English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 452)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1448/20-ЛН-ТРГ од 24/12/2020 Предузетник Милан Васић – оснивач ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ ТРЕШЊИЦА ВАСИЋ МИЛАН ПР БАЈИНА БАШТА 52177529 Бајина Башта Пашна Раван 311.02-57/2020-Л-I од 24/12/2020 10
1449/20-ЛН-ТРГ од 24/12/2020 ДУБЉЕ ПЕТРОЛ доо, Београд 21604712 Београд Краљице Наталије 66 311.02-54/2020-Л-I од 24/12/2020 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије