English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0808/12-ЛН-15a од 23/1/2012 Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину ЖИВО Р плус К доо, Дубока, Јагодина 07877501 Дубока Дубока 311.02-78/2011-Л-I од 23/1/2012 10
0807/12-ЛН-15a од 31/1/2012 ТРНАВА ПРОМЕТ д.о.о. за промет на велико и мало, Доња Трнава 07364857 Горња Трнава Доња Трнава 311.02-39/2011-Л-I од 31/1/2012 10
0812/12-ЛН-15a од 28/2/2012 "DMB PETROL-OIL" производно и услужно, д.о.о. Аранђеловац 20774975 Аранђеловaц Занатлијска бб 311.02-125/2011-Л-I од 28/2/2012 10
0816/12-ЛН-15a од 28/2/2012 АГРО РАЦА ДОО ЗРЕЊАНИН 20227052 Зрењанин Милентија Поповића 1 311.02-129/2011-Л-I од 28/2/2012 10
0814/12-ЛН-15a од 28/2/2012 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, транспорт, спољну трговину, посредовање и услуге БЕБИ ТРАНС, Крагујевац 20514540 Крагујевац Ивана Цанкара бр. 2 311.02-81/2011-Л-I од 28/2/2012 10
0823/12-ЛН-15a од 20/3/2012 ДОО "КАЈЗЕР ПЕТРОЛ", Велико Орашје 20587121 Велико Орашје Немањина 3 311.02-21/2011-Л-I од 20/3/2012 10
0819/12-ЛН-15a од 20/3/2012
Предузеће за трговину, увоз и извоз "АЛФА ГАС" доо Београд (Земун) 20208058 Београд, Земун Крајишка 71а 311.02-128/2011-Л-I од 20/3/2012 10
0821/12-ЛН-15a од 5/4/2012 „MK COMMERCE” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину, услуге и холдинг послове Нови Сад 20133295 Нови Сад Трг Марије Трандафил број 7 311.02-5/2012-Л-I од 5/4/2012 10
0824/12-ЛН-15a од 5/4/2012 Транспортно-трговинско предузеће ПАВЛОВИЋ друштво са ограниченом одговорношћу, Лапово 07942940 Лапово Карађорђева 290 311.02-11/2012-Л-I од 5/4/2012 10
0822/12-ЛН-15a од 12/4/2012 Предузеће за спољну и унутрашњу трговину "КНЕЖЕВИЋ" Д.О.О. Ужице 07832869 Ужице Ужице, Немањина 27 311.02-115/2011-Л-I од 12/4/2012 10
0825/12-ЛН-15a од 12/4/2012 Привредно друштво за трговину и услуге ЋЕЛА ПЛУС доо, Власотинце 20572698 Власотинце 29. новембра 47 311.02-9/2012-Л-I од 12/4/2012 10
0827/12-ЛН-15a од 27/4/2012 МВ КОЛАРИ доо предузеће за производњу, трговину, туризам, угоститељство и услуге, Бачко Добро Поље 17276972 Бачко Добро Поље Аутопут Е-75 бб, Поштански фах 107 311.02-119/2011-Л-I од 27/4/2012 10
0830/12-ЛН-15a од 18/5/2012 Друштво за производњу, промет и услуге САЛЕ ПЕТРОЛ ДОО ШИД 20796669 Шид Петра Кочића 60 311.02-35/2012-Л-I од 18/5/2012 10
0831/12-ЛН-15a од 18/5/2012 Предузеће за производњу и промет "КОРАН" д.о.о. Прибој, са седиштем у Прибоју, Саставци бб 06468934 Прибој Саставци бб 311.02-127/2011-Л-I од 18/5/2012 10
0829/12-ЛН-15a од 18/5/2012 СТР МИНИ МАРКЕТ Светлана Букумировић предузетник, Ивањица 50736334 Ивањицa Лучка Река бб 311.02-94/2011-Л-I од 18/5/2012 10
0833/12-ЛН-15a од 7/6/2012 АМК МАГНЕТ - ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА доо, Сомбор 20393599 Сомбор Вељка Петровића 16 311.02-15/2012-Л-I од 7/6/2012 10
0835/12-ЛН-15a од 9/7/2012 Тибор Хуста пр, стр на мало и велико, оправке возила, грађевински радови и заступничке услуге превоз робе ТЕХНОПРОМЕТ, Зрењанин 52137985 Зрењанин Барска бб 311.02-38/2012-Л-I од 9/7/2012 10
0838/12-ЛН-15a од 2/8/2012 ПЕТРОЛ КОСТИЋ доо, Уб 20279982 Уб Село Трлић 311.02-20/2012-Л-I од 2/8/2012 10
0840/12-ЛН-15a од 2/8/2012 Производно прометно друштво КАП-ПЕТРОЛ доо, Врање 20697679 Врање Партизанска 3 311.02-17/2012-Л-I од 2/8/2012 10
0845/12-ЛН-15a од 17/8/2012 АЛЕКСАНДРИЈА ГРАДЊА доо, Темерин 20373997 Темерин Новосадска 344 311.02-61/2011-Л-I од 17/8/2012 10
0846/12-ЛН-15a од 17/8/2012 Друштво са ограниченом одговорношћу ГРДЕЛИЦА, Грделица 17017543 Грделица Данила Бошковића бб 311.02-120/2011-Л-I од 17/8/2012 10
0844/12-ЛН-15a од 17/8/2012 Привредно друштво СТЕКО-ПЕТРОЛ МВ ДОО, МИОНИЦА (Варошица) 20572442 Мионица Милана Станишића бб 311.02-60/2012-Л-I од 17/8/2012 10
0843/12-ЛН-15a од 17/8/2012 ТОПЈУНИОР доо, Шабац 20146524 Варна Церска б.б. 311.02-117/2011-Л-I од 17/8/2012 10
0850/12-ЛН-15a од 26/9/2012 Привредно друштво за производњу, трговину, угоститељство, експорт-импорт и услуге ТМИН ПЕТРОЛ доо, Марковац 17291041 Марковац Карађорђева бб 311.02-50/2012-Л-I од 26/9/2012 10
0857/12-ЛН-15a од 22/11/2012 НАФТАГАС ПРОМЕТ доо, Ратково 20808861 Ратково Оџачки пут бб 311.02-62/2012-Л-I од 22/11/2012 10
0862/13-ЛН-15a од 26/12/2012 Друштво за производњу, промет и услуге "VUČKOVIĆ PETROL COMPANY" доо, Кнић, Бумбарево Брдо 20799471 Кнић Бумбарево Брдо 311.02-64/2012-Л-I од 26/12/2012 10
0858/13-ЛН-15a од 26/12/2012 ПЕСАК доо, Пожега 20849967 Пожегa Честобродица бб 311.02-79/2012-Л-I од 26/12/2012 10
0859/13-ЛН-15a од 21/1/2013 HOMELAND производно и услужно д.о.о., Топола, са седиштем у Тополи, Карађорђева број 7 17516876 Топола Карађорђева 7 311.02-19/2011-Л-I од 21/1/2013 10
0863/13-ЛН-15a од 31/1/2013 EXPORTO друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, унутрашњу и спољну трговину, Зрењанин 20665912 Зрењанин Бригадира Ристића 1 311.02-23/2012-Л-I од 31/1/2013 10
0864/13-ЛН-15a од 31/1/2013 РАДАК.ПЕТРОЛ д.о.о. за трговину, Чонопља 20555564 Чонопља Раде Кончара бр. 3 311.02-83/2012-Л-I од 31/1/2013 10
0867/13-ЛН-ТРГ од 22/2/2013 "REISEN PETROL" доо, Тутин 20811960 Тутин Треће санџачке бригаде бб 311.02-47/2012-Л-I од 22/2/2013 10
0865/13-ЛН-ТРГ од 22/2/2013 АРКОМ доо предузеће за трговину, производњу, извоз и увоз, Шимановци 07486430 Шимановци Прховачка 154 311.02-14/2012-Л-I од 22/2/2013 10
0869/13-ЛН-ТРГ од 22/2/2013 Будимир Вујетић ПР, трговинска радња МИФ, Зарожје 50530671 Рогачица Гмила Присека 87/1, Зарожје 311.02-12/2012-Л-I од 22/2/2013 10
0866/13-ЛН-ТРГ од 22/2/2013 Привредно друштво за производњу, промет и услуге SIEGER д.о.о. Београд 20577568 Београд, Лештане Смедеревски пут б.б. 311.02-75/2012-Л-I од 22/2/2013 10
0871/13-ЛН-ТРГ од 22/3/2013 CHICK PROM Предузеће за трговину и производњу д.о.о., Мали Иђош 08600139 Мали Иђош Жељезничка 43 311.02-17/2013-Л-I од 22/3/2013 10
0872/13-ЛН-ТРГ од 22/3/2013 Општа земљорадничка задруга ДЕСПОТОВО за пољопривредну производњу промет и услуге Деспотово 08058199 Деспотово Трг ослобођења бр. 17 311.02-71/2012-Л-I од 22/3/2013 10
0873/13-ЛН-ТРГ од 3/4/2013 ЕГЕТА доо, Бела Паланка 20833289 Брза Паланка Кладовски пут бб 311.02-54/2012-Л-I од 3/4/2013 10
0875/13-ЛН-ТРГ од 4/6/2013 CALYPSO OIL доо за трговину и услуге, Госпођинци 20698802 Госпођинци Краља Петра I бр. 29а 311.02-18/2013-Л-I од 4/6/2013 10
0874/13-ЛН-ТРГ од 4/6/2013 АВИС-ГАС друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге, Вогањ 20493640 Вогањ Шашиначка 43 311.02-90/2011-Л-I од 4/6/2013 10
0878/13-ЛН-ТРГ од 4/6/2013 Предузеће за производњу, промет и услуге VELEX-FRIGO доо, Ариље 20410540 Ариље Војводе Степе бб 311.02-13/2013-Л-I од 4/6/2013 10
0876/13-ЛН-ТРГ од 4/6/2013 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋE „CERENA-TRADE“ Д.О.О. СОМБОР 08716064 Сомбор Стапарски пут бб 311.02-24/2013-Л-I од 4/6/2013 10
0882/13-ЛН-ТРГ од 1/7/2013 ГУТЕША-ГАС доо, Банатско Карађорђево 20342412 Банатско Карађорђево Булевар војводе Мишића бб 311.02-30/2013-Л-I од 1/7/2013 10
0884/13-ЛН-ТРГ од 13/8/2013 "АУТОЦЕНТАР ЗЛОКОЛИЦА" доо за технички преглед, Жабаљ 08787107 Жабаљ Лазе Костића 1 б 311.02-43/2013-Л-I од 13/8/2013 10
0886/13-ЛН-ТРГ од 13/8/2013 Привредно друштво за производњу, промет и услуге МАРИЋ КОМЕРЦ доо, Лазаревац 07816588 Београд, Лазаревац Ибарски пут 2б 311.02-76/2012-Л-I од 13/8/2013 10
0887/13-ЛН-ТРГ од 16/8/2013 ДОО ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ за промет на мало моторним горивима, Степановићево 20898429 Степановићево Војводе Степе Степановића бр. 2 311.02-20/2013-Л-I од 16/8/2013 10
0890/13-ЛН-ТРГ од 18/9/2013 J&R PETROL DOO OPOVO 20526882 Опово Иве Лоле Рибара 124 311.02-27/2013-Л-I од 18/9/2013 10
0891/13-ЛН-ТРГ од 18/9/2013 Предузеће за производњу, услуге и трговину експорт-импорт "ЖИЛЕ" доо, Рударе 17509217 Лесковац Рударе бб 311.02-29/2013-Л-I од 18/9/2013 10
0892/13-ЛН-ТРГ од 18/9/2013 Предузеће за трговину на велико и мало, спољну трговину и шпедицију "АГОРА" д.о.о. Београд, Младеновац 07505698 Младеновац Толбухинова 1 311.02-26/2013-Л-I од 18/9/2013 10
0893/13-ЛН-ТРГ од 18/9/2013 ЦВЕТИНОВИЋ-ПРОМЕТ д.о.о. за трговину и посредовање Лазарево 08711356 Лазарево Иве Лоле Рибара бб 311.02-59/2013-Л-I од 18/9/2013 10
0894/13-ЛН-ТРГ од 1/11/2013 ЕСКО-ПЕТРОЛ доо, Драга 20729899 Тутин Драга бб 311.02-41/2013-Л-I од 1/11/2013 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије