English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 9: Транспорт и управљање транспортним системом за природни гас (број лиценци: 2)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0146/13-ЛГ-ТСУ од 31/10/2006
Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 20084600 Нови Сад Народног фронта број 12 311.01-42/2006-Л-I, 311.01-41/2006-Л-I од 31/10/2006 10
0219/13-ЛГ-ТСУ од 28/8/2013 Друштво са ограниченом одговорношћу "YUGOROSGAZ-TRANSPORT", Ниш 20884665 Ниш Зетска 6 311.01-50/2013-Л-I од 28/8/2013 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије