 Београд Таковска 23-25 312-24/2012-Л-I iss. 18/5/2012 10
0095/12-ЛЕ-10 iss. 18/5/2012 SEE POWER доо друштво за трговину електричном енергијом, Београд 20812605 Београд Макензијева 53 312-37/2012-Л-I iss. 18/5/2012 10
0096/12-ЛЕ-10 iss. 7/6/2012 SWISS KTG д.о.о., Београд 20812940 Београд Курсулина 6-8 312-36/2012-Л-I iss. 7/6/2012 10
0097/12-ЛЕ-10 iss. 7/6/2012 Привредно друштво за трговину струјом ALVA POWER доо, Београд 20795972 Београд Војводе Довезенског 8 312-31/2012-Л-I iss. 7/6/2012 10
0098/12-ЛЕ-10 iss. 9/7/2012 GSA ENERGY доо, Београд 20831693 Београд Топличин венац 19-21 312-53/2012-Л-I iss. 9/7/2012 10
0115/13-ЛЕ-СН iss. 9/7/2012 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ WP TRADE ENERGY SYSTEMS ДОО БЕОГРАД 20746068 Београд Сање Живановића 42/4 312-131/2011-Л-I iss. 9/7/2012 10
0101/12-ЛЕ-10 iss. 20/7/2012 ENERGY SUPPLY & TRADE доо, Београд - Савски венац 20834404 Београд Владете Ковачевића 2а 312-58/2012-Л-I iss. 20/7/2012 10
0099/12-ЛЕ-10 iss. 20/7/2012 Привредно друштво ПРОЕНТРА доо, Нови Београд 20841290 Београд, Нови Београд Булевар Арсенија Чарнојевића 70/8 312-61/2012-Л-I iss. 20/7/2012 10
0100/12-ЛЕ-10 iss. 2/8/2012 Привредно друштво "SIRIUS REGULUS" доо, Београд 20387947 Београд, Земун Булевар Николе Тесле 3 I 312-51/2012-Л-I iss. 2/8/2012 10
0104/12-ЛЕ-10 iss. 26/10/2012 CESTOR-VEKS доо, Крушевац 17517589 Крушевац Јастребачка 10 312-77/2012-Л-I iss. 26/10/2012 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia