English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 25: Намешавање биогорива са горивима нафтног порекла (број лиценци: 2)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1032/16-ЛН-НБ од 9/5/2016 БИОГОР ОИЛ доо, Суково 21083534 Суково Суково бб 311.02-52/2016-Л-I од 9/5/2016 10
1069/16-ЛН-НБ од 29/9/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-108/2016-Л-I од 29/9/2016 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије