English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 24: Производња биотечности (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1033/16-ЛН-ПБТ од 9/5/2016 БИОГОР ОИЛ доо, Суково 21083534 Суково Суково бб 311.02-51/2016-Л-I од 9/5/2016 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије