English
 Све/Области

Energy Regulation in Emerging Countries
April 24-28 2017, Kazan, Russian Federation

   Home

ВЕСТИ

AEРС ДОСТАВИО НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ

БЕОГРАД, 3. јун 2016.

Агенција за енергетику Републике Србије доставила је 30. маја 2015. Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину, који обухвата  извештај о стању у енергетском сектору Србије  у оквиру надлежности Агенције и  извештај о раду и финансијском пословању Агенције.

Извештај о енергетском сектору Србије обухвата приказ стања и активности у домену тржишта електричне енергије и природног гаса и делом нафте и нафтних деривата, сигурности снабдевања електричном енергијом и природним гасом, активности у оквиру делатности од општег интереса и заштите купаца електричне енергије и природног гаса.

Сигурност снабдевања електричном енергијом, природним гасом и дериватима нафте у 2015. години је била задовољавајућа. Сигурном снабдевању електричном енергијом је допринела повећана поузданост и производња рудника угља и термоелектрана у односу на претходну годину, док сигурност снабдевања природним гасом у великој мери обезбеђује повећан капацитет подземног складишта Банатски двор.

Потрошња електричне енергије повећана је у 2015. за 3,1%, а потрошња природног гаса за 3%.

У 2015. години је по нерегулисаним, тржишним ценама купљено је 37% електричне енергије и 85% природног гаса. По први пут су и домаћинства ималa право да бирају снабдевача на слободном тржишту.

Народна скупштина је 4. децембра 2015. донела Стратегију развоја енергетике за период до 2025. године.Предвиђено је да се у том периоду најстарији, технолошки застарели блокови у термоелектранама, који не испуњавају нове захтеве за заштиту животне средине, сукцесивно повлаче из погона, а њихова производња замењује новим, ефикаснијим капацитетима, укључујући и оне који користе обновљиве изворе енергије.

AERS

Нова гасна прекогранична интерконекција је најважнији услов за дугорочно обезбеђење сигурног снабдевања природним гасом и развоја гасног тржишта и избегавање ризика са којима се Србија већ суочавала.

Битан услов одрживог развоја енергетских система је адекватна дугорочна политика регулисаних цена, предвидива за купце и инвеститоре. Повећање цена електричне енергије у 2015. је корак ка достизању тржишног нивоа велепродајне цене и оправданог нивоа цена дистрибуције и преноса електричне енергије. Овакве цене омогућавају неопходна средства за инвестиције постојећих енергетских предузећа, стимулишу инвестиције и подстичу повећање, код нас веома ниске, енергетске ефикасности. Веома важна компонента политике цена је рационализација трошкова у пословању енергетских предузећа. Један од највећих трошкова су високи губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи. Они су у 2015. задржали опадајући тренд, али су и даље високи у односу на технички оправдане. Неизоставан предуслов раста цена електричне енергије за домаћинства је повећање броја оних који користе механизме заштите најугроженијих купаца.

Током 2015. године, учињени су додатни кораци ка реформи сектора и отварању тржишта електричне енергије и природног гаса, али више у нормативној сфери. Међутим, приметна су и кашњења у примени, посебно у структурним променама енергетских предузећа, којима се обезбеђује раздвајање тржишних од монополских делатности, у складу са Законом.

У 2015. је основано организовано тржиште, SEEPEX - берза електричне енергије.

Aгенција је и у 2015. години испуњавала обавезе које су јој Законом додељене и које су битне за предвиђену динамику отварања тржишта енергије у Србији. Имала је и запажену улогу у раду институција Енергетске заједнице, а пружала је и подршку другим институцијама у активностима на националном и међународном нивоу.

<< Back


БИЛТЕН
Билтен #448
(18.4.2017)
Архива ... >>

ВЕСТИ
31.3.2017 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година ... >> Детаљније
10.2.2017 - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача ... >> Детаљније
26.1.2017 - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије ... >> Детаљније
29.12.2016 - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност ... >> Детаљније
29.12.2016 - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.12.2016 - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса ... >> Детаљније
12.12.2016 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
9.12.2016 - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
14.1.2016 - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса ... >> Детаљније
23.12.2015 - Сагласност на процедуру за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
23.12.2015 - Методологије у области електричне енергије усклађене са Законом о енергетици ... >> Детаљније
7.12.2015 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
3.12.2015 - Бранислав Прелевић реизабран за председника ECRB ... >> Детаљније
18.11.2015 - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета ... >> Детаљније
17.11.2015 - Дистрибутери природног гаса преузимају мерне уређаје ... >> Детаљније
6.11.2015 - Сагласност ЈП ЕМС на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
9.10.2015 - Секретаријат Енергетске заједнице: Србија предводник у спровођењу одредби Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
18.9.2015 - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016. ... >> Детаљније
16.9.2015 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2015 - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
9.7.2015 - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора ... >> Детаљније
29.6.2015 - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
26.6.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015. ... >> Детаљније
29.5.2015 - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967. ... >> Детаљније
28.5.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015. ... >> Детаљније
26.3.2015 - Нема услова за промену цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
12.3.2015 - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса ... >> Детаљније
2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије