English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1046/16-ЛН-ТРГ од 23/6/2016 ДУДА ИНВЕСТ привредно друштво доо, Београд 20856980 Београд Браће Недића 12, спрат 3, стан 1 311.02-138/2015-Л-I од 23/6/2016 10
1047/16-ЛН-ТРГ од 6/7/2016 Трговина на мало ГАС ПОИНТ доо, Кула 21085634 Кула Иве Лоле Рибара 63 311.02-80/2016-Л-I од 6/7/2016 10
1049/16-ЛН-ТРГ од 15/7/2016 Самостална трговинска и грађевинска радња "ПЕТРОВИЋ", Бојан Петровић ПР, Мали Пожаревац 55971307 Мали Пожаревац Народних хероја 5 311.02-39/2016-Л-I од 15/7/2016 10
1051/16-ЛН-ТРГ од 15/7/2016 Друштво за промет и прераду "NINIĆ LINE" доо, Лозница 20211873 Лозница Обилазни пут бб 311.02-133/2015-Л-I од 15/7/2016 10
1053/16-ЛН-ТРГ од 27/7/2016 "QUEEN-ANJA" д.о.о., Шајкаш 21128007 Шајкаш Саве Димитријевића 70 311.02-107/2015-Л-I од 27/7/2016 10
1054/16-ЛН-ТРГ од 27/7/2016 Предузеће за промет робе на велико и мало БОБАР-БЕШКА друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 08814929 Нови Сад Бранка Бајића 9 311.02-112/2015-Л-I од 27/7/2016 10
1052/16-ЛН-ТРГ од 27/7/2016 Драган Стаменић ПР, Самостална занатско трговинско комисиона радња "БОМИС ГАС", Бајина Башта 56662308 Бајина Башта Душана Вишића бб 311.02-42/2016-Л-I од 27/7/2016 10
1056/16-ЛН-ТРГ од 17/8/2016 Шандор Гордош ПР, трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама и аутопревозник ШАЦИ-ПЕТРОЛ, Ада 64094718 Ада Сенћански пут бб 311.02-100/2016-Л-I од 17/8/2016 10
1062/16-ЛН-ТРГ од 6/9/2016 Далибор Стојковић предузетник Самостална трговинска радња "Ђоле-Ауто Гас Стројковце", Лесковац 62877065 Вучје Стројковце 311.02-104/2015-Л-I од 6/9/2016 10
1063/16-ЛН-ТРГ од 6/9/2016 Драган Каменовић ПР, трговинска радња СМ-ПЕТРОЛ, Бојник 62890584 Бојник Зеле Вељковић бб 311.02-29/2016-Л-I од 6/9/2016 10
1058/16-ЛН-ТРГ од 6/9/2016 Предузетник Биљана Перић, Аутопревозничка занатска трговинска радња 3-М Доње Кординце, Прокупље 62351721 Прокупље Доње Кординце 311.02-87/2016-Л-I од 6/9/2016 10
1059/16-ЛН-ТРГ од 6/9/2016 Привредно друштво за производњу, трговину и услуге РАДЕКОМ доо, Пољна 06472532 Милутовац Пољна бб 311.02-134/2015-Л-I од 6/9/2016 10
1064/16-ЛН-ТРГ од 22/9/2016 ROYAL 003 доо, Београд-Гроцка 20844221 Београд, Гроцкa Шумадијска 22 311.02-122/2016-Л-I од 22/9/2016 10
1067/16-ЛН-ТРГ од 22/9/2016 ЛАВ ПЕТРОЛ доо, Београд (Земун) 21080497 Београд, Земун Мала пруга 32а 311.02-103/2015-Л-I од 22/9/2016 10
1068/16-ЛН-ТРГ од 29/9/2016 Привредно друштво ОЕР ПЕТРОЛ доо, Краљево 21099783 Ратина Совљак 406 311.02-134/2016-Л-I од 29/9/2016 10
1070/16-ЛН-ТРГ од 29/9/2016 Друштво ВИСОКОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Београд 17592092 Београд, Нови Београд Шпанских бораца 14/26 311.02-147/2016-Л-I од 29/9/2016 10
1073/16-ЛН-ТРГ од 29/9/2016 Предузеће "ИНТЕР ПЕТРОЛ 2016" доо, Нови Сад 21177989 Нови Сад Браће Дроњак бр. 14 311.02-123/2016-Л-I од 29/9/2016 10
1074/16-ЛН-ТРГ од 29/9/2016 Предузеће за производњу и промет ШАР-ПРОМ доо, Власотинце 07710518 Власотинце 29. новембар 49 311.02-131/2016-Л-I од 29/9/2016 10
1075/16-ЛН-ТРГ од 28/10/2016 Предузеће за трговину, угоститељство, туризам и транспорт СОЛУНАЦ од Милорад Лазић и други, Бабин Мост 09106049 Обилић Милоша Обилића 50, Бабин Мост 311.02-90/2016-Л-I од 28/10/2016 10
1076/16-ЛН-ТРГ од 28/10/2016 Друштво са ограниченом одговорношћу ГАС-СЕРВИС, Рашка 20088214 Рашка Карађорђева 2 311.02-98/2016-Л-I од 28/10/2016 10
1078/16-ЛН-ТРГ од 17/11/2016 "PITT STOP",друштво са ограниченом одговорношћу, Бадовинци
20146907 Бадовинци Карађорђева број 69 311.02-144/2016-Л-I од 17/11/2016 10
1080/16-ЛН-ТРГ од 17/11/2016 Друштво за спољну и унутрашњу трговину "МИКЕНД"д.о.о. Шабац
07405715 Шабац Трг Шабачких жртава 7/III 311.02-159/2016-Л-I од 17/11/2016 10
1081/16-ЛН-ТРГ од 17/11/2016 Предузеће за унутрашњу и спољну трговину “8. ОКТОБАР” а.д. Свилајнац
07124104 Свилајнaц Димитрија Катића бр. 4 311.02-156/2016-Л-I од 17/11/2016 10
1082/16-ЛН-ТРГ од 17/11/2016 Предузећe за трговину „SPEED“, д.о.о. Нови Београд
06319963 Београд, Нови Београд Партизанске авијације број 6А 311.02-168/2016-Л-I од 17/11/2016 10
1083/16-ЛН-ТРГ од 17/11/2016 Предузеће за трговину ДИ ПЕТРОЛ ОИЛ ПЛУС доо, Жабаљ 20892196 Жабаљ Вука Караџића 40 311.02-116/2016-Л-I од 17/11/2016 10
1084/16-ЛН-ТРГ од 17/11/2016 Друштво за трговину и услуге ДУНЕС ТРАДЕ доо, Мали Зворник 21162965 Мали Зворник Светосавска бб 311.02-152/2016-Л-I од 17/11/2016 10
1088/16-ЛН-ТРГ од 5/12/2016 Предузеће "РАС ГАС ДОО" , Крагујевац 21168165 Крагујевац Војводе Путника 70 311.02-58/2016-Л-I од 5/12/2016 10
1089/16-ЛН-ТРГ од 5/12/2016 ТРАНСВЕР МБ ПЕТРОЛ доо, Мишар 21203246 Мишар Карађорђева бб 311.02-160/2016-Л-I од 5/12/2016 10
1090/16-ЛН-ТРГ од 9/12/2016 Предузеће за производњу, услуге и промет “Центар-Бобан” д.о.о. Београд
07476647 Београд Дунавска 13 311.02-198/2016-Л-I од 9/12/2016 10
1094/16-ЛН-ТРГ од 16/12/2016 Предузећe за промет и услуге export import „NINEX-PETROL“ к.д. власника Никетић Мирка из Ивањице и др. Вапа, Чачак 17292811 Заблаће Вапа бб 311.02-174/2016-Л-I од 16/12/2016 10
1099/16-ЛН-ТРГ од 29/12/2016 Предузеће за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало "Зољево-промет" д.о.о. Грделица Лесковац
07655347 Грделица Ораовачки пут бб 311.02-196/2016-Л-I од 29/12/2016 10
1100/17-ЛН-ТРГ од 19/1/2017 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "ГРЛЕ", д.о.о.Витковац
06587810 Витковац Витковац бб 311.02-185/2016-Л-I од 19/1/2017 10
1101/17-ЛН-ТРГ од 19/1/2017 "ИСХРАНА" Д.О.О. ЧАЧАК 07193548 Чачак Булевар Ослобођења бб 311.02-207/2016-Л-I од 19/1/2017 10
1102/17-ЛН-ТРГ од 19/1/2017 "ФРОСИНОНЕ" доо, Давидовац 21223808 Параћин Давидовац 311.02-205/2016-Л-I од 19/1/2017 10
1103/17-ЛН-ТРГ од 19/1/2017 ГАСПРОМ ПЕТРОЛ доо Куршумлија друштво за превоз путника, Куршумлија 20877995 Куршумлија Петра Бојовића 4 311.02-133/2016-Л-I од 19/1/2017 10
1104/17-ЛН-ТРГ од 19/1/2017 Трговинско предузеће"K.M.D.Company" једночлано друштво са ограниченом одговорношћу Грабовица
17426591 Кладовo Омладинских радних бригада 2А 311.02-190/2016-Л-I од 19/1/2017 10
1105/17-ЛН-ТРГ од 19/1/2017 Предузећe за производњу, промет и услуге „МЛАДЕН-МЕРКАТОР“ д.о.о. Петловача 07676107 Шабац, Петловача Пролетерска бб 311.02-199/2016-Л-I од 19/1/2017 10
1106/17-ЛН-ТРГ од 19/1/2017 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "ПЕРОКТАН", д.о.о. РАТИНА-КРАЉЕВО
17270273 Ратина Ратина 311.02-173/2016-Л-I од 19/1/2017 10
1108/17-ЛН-ТРГ од 26/1/2017 Д.О.О. “ЕУРО ПЕТРОЛ” трговачко предузеће Суботица
08505004 Суботица Отмара Мајера 6 311.02-216/2016-Л-I од 26/1/2017 10
1111/17-ЛН-ТРГ од 26/1/2017 "АКИ-ЛОВАЦ ПЕТРОЛ" д.о.о. Мала Плана, Прокупље 21220876 Мала Плана Мала Плана бб 311.02-176/2016-Л-I од 26/1/2017 10
1112/17-ЛН-ТРГ од 26/1/2017 Милан Гудурић ПР трговинска радња МГ-ПЕТРОЛ, Рача 64143077 Рача Деспота Стефана Високог бб 311.02-210/2016-Л-I од 26/1/2017 10
1114/17-ЛН-ТРГ од 26/1/2017 "SANDEX" доо за трговину, услуге и експорт-импорт, Нови Жедник 08528667 Нови Жедник Петра Кочића 11 311.02-145/2016-Л-I од 26/1/2017 10
1115/17-ЛН-ТРГ од 10/2/2017 „Александар” д.о.о. Радоњица, Лесковац
17047655 Вучје Радоњица 311.02-204/2016-Л-I од 10/2/2017 10
1116/17-ЛН-ТРГ од 27/2/2017 Друштво за трговину "ЈЕЛИЋ ПЕТРОЛ" д.о.о. Водице 17614495 Смедеревска Паланка Водице бб 311.02-1/2017-Л-I од 27/2/2017 10
1117/17-ЛН-ТРГ од 27/2/2017 "INFAS LAM" доо, Београд 20710314 Београд Браће Југовића 11 311.02-97/2016-Л-I од 27/2/2017 10
1119/17-ЛН-ТРГ од 27/2/2017 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину КУТКО, Панчево 08509182 Панчево Војводе Радомира Путника 27 311.02-6/2017-Л-I од 27/2/2017 10
1122/17-ЛН-ТРГ од 24/3/2017 Привредно друштво за услуге, производњу и промет ЧАЂА 2010 доо, Богатић 20633182 Богатић Мике Витомировића 138 311.02-192/2016-Л-I од 24/3/2017 10
1123/17-ЛН-ТРГ од 24/3/2017 „TRM MEDIC CO”, д.о.о. БеоградПривредно друштво за грађевинарство, инжењеринг, трговину, услуге, промет лековима и санитетским материјалом,
07747586 Београд, Нови Београд Партизанске авијације 18 б 311.02-213/2016-Л-I од 24/3/2017 10
1124/17-ЛН-ТРГ од 24/3/2017 Трговинско предузеће "СВЕТИЊА" д.о.о. Влакча
07836236 Страгари Влакча бб 311.02-197/2016-Л-I од 24/3/2017 10
1125/17-ЛН-ТРГ од 24/3/2017 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "НЕША ПЕТРОЛ" ДОО Топола
07877013 Топола Београдски пут бб 311.02-3/2017-Л-I од 24/3/2017 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије