English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 454)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1437/20-ЛН-ТРГ од 17/9/2020 Друштво за производњу, промет и услуге KOLE PETROL COMPANY д.о.о., Крагујевац 20215259 Крагујевац Драгослава Срејовића 66 311.02-39/2020-Л-I од 17/9/2020 10
1439/20-ЛН-ТРГ од 1/10/2020 Друштво за промет нафтних деривата К&С ПЕТРОЛ доо, Нови Пазар 21363529 Нови Пазар Дубровачка бб 311.02-33/2020-Л-I од 1/10/2020 10
1440/20-ЛН-ТРГ од 15/10/2020 КОЛОСЕУМ ГРАДЊА доо за грађевинарство и трговину, Нови Сад 20375345 Нови Сад Житни трг 7 311.02-45/2020-Л-I од 15/10/2020 10
1441/20-ЛН-ТРГ од 15/10/2020 RS-LINE-PETROL д.о.о., Ивањица 20373954 Ивањицa Миљка Савића 69 311.02-46/2020-Л-I од 15/10/2020 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије