English
 Све/Области

5th ERRA Training Course
Renewable Energy Regulation
February 19-23, 2018, Budapest, Hungary

   Home

Прописи

Акти на које Агенција даје сагласност

Природни гас

Одлуке Савета Агенције о давању сагласности на правила о раду дистрибутивног система

Правила о раду дистрибутивног система (види списак доле) објављена су на интернет страници Агенције за енергетику сагласно дану када је дата сагласност Савета Агенције

7. Октобар, Нови Кнежевац
Правила о раду дистрибутивног система - 13.03.2015

Беогас, Београд
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Београдске електране, Нови Београд
Правила о раду дистрибутивног система - 11.06.2015

BOSS CONSTRUCTION d.o.o., Трстеник

Чока, Чока
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Други октобар, Вршац
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Елгас, Сента
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Гас, Темерин
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Гас, Бечеј
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Гас - Феромонт, Стара Пазова
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Гас - Рума, Рума
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Градитељ, Србобран
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Градска топлана, Зрењанин
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Ингас, Инђија
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Интерклима, Врњачка Бања
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Комуналац, Нови Бечеј
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Ковин - Гас, Ковин
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Лозница - Гас, Лозница
Правила о раду дистрибутивног система - 23.04.2015

Нови Сад - Гас, Нови Сад
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Полет, Пландиште
Правила о раду дистрибутивног система - 13.03.2015

Ресава Гас, Свилајнац
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Родгас, Бачка Топола
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Сигас, Пожега
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Слога, Кањижа
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Сомбор - Гас, Сомбор
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

JP Србијагас, Нови Сад (Правила су објављена у „Сл.гласнику РС“ број 139/14)
Правила о раду дистрибутивног система - 10.12.2014

Срем - Гас, Сремска Митровица
Правила о раду дистрибутивног система - 13.03.2015

Стандард, Ада
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Суботицагас, Суботица
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Топлана - Шабац, Шабац
Правила о раду дистрибутивног система - 27.07.2015

Ужице-гас, Ужице
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Врбас - Гас, Врбас
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Yugorosgaz, Београд
Правила о раду дистрибутивног система - 16.11.2015
БИЛТЕН
Билтен #464
(23.1.2018)
Архива ... >>

ВЕСТИ
15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
1.6.2017 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2016. годину ... >> Детаљније
1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
28.4.2017 - Ниже цене транспорта природног гаса кроз мрежу Југоросгаз-Транспорт д.о.о. ... >> Детаљније
31.3.2017 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година ... >> Детаљније
10.2.2017 - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача ... >> Детаљније
26.1.2017 - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије ... >> Детаљније
29.12.2016 - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност ... >> Детаљније
29.12.2016 - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.12.2016 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година ... >> Детаљније
12.12.2016 - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
9.12.2016 - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије