English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 461)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1390/19-ЛН-ТРГ од 8/8/2019 Друштвo за трговину и услуге FENEKS–BDPA д.о.о. Ада 20234717 Ада Сенћански пут број 3 311.02-41/2019-Л-I од 8/8/2019 10
1280/18-ЛН-ТРГ од 8/8/2019 Предузетник Цицовић Марјан– оснивач ЗАНАТСКО ПЕКАРСКО УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА „ТРЕНД-2” ЗВЕЧКА, ОБРЕНОВАЦ 53114563 Обреновац Браће Јоксића 78-80, Звечка 311.02-8/2018-Л-I од 8/8/2019 10
1392/19-ЛН-ТРГ од 22/8/2019 Друштвo са ограниченом одговорношћу „ШЕИК-ПЕТРОЛ“ Неготин 20435763 Неготин Растока б.б. 311.02-48/2019-Л-I од 22/8/2019 10
1394/19-ЛН-ТРГ од 12/9/2019 ХАН ПЕТРОЛ доо, Гаџин Хан 21487678 Гаџин Хан Милоша Обилића 25 311.02-43/2019-Л-I од 12/9/2019 10
1395/19-ЛН-ТРГ од 20/9/2019 Привредно друштво за промет и услуге „БНП“ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 17590162 Београд Француска 12 311.02-52/2019-Л-I од 20/9/2019 10
1396/19-ЛН-ТРГ од 3/10/2019 Предузећe за производњу и трговину „Biznis“ д.о.о. Нишка Бања 07391021 Нишка Бања Железничка бб 311.02-57/2019-Л-I од 3/10/2019 10
1402/19-ЛН-ТРГ од 24/10/2019 Грађевинско предузеће "НОВИ БЕЧЕЈ" друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Бечеј 08020205 Нови Бечеј Милорада Попова 12 311.02-64/2019-Л-I од 24/10/2019 10
1405/19-ЛН-ТРГ од 31/10/2019 Привредно друштво МОРАВА ГАС д.о.о., Љиг
20473274 Љиг Моравци бб 311.02-58/2019-Л-I од 31/10/2019 10
1406/19-ЛН-ТРГ од 15/11/2019 "BRANIX" предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину на велико и мало доо, Земун 06022162 Београд, Земун Кумановска 1 311.02-6/2019-Л-I од 15/11/2019 10
1409/19-ЛН-ТРГ од 19/12/2019 Привредно друштво за производњу, услуге и трговину експорт-импорт ПРОГАС д.о.о. Прокупље 17555073 Прокупље Нова Божурна бб 311.02-79/2019-Л-I од 19/12/2019 10
1412/20-ЛН-ТРГ од 16/1/2020 Друштвo за производњу, трговину и услуге „РР-ГРАДИТЕЉ“ eхport-import д.о.о., Лазаревац 07559364 Лазаревaц 1300 каплара број 144 311.02-83/2019-Л-I од 16/1/2020 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије