English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 21: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 458)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1421/20-ЛН-ТРГ од 15/5/2020 "Q5 BENZINSKA PUMPA" доо, Покрвеник 21361542 Црквине Покрвеник бб 311.02-14/2020-Л-I од 15/5/2020 10
1423/20-ЛН-ТРГ од 18/6/2020 Предузећe за инжињеринг и производњу техничких гасова „KRYOGAS” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 06520413 Београд Драгослава Срејовића 1 311.02-17/2018-Л-I од 18/6/2020 10
1424/20-ЛН-ТРГ од 25/6/2020 Производно, прометно и услужно предузеће „ИСА ШАМС” ДОО ДУБОВО - ТУТИН 06640281 Тутин Село Дубово 311.02-22/2020-Л-I од 25/6/2020 10
1425/20-ЛН-ТРГ од 16/7/2020 Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало ИНГРАП-ОМНИ д.о.о., Београд 06950639 Београд Држићева 15 311.02-25/2020-Л-I од 16/7/2020 10
1426/20-ЛН-ТРГ од 16/7/2020 "MESSER TEHNOGAS" акционарско друштво за производњу и промет техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, Београд 07011458 Београд Бањички пут 62 311.02-26/2020-Л-I од 16/7/2020 10
1427/20-ЛН-ТРГ од 16/7/2020 "BALIĆ COMPANY" д.о.о., Нови Пазар 20165413 Нови Пазар Село Дојевиће бб 311.02-23/2020-Л-I од 16/7/2020 10
1428/20-ЛН-ТРГ од 23/7/2020 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ТРАНСКОП ДОО ЖАБАРИ 07609558 Жабари Кнеза Милоша 11 311.02-28/2020-Л-I од 23/7/2020 10
1429/20-ЛН-ТРГ од 23/7/2020 "Олимп-Гас" АД, Бела Паланка 17523945 Бела Паланка Вељка Влаховића 10 311.02-29/2020-Л-I од 23/7/2020 10
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије