English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 460)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1396/19-ЛН-ТРГ од 3/10/2019 Предузећe за производњу и трговину „Biznis“ д.о.о. Нишка Бања 07391021 Нишка Бања Железничка бб 311.02-57/2019-Л-I од 3/10/2019 10
1402/19-ЛН-ТРГ од 24/10/2019 Грађевинско предузеће "НОВИ БЕЧЕЈ" друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Бечеј 08020205 Нови Бечеј Милорада Попова 12 311.02-64/2019-Л-I од 24/10/2019 10
1405/19-ЛН-ТРГ од 31/10/2019 Привредно друштво МОРАВА ГАС д.о.о., Љиг
20473274 Љиг Моравци бб 311.02-58/2019-Л-I од 31/10/2019 10
1406/19-ЛН-ТРГ од 15/11/2019 "BRANIX" предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину на велико и мало доо, Земун 06022162 Београд, Земун Кумановска 1 311.02-6/2019-Л-I од 15/11/2019 10
1409/19-ЛН-ТРГ од 19/12/2019 Привредно друштво за производњу, услуге и трговину експорт-импорт ПРОГАС д.о.о. Прокупље 17555073 Прокупље Нова Божурна бб 311.02-79/2019-Л-I од 19/12/2019 10
1412/20-ЛН-ТРГ од 16/1/2020 Друштвo за производњу, трговину и услуге „РР-ГРАДИТЕЉ“ eхport-import д.о.о., Лазаревац 07559364 Лазаревaц 1300 каплара број 144 311.02-83/2019-Л-I од 16/1/2020 10
1415/20-ЛН-ТРГ од 14/2/2020 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "DUX PETROL" ДОО, ТРСТЕНИЦА 20254076 Стублине Трстеница 229 311.02-2/2020-Л-I од 14/2/2020 10
1418/20-ЛН-ТРГ од 3/3/2020 Предузеће за трговину и услуге ЕВРОГАС д.о.о., Жељуша 17438654 Жељуша село Жељуша 311.02-4/2020-Л-I од 3/3/2020 10
1420/20-ЛН-ТРГ од 30/4/2020 ПЕСАК ПЕТРОЛ ДОО Пожега
20130202 Пожегa Вука Караџића 9 311.02-15/2020-Л-I од 30/4/2020 10
1421/20-ЛН-ТРГ од 15/5/2020 "Q5 BENZINSKA PUMPA" доо, Покрвеник 21361542 Црквине Покрвеник бб 311.02-14/2020-Л-I од 15/5/2020 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије