English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 3: Пренос електричне енергије и управљање преносним системом (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0285/17-ЛЕ-ПСУ од 8/12/2017 Акционарско друштво "Електромрежа Србије", Београд 20054182 Београд Кнеза Милоша број 9-11 312-139/2017-Л-I од 8/12/2017 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије