English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 451)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1443/20-ЛН-ТРГ од 12/11/2020 Друштво за производњу, трговину и услуге МИХАЈЛОВИЋ ПЕТРОЛ, друтво са ограниченом одговорношћу, Параћин 20221402 Параћин Синђелићева 33 311.02-51/2020-Л-I од 12/11/2020 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије