English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 8: Управљање организованим тржиштем електричне енергије (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0162/15-ЛЕ-УТЕ од 4/12/2015 "SEEPEX" акционарско друштво, Београд 21121070 Београд Војводе Степе 412 312-108/2015-Л-I од 4/12/2015 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије