Српски
 Expand/Contract


 Home

PRICE REGULATION

Електрична енергија

Извештај о потреби регулације цена и резервног снабдевања

Одредбом члана 88. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) прописано је да, поред других, регулисане цене могу бити и цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и цене закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације. Агенција за енергетику Републике Србије (Агенција) једанпут годишње анализира потребу регулисања наведених цена на основу:

  • оствареног нивоа конкурентности на домаћем тржишту електричне енергије;
  • достигнутог степена заштите енергетски угрожених купаца;
  • развоја регионалног тржишта електричне енергије и
  • процене расположивих прекограничних капацитета
и припрема и објављује извештај о потреби даљег регулисања тих цена. Поред тога, одредбом члана 194. Закона о енергетици прописано је да Агенција сваке године процењује неопходност одржавања резервног снабдевања и његов утицај на конкуренцију на тржишту и о томе сачињава извештај.

2018. година

2017. година

<< Back


RELATED LINKS
How prices are established
Methodologies for setting prices
Approval of prices and rationale
Prices
System services
Connection costs
Statistics


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia