English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1261/18-ЛН-ТРГ од 26/2/2018 ПАМ-ПРОМЕТ“ доо за пољопривредну производњу, спољну и унутрашњу трговину Шид
08482845 Шид Гибарачки пут бб 311.02-189/2017-Л-I од 26/2/2018 10
1263/18-ЛН-ТРГ од 5/3/2018 СТР ЈУХОР, Драгослав Живковић, предузетник , Поточац
50517004 Поточац Поточац 311.02-179/2017-Л-I од 5/3/2018 10
1264/18-ЛН-ТРГ од 5/3/2018 „Волан” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге, Будисава
08529833 Будисава Војвођанска 1а 311.02-13/2018-Л-I од 5/3/2018 10
1265/18-ЛН-ТРГ од 5/3/2018 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „АТЛАНТИК ДВА” ДОО, БАРЕ
17181424 Баре село Баре бб 311.02-173/2017-Л-I од 5/3/2018 10
1266/18-ЛН-ТРГ од 5/3/2018 ПРЕДУЗЕЋE ЗА ТРГОВИНУ И ТРАНСПОРТ „ПЕТРОЛ БОБАН БОЈАН” ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД 17096303 Београд, Болеч Београд, Болеч, Смедеревски пут 36 311.02-9/2018-Л-I од 5/3/2018 10
1267/18-ЛН-ТРГ од 5/3/2018 ХОМОЉЕ ГАС доо, Жагубица 21297704 Жагубица Николе Тесле 5 311.02-166/2017-Л-I од 5/3/2018 10
1268/18-ЛН-ТРГ од 5/3/2018 "MP SEED" доо, Ковин 21202711 Ковин Кречанска 4 311.02-147/2017-Л-I од 5/3/2018 10
1269/18-ЛН-ТРГ од 9/3/2018 Привредно друштво РИСТИЋ ЛОГИСТИК доо, Змињак 21032409 Змињак Војводе Мишића б.б. 311.02-3/2018-Л-I од 9/3/2018 10
1271/18-ЛН-ТРГ од 9/3/2018 „LIBERTAS IVANJICA” друштво са ограниченом одговорнишћу за промет роба и услуга, Ивањица 20103574 Ивањицa Бошка Петровића 43 311.02-191/2017-Л-I од 9/3/2018 10
1274/18-ЛН-ТРГ од 22/3/2018 Стана Михајловић предузетник, СТР МИХАЈЛОВИЋ, Доња Мутница
61345965 Доња Мутница Доња Мутница 311.02-123/2017-Л-I од 22/3/2018 10
1277/18-ЛН-ТРГ од 5/4/2018 Предузећe за трговину „ДАСО МОРАВИЦА” д.о.о. Београд 06204635 Београд, Сремчица Саре Бернар број 34 311.02-4/2018-Л-I од 5/4/2018 10
1278/18-ЛН-ТРГ од 5/4/2018 "D.O.O. HRAST S&S 2000", Босилеград 21247308 Босилеград Индустријска б.б. 311.02-138/2017-Л-I од 5/4/2018 10
1279/18-ЛН-ТРГ од 5/4/2018 "НД ПЕТРОЛ 2000 ДОО НОВИ ПАЗАР", Нови Пазар 17285327 Нови Пазар Дубровачка бб 311.02-10/2018-Л-I од 5/4/2018 10
1282/18-ЛН-ТРГ од 5/4/2018 Друштво за промет нафтним дериватима, трговину и услуге НЕОЛ-ПЕТРОЛ доо, Лазаревац 20625422 Београд, Лазаревац Вељка Влаховића бб 311.02-22/2018-Л-I од 5/4/2018 10
1283/18-ЛН-ТРГ од 19/4/2018 ПЕТРОЛ друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд
17454404 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.02-25/2018-Л-I од 19/4/2018 10
1285/18-ЛН-ТРГ од 26/4/2018 „ENCO” д.о.о. Инђија
08775648 Инђијa Новосадски пут 2 311.02-16/2018-Л-I од 26/4/2018 10
1286/18-ЛН-ТРГ од 26/4/2018 Привредно друштво за трговину и услуге "ОМВ Србија" д.о.о., Београд
17321480 Београд, Нови Београд Омладинских бригада број 90 А 311.02-33/2018-Л-I од 26/4/2018 10
1284/18-ЛН-ТРГ од 27/4/2018 Привредно друштво "MAX PETROL" друштво са ограниченом одговорношћу, Коцељева 17616943 Коцељева Убски пут бб 311.02-6/2018-Л-I од 27/4/2018 10
1287/18-ЛН-ТРГ од 10/5/2018 Друштво за превоз, туризам и трговину на велико и мало ЛИКА, д.о.о, Горњи Милановац
07370067 Горњи Милановац Корчагинова 98 311.02-35/2018-Л-I од 10/5/2018 10
1290/18-ЛН-ТРГ од 18/5/2018 Предузеће за унутрашњу и спољну трговину и превоз „ГИГАНТ” export-import д.о.о. Тавник, Краљево
07606397 Лађевци Тавник 64 311.02-12/2018-Л-I од 18/5/2018 10
1288/18-ЛН-ТРГ од 18/5/2018 BRAMY друштво са ограниченом одговорношћу, Александровац
06235018 Александровац Крушевачка бб 311.02-32/2018-Л-I од 18/5/2018 10
1291/18-ЛН-ТРГ од 25/5/2018 "РИСТИЋ-ПЕТРОЛ ДОО" Владичин Хан - Стубал 20943572 Владичин Хан Стубал б.б. 311.02-15/2018-Л-I од 25/5/2018 10
1292/18-ЛН-ТРГ од 15/6/2018 Привредно друштво „AXEL” д.о.о. Малча 17470426 Малча Малча 311.02-46/2018-Л-I од 15/6/2018 10
1293/18-ЛН-ТРГ од 15/6/2018 Привредно друштво за промет и услуге "ADAM COMERC" Д.О.О. Снеготин 06572286 Голубац Снеготин бб 311.02-41/2018-Л-I од 15/6/2018 10
1294/18-ЛН-ТРГ од 6/7/2018 "NAFTAPROM 2018" доо Коњух, Крушевац 21362620 Коњух Коњух 311.02-52/2018-Л-I од 6/7/2018 10
1295/18-ЛН-ТРГ од 6/7/2018 Предузеће за трговину нафтом и нафтним дериватима “RADUN AVIA” д.о.о., Нови Сад
08761191 Нови Сад Пут Шајкашког одреда 2а 311.02-48/2018-Л-I од 6/7/2018 10
1296/18-ЛН-ТРГ од 6/7/2018 Друштвo са ограниченом одговорношћу за трговину “RAFFAELO PETROL“ Старчево 08796777 Старчево Моше Пијаде 28 311.02-50/2018-Л-I од 6/7/2018 10
1297/18-ЛН-ТРГ од 13/7/2018 ПРЕДУЗЕЋE ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „КОЛЕ ПЕТРОЛ” ДОО, Драгобраћа
17310887 Драгобраћа Драгобраћа бб 311.02-54/2018-Л-I од 13/7/2018 10
1298/18-ЛН-ТРГ од 13/7/2018 Привредно друштво за услуге "PAJIĆ N GROUP" доо, Почековина 21346608 Почековина Почековина 219а 311.02-34/2018-Л-I од 13/7/2018 10
1299/18-ЛН-ТРГ од 20/7/2018 JS EXTRA BEO KOMERC, Предузеће за трговину и услуге д.о.о, Београд 17204505 Београд Хаџи-Милентијева број 5 311.02-47/2018-Л-I од 20/7/2018 10
1300/18-ЛН-ТРГ од 27/7/2018 ПРЕДУЗЕЋE ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „УНИВЕРЗУМ” EXPORT-IMPORT ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ 06100155 Аранђеловaц Аранђеловaц, Крћевачки пут бб 311.02-57/2018-Л-I од 27/7/2018 10
1302/18-ЛН-ТРГ од 3/8/2018 Предузећe за трговину, превоз и услуге „Бисина промет” о. д , Рашка, оснивач Мутавџић Гордана и други 07667159 Рашка Николе Алковића 36 311.02-56/2018-Л-I од 3/8/2018 10
1303/18-ЛН-ТРГ од 3/8/2018 ПАЈИЋ А&М ПЕТРОЛ” д.о.о. Стопања
20070978 Стопања Стопања бб 311.02-63/2018-Л-I од 3/8/2018 10
1304/18-ЛН-ТРГ од 3/8/2018 „РАДУЛОВИЋ“ ДОО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ТИТЕЛ
08215545 Тител Парадни трг бр.7 311.02-65/2018-Л-I од 3/8/2018 10
1305/18-ЛН-ТРГ од 3/8/2018 Предузеће за промет и услуге "ММ-ПЕТРОЛ" д.о.о. Богатић 07852207 Богатић Свето поље бб 311.02-59/2018-Л-I од 3/8/2018 10
1306/18-ЛН-ТРГ од 3/8/2018 Самостална трговинско занатско угоститељске радња „М-24“, Јан Павела ПР, Ковачица
56406018 Ковачицa ЈНА 202 311.02-66/2018-Л-I од 3/8/2018 10
1309/18-ЛН-ТРГ од 10/8/2018 Друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњу и спољну трговину МИ-ШЕЛ доо, Крушар 06581994 Крушар Крушар 311.02-44/2018-Л-I од 10/8/2018 10
1310/18-ЛН-ТРГ од 24/8/2018 Производно трговинскo предузећe „Браћа Црномарковић” д.о.о. Стари Бановци 08681791 Стари Бановци Пере Чодановића 64а 311.02-69/2018-Л-I од 24/8/2018 10
1311/18-ЛН-ТРГ од 24/8/2018 Привредно друштво за производњу и трговину „ДИДИЋ“ д.о.о. Лучица 17505181 Лучица Ресавска 18 311.02-18/2018-Л-I од 24/8/2018 10
1312/18-ЛН-ТРГ од 31/8/2018 Привредно друштвo за промет, угоститељство и услуге „Петрол“ д.о.о. Нересница
06806937 Нересницa Нересницa, Кучево 311.02-68/2018-Л-I од 31/8/2018 10
1314/18-ЛН-ТРГ од 14/9/2018 "ТУРБО ГАС" друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико и мало, export-import и услуге, Кикинда 20099755 Кикинда Башаидски пут бб 311.02-78/2018-Л-I од 14/9/2018 10
1315/18-ЛН-ТРГ од 14/9/2018 Привредно друштво АГИМИ друштво са ограниченом одговорношћу, Бујановац 17495526 Бујановaц Гњилански пут бб 311.02-74/2018-Л-I од 14/9/2018 10
1316/18-ЛН-ТРГ од 14/9/2018 Предузеће за трговину и услуге МИСАН ПЕТРОЛ доо, Угриновци 20624752 Угриновци Скељани 94 311.02-20/2018-Л-I од 14/9/2018 10
1319/18-ЛН-ТРГ од 24/9/2018 Провредно друштво за грађевинарство, пројектовање и инжењеринг КАПИТАЛ-ИНВЕСТ СРБ доо, Панчево 21003123 Панчево Светог Саве 23а 311.02-62/2018-Л-I од 24/9/2018 10
1321/18-ЛН-ТРГ од 5/10/2018 Привредно друштвo за производњу промет и услуге „АНТИЋ И СИН“ доо Пирот 06076831 Пирот Проте Матеје 10 311.02-77/2018-Л-I од 5/10/2018 10
1325/18-ЛН-ТРГ од 5/10/2018 Друштвo за унутрашњу и спољну трговину „РЕСАВА ПЕТРОЛ” дoo Свилајнац 17185438 Свилајнaц Суботица бб 311.02-76/2018-Л-I од 5/10/2018 10
1326/18-ЛН-ТРГ од 19/10/2018 "IM-PETROL 2018" ДОО НОВИ ПАЗАР 21373770 Нови Пазар Черкез Махала 70 311.02-85/2018-Л-I од 19/10/2018 10
1327/18-ЛН-ТРГ од 19/10/2018 „AVEX” трговачко акционарско друштво Нови Сад
08559449 Нови Сад Београдски кеј број 49 311.02-86/2018-Л-I од 19/10/2018 10
1330/18-ЛН-ТРГ од 19/10/2018 ANĐELIĆ INTERNATIONAL“ Privredno društvо za trgovinu, transport, export-import i usluge u prometu D.O.O. Voganj
20181885 Вогањ Бакићева број 35 311.02-90/2018-Л-I од 19/10/2018 10
1331/18-ЛН-ТРГ од 19/10/2018 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ФЕНИКС ПЛУС” ДОО ДЕСПОТОВАЦ 20013290 Деспотовац Рудничка број 61 311.02-93/2018-Л-I од 19/10/2018 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије