English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 452)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1434/20-ЛН-ТРГ од 10/9/2020 "ДАРЗАЛ КОМЕРЦ" доо за трговину и услуге, Беочин 20519924 Беочин Јована Цвијића 13 311.02-30/2020-Л-I од 10/9/2020 10
1437/20-ЛН-ТРГ од 17/9/2020 Друштво за производњу, промет и услуге KOLE PETROL COMPANY д.о.о., Крагујевац 20215259 Крагујевац Драгослава Срејовића 66 311.02-39/2020-Л-I од 17/9/2020 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије