English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 19: Трговина горивима ван станица за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 6)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1027/16-ЛН-ТРВ од 13/4/2016 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.02-126/2015-Л-I од 13/4/2016 10
1071/16-ЛН-ТРВ од 29/9/2016 Друштво ВИСОКОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Београд 17592092 Београд, Нови Београд Шпанских бораца 14/26 311.02-148/2016-Л-I од 29/9/2016 10
1187/17-ЛН-ТРВ од 29/9/2017 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица 08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-92/2017-Л-I од 29/9/2017 10
1227/17-ЛН-ТРВ од 22/12/2017 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-161/2016-Л-I од 22/12/2017 10
1323/18-ЛН-ТРВ од 5/10/2018 "MESSER TEHNOGAS" акционарско друштво за производњу и промет техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, Београд 07011458 Београд Бањички пут 62 311.02-83/2018-Л-I од 5/10/2018 10
1399/19-ЛН-ТРВ од 3/10/2019 Предузеће за трговину и услуге "ButanGas International", д.о.о. Београд 20030771 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 65/III/9 311.02-54/2019-Л-I од 3/10/2019 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије