English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0973/15-ЛН-ТРГ од 23/4/2015 Привредно друштво за промет и услуге ВУКОЈИЧИЋ-ПЕТРОЛ доо, Бресно Поље 21005347 Стопања Бресно Поље бб 311.02-92/2014-Л-I од 23/4/2015 10
0979/15-ЛН-ТРГ од 28/5/2015 АВА ПЕТРОЛ доо, Кучево 20962259 Кучево Светог Саве 1 311.02-98/2014-Л-I од 28/5/2015 10
0978/15-ЛН-ТРГ од 28/5/2015 ДОО ТУТЊЕВИЋ-ТРАНСПОРТ ПРЕДУЗЕЋE ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИНУ ВРБАС 08351490 Врбас Сивч Јовгена бб 311.02-40/2015-Л-I од 28/5/2015 10
0976/15-ЛН-ТРГ од 28/5/2015 Ненад Крнета ПР, самостална трговинска радња, агенција за изнајмљивање соба и rent-a-car "КРНЕТА", Панчево 51013379 Панчево Бачванска 17 311.02-25/2015-Л-I од 28/5/2015 10
0977/15-ЛН-ТРГ од 28/5/2015 Предузеће за трговину и услуге "ButanGas International", д.о.о. Београд 20030771 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 65/III/9 311.02-1/2015-Л-I од 28/5/2015 10
0980/15-ЛН-ТРГ од 11/6/2015 "VIPP OIL" друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 20403900 Нови Сад Димитрија Давидовића 26 311.02-34/2015-Л-I од 11/6/2015 10
0984/15-ЛН-ТРГ од 11/6/2015 Предузеће за производњу, промет и услуге "ДРАЈ" ДОО СЕЛО, Аранђеловац 17438727 Аранђеловaц село Бања 311.02-15/2015-Л-I од 11/6/2015 10
0983/15-ЛН-ТРГ од 11/6/2015 Привредно друштво АГРАР ЕНЕРГИ д.о.о., Прокупље 20994550 Прокупље Малопланска 57 311.02-4/2015-Л-I од 11/6/2015 10
0985/15-ЛН-ТРГ од 11/6/2015 Привредно друштво за услуге и трговину РИСТИЋ-ЦЕНТАР доо, Ивањица 20817895 Ивањицa Прилике бб 311.02-8/2015-Л-I од 11/6/2015 10
0986/15-ЛН-ТРГ од 15/6/2015 Привредно друштво за трговину моторним горивима на велико и мало БАЛКАН ПЕТРОЛ доо, Велико Градиште 20835281 Велико Градиштe Воје Богдановића 38 311.02-28/2015-Л-I од 15/6/2015 10
0987/15-ЛН-ТРГ од 15/6/2015 ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИХАЈЛОВИЋ", EXPORT-IMPORT, Д.О.О., ПАРАЋИН 07942907 Доња Мутница Доња Мутница б.б. 311.02-38/2014-Л-I од 15/6/2015 10
0990/15-ЛН-ТРГ од 26/6/2015 МИЛШПЕД НЕКРЕТНИНЕ доо, Стара Пазова 20843357 Крњешевци Индустријска зона бб 311.02-36/2015-Л-I од 26/6/2015 10
0988/15-ЛН-ТРГ од 26/6/2015 Предузеће "ТЕХОД ММ" ОД за техничке прегледе и сервисирање моторних возила Миљковић Биљана и други, Мерошина 17439103 Мерошина Магистрални пут бб, Мерошина 311.02-18/2015-Л-I од 26/6/2015 10
0993/15-ЛН-ТРГ од 21/7/2015 "INTEGAL EXPORT IMPORT" предузеће за производњу, промет и услуге доо, Београд 17537598 Београд Браће Јерковић 201 311.02-13/2015-Л-I од 21/7/2015 10
0994/15-ЛН-ТРГ од 21/7/2015 "RICH PETROL" доо, Београд 21038261 Београд Добропољска 72 311.02-60/2014-Л-I од 21/7/2015 10
0992/15-ЛН-ТРГ од 21/7/2015 Привредно друштво за трговину нафтним дериватима, производњу и услуге ФЛК ПЕТРОЛ доо, Белољин 20869933 Белољин Белољин 311.02-31/2015-Л-I од 21/7/2015 10
0997/15-ЛН-ТРГ од 4/9/2015 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.02-62/2015-Л-I од 4/9/2015 10
1000/15-ЛН-ТРГ од 2/10/2015 Земљорадничка задруга ПЛАСТ, Српска Црња 08734607 Српска Црња 5. октобра 78 311.02-42/2015-Л-I од 2/10/2015 10
1003/15-ЛН-ТРГ од 23/10/2015 Друштво за производњу трговину и услуге "ENERGY STRONG" доо Нови Сад 21088927 Нови Сад Унска 17 311.02-65/2015-Л-I од 23/10/2015 10
1002/15-ЛН-ТРГ од 23/10/2015 Стовариште "КОП" доо, Барајево 21028487 Београд, Барајево Живка Стевановића-Жикице 84 311.02-29/2015-Л-I од 23/10/2015 10
1005/15-ЛН-ТРГ од 3/11/2015 Друштво за трговину, транспорт и услуге "БРАНКО КООП" доо, Смољинац 20198885 Смољинац Смољинац 311.02-47/2015-Л-I од 3/11/2015 10
1004/15-ЛН-ТРГ од 3/11/2015 Предузеће "КУГЛА В&Д" ДОО за угоститељство, трговину и услуге, Кула 20676825 Кула Исе Секицког бр. 65 311.02-64/2015-Л-I од 3/11/2015 10
1007/15-ЛН-ТРГ од 4/12/2015 "ВУКОВИЋ БЕНЗ" доо за производњу и услуге, Ветерник 21012815 Ветерник Новосадски пут 106 311.02-93/2015-Л-I од 4/12/2015 10
1009/15-ЛН-ТРГ од 14/12/2015 Друштво за производњу, промет и услуге "GANI COMPANY" доо, Сјеница 20416700 Сјеница Милорада Јовановића бб 311.02-55/2015-Л-I од 14/12/2015 10
1008/15-ЛН-ТРГ од 14/12/2015 ЖИТНИЦА-РПС друштво са ограниченом одговорношћу, Бачко Добро Поље 20158409 Бачко Добро Поље Маше Јелића бб 311.02-44/2015-Л-I од 14/12/2015 10
1011/15-ЛН-ТРГ од 23/12/2015 Јавно комунално предузеће “ДРУГИ ОКТОБАР” Вршац 08010072 Вршац Стевана Немање број 26 311.02-9/2015-Л-I од 23/12/2015 10
1012/15-ЛН-ТРГ од 23/12/2015 Предузеће за производњу и монтажу гасних станица МИ-ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о., Београд 17542028 Београд, Земун Крајишка 71а, локал 20 311.02-101/2014-Л-I од 23/12/2015 10
1014/16-ЛН-ТРГ од 6/1/2016 Предузеће за промет робе на велико и мало у земљи и иностранству НАФТА доо, Лесковац 06382576 Лесковац Ђорђа Куна 16 311.02-24/2015-Л-I од 6/1/2016 10
1013/16-ЛН-ТРГ од 6/1/2016 Привредно друштво за промет, производњу и услуге, спољну и унутрашњу трговину "ALEACOM" доо, Пољска Ржана 20148071 Пирот Пољска Ржана 311.02-19/2015-Л-I од 6/1/2016 10
1016/16-ЛН-ТРГ од 14/1/2016 Самостална трговинска радња бензинска станица ЖИВОТИЋ ПЕТРОЛ, Животић Бенендо ПР, Рашанац 61901027 Рашанац Рашанац бб 311.02-38/2015-Л-I од 14/1/2016 10
1017/16-ЛН-ТРГ од 14/1/2016 СЕБ-АГРАР доо, Пачир 20746904 Пачир Бориса Кидрича 51в 311.02-69/2015-Л-I од 14/1/2016 10
1019/16-ЛН-ТРГ од 28/1/2016 М.А.Б.-ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо, Букаревац 20459727 Прешево Село Букуревац 311.02-6/2015-Л-I од 28/1/2016 10
1018/16-ЛН-ТРГ од 28/1/2016 Предузеће за производњу, промет и услуге "EVOLUCIJA 2004"д.о.о.Београд 17595423 Београд, Нови Београд Владимира Поповића број 6/апартман 404 311.02-41/2015-Л-I од 28/1/2016 10
1021/16-ЛН-ТРГ од 12/2/2016 NAFTACHEM PETROL DOO Sremska Kamenica 21118427 Сремска Каменица Војводе Путника 79 311.02-100/2015-Л-I од 12/2/2016 10
1020/16-ЛН-ТРГ од 12/2/2016 Акционарско друштво "ЛУКА ДУНАВ", Панчево 08071276 Панчево Лука Дунав бр. 1 311.02-66/2015-Л-I од 12/2/2016 10
1022/16-ЛН-ТРГ од 1/3/2016 АУТОЦЕНТАР МИЛИВОЈЕВИЋ ДОО, Бајина Башта 20629681 Бајина Башта Миленка Топаловића 100 311.02-98/2015-Л-I од 1/3/2016 10
1024/16-ЛН-ТРГ од 11/3/2016 ПР СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЂОРЂЕВИЋ ПЕТРОЛ ЗДРАВИЊЕ, КРУШЕВАЦ 63158453 Здравиње Здравиње 311.02-99/2015-Л-I од 11/3/2016 10
1023/16-ЛН-ТРГ од 11/3/2016 Предузеће за производњу и промет СОКО-М доо, Врбовац 06249388 Сокобања Врбовац 311.02-50/2015-Л-I од 11/3/2016 10
1025/16-ЛН-ТРГ од 1/4/2016 Предузеће "АЦ ВТ" доо, Крагујевац 20796081 Крагујевац Драгослава Срејовића бр. 55 311.02-63/2015-Л-I од 1/4/2016 10
1026/16-ЛН-ТРГ од 13/4/2016 Предузеће "JIGZ GROUP" ДОО Братинац 20016329 Брадарац Градиштански пут бб, Братинац 311.02-23/2016-Л-I од 13/4/2016 10
1030/16-ЛН-ТРГ од 27/4/2016 Предузеће за трговину и услуге АУТО ГАС МИТИЋ ДОО, Пирот 20066610 Пирот Војводе Момчила бб 311.02-96/2015-Л-I од 27/4/2016 10
1031/16-ЛН-ТРГ од 28/4/2016 ДЕМ доо за производњу и трговину, Кулпин 08261580 Кулпин Маршала Тита 91 311.02-109/2015-Л-I од 28/4/2016 10
1034/16-ЛН-ТРГ од 9/5/2016 ЗРНО ПРОМЕТ доо, Падина 20037610 Падина Саве Ковачевића бб 311.02-141/2015-Л-I од 9/5/2016 10
1036/16-ЛН-ТРГ од 20/5/2016 "OIL&GAS" доо предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд 21050431 Београд Кнеза Милоша 28 311.02-25/2016-Л-I од 20/5/2016 10
1040/16-ЛН-ТРГ од 20/5/2016 Светозар Грандић ПР, СТУР ТОКИ-БОКИ, Чуруг 61659188 Чуруг Краља Петра Првог бб 311.02-94/2015-Л-I од 20/5/2016 10
1039/16-ЛН-ТРГ од 27/5/2016 Предузеће за промет роба и услуга М&Д МАТЕШИЋ доо, Рума 20461802 Рума Краљевачка 47 311.02-122/2015-Л-I од 27/5/2016 10
1041/16-ЛН-ТРГ од 8/6/2016 "PETROLUX 2015" доо, Фекетић 21127183 Фекетић Маршала Тита бб 311.02-85/2015-Л-I од 8/6/2016 10
1042/16-ЛН-ТРГ од 8/6/2016 НОРМА ПЕТРОЛ доо, Инђија 20915323 Инђијa Новосадски пут бб 311.02-81/2015-Л-I од 8/6/2016 10
1043/16-ЛН-ТРГ од 23/6/2016 ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН акционарско друштво, Сента 08042586 Сента Арпадова 104 311.02-83/2016-Л-I од 23/6/2016 10
1045/16-ЛН-ТРГ од 23/6/2016 ЛУАНИ ПЕТРОЛ доо, Прешево 21091910 Прешево Трнава бб 311.02-8/2016-Л-I од 23/6/2016 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије