English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 456)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1415/20-ЛН-ТРГ од 14/2/2020 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "DUX PETROL" ДОО, ТРСТЕНИЦА 20254076 Стублине Трстеница 229 311.02-2/2020-Л-I од 14/2/2020 10
1418/20-ЛН-ТРГ од 3/3/2020 Предузеће за трговину и услуге ЕВРОГАС д.о.о., Жељуша 17438654 Жељуша село Жељуша 311.02-4/2020-Л-I од 3/3/2020 10
1420/20-ЛН-ТРГ од 30/4/2020 ПЕСАК ПЕТРОЛ ДОО Пожега
20130202 Пожегa Вука Караџића 9 311.02-15/2020-Л-I од 30/4/2020 10
1421/20-ЛН-ТРГ од 15/5/2020 "Q5 BENZINSKA PUMPA" доо, Покрвеник 21361542 Црквине Покрвеник бб 311.02-14/2020-Л-I од 15/5/2020 10
1423/20-ЛН-ТРГ од 18/6/2020 Предузећe за инжињеринг и производњу техничких гасова „KRYOGAS” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 06520413 Београд Драгослава Срејовића 1 311.02-17/2018-Л-I од 18/6/2020 10
1424/20-ЛН-ТРГ од 25/6/2020 Производно, прометно и услужно предузеће „ИСА ШАМС” ДОО ДУБОВО - ТУТИН 06640281 Тутин Село Дубово 311.02-22/2020-Л-I од 25/6/2020 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије