English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 23: Производња биогорива (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1037/16-ЛН-ПБГ од 27/5/2016 БИОГОР ОИЛ доо, Суково 21083534 Суково Суково бб 311.02-50/2016-Л-I од 27/5/2016 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије