English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1332/18-ЛН-ТРГ од 25/10/2018 Данијела Лазаревић ПР, трговинска радња Д&Д ЛАЗАРЕВИЋ, Сење 64529102 Сење Сење бб 311.02-89/2018-Л-I од 25/10/2018 10
1333/18-ЛН-ТРГ од 25/10/2018 Привредно друштво за трговину „X-TRADE” доо Јагодина 17298216 Јагодина Словенски пут бб 311.02-11/2018-Л-I од 25/10/2018 10
1334/18-ЛН-ТРГ од 1/11/2018 Привредно друштво за трговину, транспорт и услуге "MARKO TRANS CARGO" доо, Београд 20598069 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 10г/351 311.02-92/2018-Л-I од 1/11/2018 10
1335/18-ЛН-ТРГ од 1/11/2018 Предузећe за производњу, промет и услуге „ДЕЧАНИ“ друштво са ограниченом одговорношћу, Ариље 06827225 Ариље Пут 22. августа бб 311.02-91/2018-Л-I од 1/11/2018 10
1336/18-ЛН-ТРГ од 8/11/2018 Привредно друштвo „ПАН ГАС” д.о.о. Зрењанин
08818681 Зрењанин ул. 7. јула број 22 311.02-104/2018-Л-I од 8/11/2018 10
1338/18-ЛН-ТРГ од 8/11/2018 Привредно друштво „MG“ д.о.о. Лајковац (Варош) 17270966 Лајковац Војводе Мишића бб 311.02-103/2018-Л-I од 8/11/2018 10
1339/18-ЛН-ТРГ од 8/11/2018 Привредно друштво за промет и услуге „ŠEGO–PETROL“ доо Ћовдин
20033851 Шетоње Ћовдин 311.02-97/2018-Л-I од 8/11/2018 10
1340/18-ЛН-ТРГ од 15/11/2018 „REMY TRADE” PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE DOO OSTOJIĆEVO
08407185 Остојићево Штросмајерова бр. 9 311.02-107/2018-Л-I од 15/11/2018 10
1342/18-ЛН-ТРГ од 15/11/2018 Самостална превозничко - трговинска радња ГАГА, Новица Ђокић ПР, Пожега
50219127 Пожегa Глумач 311.02-38/2018-Л-I од 15/11/2018 10
1344/18-ЛН-ТРГ од 29/11/2018 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге „МИРАС Б“ Александровац
17344773 Александровац Лесеновци бб 311.02-80/2018-Л-I од 29/11/2018 10
1345/18-ЛН-ТРГ од 7/12/2018 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО МОТОРНИМ ГОРИВИМА „НГ ПЕТРОЛ ЖУЊЕ“ ДОО КНИЋ 20313773 Кнић КНИЋ 311.02-102/2018-Л-I од 7/12/2018 10
1346/18-ЛН-ТРГ од 27/12/2018 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „АРАС – ПЕТРОЛ“ друштво са ограниченом одговорношћу, Ужице 17300393 Луново Село Луново Село 311.02-110/2018-Л-I од 27/12/2018 10
1347/18-ЛН-ТРГ од 27/12/2018 Општа земљорадничка задруга „НИЗИНЕ“ Плавна
08023379 Плавнa Маршала Тита број 43 311.02-116/2018-Л-I од 27/12/2018 10
1348/18-ЛН-ТРГ од 27/12/2018 Предузећe за трговину на мало моторним горивима „СРБОГАС ПЕТРОЛ“ д.о.о. Смедерево
20102535 Смедеревo Чегарска 25 311.02-117/2018-Л-I од 27/12/2018 10
1349/18-ЛН-ТРГ од 27/12/2018 Мирослав Петровић ПР трговинска радња ПЕТРОВИЋ, Пејковац
55440590 Пејковац Пејковац 311.02-100/2018-Л-I од 27/12/2018 10
1350/19-ЛН-ТРГ од 25/1/2019 Друштвo са ограниченом одговорношћу DASCELL TRANS за унутрашњу и спољну трговину саобраћај и услуге, Утрине 08569711 Утрине Петефи Шандора бб 311.02-115/2018-Л-I од 25/1/2019 10
1351/19-ЛН-ТРГ од 25/1/2019 „ГРБИЋ МД“ ДОО ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО И ВЕЛИКО, УГОСТИТЕЉСТВО И ПРОИЗВОДЊУ, НОВА ПАЗОВА
08186561 Нова Пазова Ратка Павловића 1 311.02-124/2018-Л-I од 25/1/2019 10
1352/19-ЛН-ТРГ од 1/2/2019 „AGRODIZEL“ друштво са ограниченом одговорношћу Јасеново 20034327 Јасеново Ђорђа Малетића бб 311.02-131/2018-Л-I од 1/2/2019 10
1353/19-ЛН-ТРГ од 1/2/2019 Друштвo са ограниченом одговорношћу „ПРОТЕИН“ за производњу, трговину и услуге Торак, Житиште
08689113 Торaк Хорја Клошка и Кришан број 111 311.02-112/2018-Л-I од 1/2/2019 10
1354/19-ЛН-ТРГ од 8/2/2019 "SOLLAK SN" доо за производњу, промет, услуге и експорт импорт, Сомбор 20679573 Сомбор Кнеза Милоша 23 311.02-132/2018-Л-I од 8/2/2019 10
1356/19-ЛН-ТРГ од 21/2/2019 ДРУШТВO СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ЕКОС ПЕТРОЛ“ СТАЈКОВЦЕ, ВЛАСОТИНЦЕ 06621929 Власотинце Стајковце бб 311.02-99/2018-Л-I од 21/2/2019 10
1357/19-ЛН-ТРГ од 1/3/2019 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину АРСЕНОВ, Омољица
08380155 Омољицa Патријарха Арсенија Чарнојевића 144 311.02-7/2019-Л-I од 1/3/2019 10
1358/19-ЛН-ТРГ од 1/3/2019 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад
20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-130/2018-Л-I од 1/3/2019 10
1359/19-ЛН-ТРГ од 1/3/2019 Предузећe за унутрашњу и спољну трговину „СРБИЈА-ПЕТРОЛ” ДОО Врање
17038125 Врање Ла Мартинова број 30 311.02-127/2018-Л-I од 1/3/2019 10
1360/19-ЛН-ТРГ од 1/3/2019 Производно предузеће СИМТИМ, д.о.о, Ветерник
08664048 Ветерник Дунавска 1 б 311.02-125/2018-Л-I од 1/3/2019 10
1361/19-ЛН-ТРГ од 12/3/2019 Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕКСПРЕС ГАС" предузеће за производњу, промет и услуге Рума
08633380 Рума Аугуста Цесарца број 52 311.02-1/2019-Л-I од 12/3/2019 10
1362/19-ЛН-ТРГ од 12/3/2019 Предузеће за трговину и услуге ВРЊАЧКО ВРЕЛО, д.о.о, Ново Село
07945043 Ново Село Ново Село 1080 311.02-113/2018-Л-I од 12/3/2019 10
1363/19-ЛН-ТРГ од 22/3/2019 "DN PETROL ENERGY" ДОО, Владичин Хан 21411876 Владичин Хан Прекодолце бб 311.02-3/2019-Л-I од 22/3/2019 10
1364/19-ЛН-ТРГ од 22/3/2019 Предузећe за производњу, промет и услуге „Живановић-М“ д.о.о. Варварин 06994164 Варварин улица 14. октобра бб 311.02-2/2019-Л-I од 22/3/2019 10
1365/19-ЛН-ТРГ од 22/3/2019 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ МАКСИМОВИЋ ЈОВАНА И ОРТАКА"FINMAX-EXPORT IMPORT" О.Д. Лозница
06607233 Лозница Крфска 34А 311.02-5/2019-Л-I од 22/3/2019 10
1366/19-ЛН-ТРГ од 4/4/2019 АУТО КЛИНИКА д.о.о. Аранђеловац 20219297 Аранђеловaц Вожда Карађорђа број 97 311.02-10/2019-Л-I од 4/4/2019 10
1367/19-ЛН-ТРГ од 4/4/2019 ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ М.М. ПЕТРОЛ ДОО ЈОШАНИЧКА БАЊА
17310852 Јошаничкa Бањa Јошаничкa Бањa, Рашка 311.02-4/2019-Л-I од 4/4/2019 10
1368/19-ЛН-ТРГ од 4/4/2019 Предузеће за промет и производњу СТУБЛИНА доо, Стојник 06301401 Стојник Стојник 311.02-9/2019-Л-I од 4/4/2019 10
1375/19-ЛН-ТРГ од 17/5/2019 Предузеће за производњу, промет и услуге „ВРЊЦИ ГАС”, доо, Врњачка Бања 20286776 Врњачка Бања Метинске ливаде бб 311.02-19/2019-Л-I од 17/5/2019 10
1376/19-ЛН-ТРГ од 24/5/2019 Друштво за export-import "VISA-PROM" d.o.o. Кањижа 08396639 Кањижа Харшањи Тибора 17 311.02-18/2019-Л-I од 24/5/2019 10
1377/19-ЛН-ТРГ од 31/5/2019 Друштво са ограниченом одговорношћу „Браћа Секулићи“, Качер 07640820 Ужице, Бела Земља Качер бб 311.02-20/2019-Л-I од 31/5/2019 10
1378/19-ЛН-ТРГ од 31/5/2019 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и промет "БРЗМИН" Брзеће
07671601 Брзеће Брзеће бб 311.02-24/2019-Л-I од 31/5/2019 10
1380/19-ЛН-ТРГ од 14/6/2019 Предузећe за производњу, промет и услуге „AUTOSERVIS E&M” д.о.о. Котража, Лучани 17559800 Котражa Кортажа бб 311.02-26/2019-Л-I од 14/6/2019 10
1381/19-ЛН-ТРГ од 14/6/2019 ДРУШТВO СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ГЕОПЕТРОЛ МБ“, Крагујевац 20237627 Крагујевац Горњомилановачка 68А 311.02-31/2019-Л-I од 14/6/2019 10
1382/19-ЛН-ТРГ од 20/6/2019 "NATURA BEAUTY BALCAN" доо, Ниш 20306084 Ниш Византијски булевар 15 311.02-30/2019-Л-I од 20/6/2019 10
1383/19-ЛН-ТРГ од 27/6/2019 Предузеће за спољну и унутрашњу трговину ДМ-ПЕТРОЛ доо, Остриковац 07932855 Мијатовац Остриковац - Гиље 311.02-35/2019-Л-I од 27/6/2019 10
1385/19-ЛН-ТРГ од 4/7/2019 АНТОВИЋ ПЕТРОЛ доо, Лучани 20161418 Лучани Др Драгише Мишовића бб 311.02-32/2019-Л-I од 4/7/2019 10
1384/19-ЛН-ТРГ од 4/7/2019 АЛГРОДАМ доо, Ниш 21404071 Ниш, Медијана Дејана Крстовића 2 311.02-34/2019-Л-I од 4/7/2019 10
1386/19-ЛН-ТРГ од 30/7/2019 ЛЕ ИНВЕСТ 2015 доо, Власотинце 21097802 Власотинце 29. новембра бб 311.02-38/2019-Л-I од 30/7/2019 10
1387/19-ЛН-ТРГ од 30/7/2019 ДОО „ЛУГОЊА-ПЕТРОЛ” за туризам и угоститељство Нови Сад
08705933 Нови Сад улица Венизелоса број 13 311.02-33/2019-Л-I од 30/7/2019 10
1388/19-ЛН-ТРГ од 30/7/2019 ШОЛТИШ ПЕТРОЛ доо, Србобран
20353155 Србобран 19. октобра 38-40 311.02-42/2019-Л-I од 30/7/2019 10
1389/19-ЛН-ТРГ од 30/7/2019 А.Л.К.-Н.Б. ПЕШТЕР ДОО НОВИ ПАЗАР 21109339 Нови Пазар Лукаре б.б. 311.02-37/2019-Л-I од 30/7/2019 10
1390/19-ЛН-ТРГ од 8/8/2019 Друштвo за трговину и услуге FENEKS–BDPA д.о.о. Ада 20234717 Ада Сенћански пут број 3 311.02-41/2019-Л-I од 8/8/2019 10
1280/18-ЛН-ТРГ од 8/8/2019 Предузетник Цицовић Марјан– оснивач ЗАНАТСКО ПЕКАРСКО УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА „ТРЕНД-2” ЗВЕЧКА, ОБРЕНОВАЦ 53114563 Обреновац Браће Јоксића 78-80, Звечка 311.02-8/2018-Л-I од 8/8/2019 10
1392/19-ЛН-ТРГ од 22/8/2019 Друштвo са ограниченом одговорношћу „ШЕИК-ПЕТРОЛ“ Неготин 20435763 Неготин Растока б.б. 311.02-48/2019-Л-I од 22/8/2019 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије