English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 18: Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом (број лиценци: 54)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0722/10-ЛН-15 од 28/7/2010 Привредно друштво за пословне услуге MERCATOR-S д.о.о., Нови Сад 06886671 Нови Сад Темерински пут 50 311.02-34/2010-Л-I од 28/7/2010 10
0756/11-ЛН-15 од 13/1/2011 Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима "Транснафта", Панчево 20084731 Панчево Змај Јове Јовановића број 1 311.02-2/2011-Л-I од 13/1/2011 10
0784/11-ЛН-15 од 22/7/2011 BIOGOR DOO SUKOVO 20513543 Суково Суково бб 311.02-30/2011-Л-I од 22/7/2011 10
0877/13-ЛН-ТР од 4/6/2013 Предузеће за трговину „ПАН-ЛЕДИ” ДOO Панчево 20057351 Панчево Ритска 14 311.02-16/2013-Л-I од 4/6/2013 10
0932/14-ЛН-ТР од 24/6/2014 "BEDEM Energy Solutions" доо, Панчево 20294531 Панчево Миладина Поповића 18 311.02-20/2014-Л-I од 24/6/2014 10
0945/14-ЛН-ТР од 23/10/2014 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.02-65/2014-Л-I од 23/10/2014 10
0957/15-ЛН-ТР од 30/1/2015 "MITAN OIL" доо, Београд 20787627 Београд Теразије 16 311.02-11/2014-Л-I од 30/1/2015 10
0960/15-ЛН-ТР од 13/2/2015 Привредно друштво за дистрибуцију гаса ЛОЗНИЦА-ГАС д.о.о. у мешовитој својини Лозница 17547402 Лозница Војводе Мишића 4 311.02-91/2014-Л-I од 13/2/2015 10
0975/15-ЛН-ТР од 5/5/2015 Предузећe за инжињеринг и производњу техничких гасова „KRYOGAS” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 06520413 Београд Драгослава Срејовића 1 311.02-11/2015-Л-I од 5/5/2015 10
0995/15-ЛН-ТР од 24/8/2015 Привредно друштво "NUKLEUS-KONSALTING" ДОО, Београд 20921072 Београд Љутице Богдана бр. 15 311.02-16/2015-Л-I од 24/8/2015 10
0996/15-ЛН-ТР од 4/9/2015 ДОО ВУКОВИЋ 1967, ВЕТЕРНИК 08782687 Ветерник Новосадски пут 106 311.02-59/2015-Л-I од 4/9/2015 10
1044/16-ЛН-ТР од 23/6/2016 Предузеће за производњу, промет и услуге "EVOLUCIJA 2004"д.о.о.Београд 17595423 Београд, Нови Београд Владимира Поповића број 6/апартман 404 311.02-101/2016-Л-I од 23/6/2016 10
1060/16-ЛН-ТР од 6/7/2016 Предузеће "OG PIPEGAS" д.о.о. Димитровград 21092649 Димитровград Васил Левски бр. 12 311.02-105/2015-Л-I од 6/7/2016 10
1061/16-ЛН-ТР од 6/9/2016 Привредно друштво за промет и услуге "АС-ПЕТРОЛ" друштво са ограниченом одговорношћу, Крушевац 17264737 Крушевац Јасички пут бб 311.02-99/2016-Л-I од 6/9/2016 10
1057/16-ЛН-ТР од 6/9/2016 ИМПУЛС ПЕТРОЛ доо, Смедерево 21177202 Смедеревo Излетничка 6, локал 8 311.02-75/2016-Л-I од 6/9/2016 10
1065/16-ЛН-ТР од 22/9/2016 Предузеће за трговину нафтом и гасом "MOL Serbia"друштво са ограниченом одговорношћу Београд
17518518 Београд, Нови Београд Ђорђа Станојевића 14 311.02-146/2016-Л-I од 22/9/2016 10
1072/16-ЛН-ТР од 29/9/2016 Друштво ВИСОКОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Београд 17592092 Београд, Нови Београд Шпанских бораца 14/26 311.02-164/2016-Л-I од 29/9/2016 10
1085/16-ЛН-ТР од 17/11/2016 "ENERGREEN MTB" доо, Нови Сад 20599774 Нови Сад Аугуста Цесарца 5 311.02-163/2016-Л-I од 17/11/2016 10
1086/16-ЛН-ТР од 17/11/2016 Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора Мандића број 21 311.02-153/2016-Л-I од 17/11/2016 10
1110/17-ЛН-ТР од 26/1/2017 Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и транспорт УБ ПЕТРОЛ доо, Уб 17031074 Уб 1. мај 9 311.02-203/2016-Л-I од 26/1/2017 10
1121/17-ЛН-ТР од 24/3/2017 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица
08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-20/2017-Л-I од 24/3/2017 10
1128/17-ЛН-ТР од 3/4/2017 “КНЕЗ ПЕТРОЛ” предузеће за производњу промет и услуге, д.о.о. Земун Батајница
17535439 Београд, Батајница Царице Јелене 28 311.02-36/2017-Л-I од 3/4/2017 10
1135/17-ЛН-ТР од 28/4/2017 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад
20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-28/2017-Л-I од 28/4/2017 10
1136/17-ЛН-ТР од 28/4/2017 ПЕТРОЛ друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд 17454404 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.02-49/2017-Л-I од 28/4/2017 10
1147/17-ЛН-ТР од 31/5/2017 Друштво за производњу трговину и услуге "ENERGY STRONG" доо Нови Сад 21088927 Нови Сад Унска 17 311.02-65/2017-Л-I од 31/5/2017 10
1153/17-ЛН-ТР од 9/6/2017 Предузеће "РАС ГАС ДОО" , Крагујевац 21168165 Крагујевац Војводе Путника 70 311.02-73/2017-Л-I од 9/6/2017 10
1170/17-ЛН-ТР од 19/7/2017 Предузеће "АЦ ВТ" доо, Крагујевац 20796081 Крагујевац Драгослава Срејовића бр. 55 311.02-86/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1181/17-ЛН-ТР од 4/8/2017 "CORAL SRB" доо, Београд 21264563 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 40 Б 311.02-101/2017-Л-I од 4/8/2017 10
1182/17-ЛН-ТР од 4/8/2017 Друштво за промет нафтних деривата ЛУКОИЛ СРБИЈА а.д. Београд 07524951 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина број 165 Д 311.02-95/2017-Л-I од 4/8/2017 10
1185/17-ЛН-ТР од 29/9/2017 СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА "ЛЕДИ МС" ПАНЧЕВО 64019988 Панчево Јабучки Пут 409 311.02-108/2017-Л-I од 29/9/2017 10
1190/17-ЛН-ТР од 17/10/2017 EKO-DUNAV екологија и заштита околине доо Београд 20100036 Барич Баричка река бб 311.02-135/2017-Л-I од 17/10/2017 10
1201/17-ЛН-ТР од 27/10/2017 Предузеће за трговину, промет и услуге „ЕУРО МОТУС” ДОО Београд (Нови Београд)
17204637 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 115а/V 311.02-121/2017-Л-I од 27/10/2017 10
1210/17-ЛН-ТР од 24/11/2017 Привредно друштво за трговину и услуге "ОМВ Србија" д.о.о., Београд
17321480 Београд, Нови Београд Омладинских бригада број 90 А 311.02-136/2017-Л-I од 24/11/2017 10
1221/17-ЛН-ТР од 15/12/2017 „NAFTACHEM” ДOO за трговину и услуге Сремска Каменица
08791546 Сремска Каменица Војводе Путника 79, спрат 2 311.02-159/2017-Л-I од 15/12/2017 10
1262/18-ЛН-ТР од 26/2/2018 „СТАНДАРД ГАС” Д.О.О. НОВИ САД
08687536 Нови Сад Руменачка 13, улаз 17 311.02-5/2018-Л-I од 26/2/2018 10
1270/18-ЛН-ТР од 9/3/2018 "MET SRB" д.о.о. Београд 20952920 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 48а 311.02-27/2018-Л-I од 9/3/2018 10
1273/18-ЛН-ТР од 9/3/2018 Привредно друштво Т-НАФТА ТРГОВИНА друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 21235873 Београд Вардарска 12 311.02-24/2018-Л-I од 9/3/2018 10
1276/18-ЛН-ТР од 22/3/2018 Предузеће за транспорт МБМ-ТРАНС доо, Уб 06570119 Уб Свете Поповића 104 311.02-1/2018-Л-I од 22/3/2018 10
1289/18-ЛН-ТР од 18/5/2018 "GO SMART PETROL" ДОО Београд - Врачар 21261912 Београд Бокељска бр. 7 311.02-28/2018-Л-I од 18/5/2018 10
1307/18-ЛН-ТР од 10/8/2018 МК ЛОГИСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 21105147 Нови Сад Трг Марије Трандафил 7 311.02-60/2018-Л-I од 10/8/2018 10
1317/18-ЛН-ТР од 24/9/2018 Предузећe за трговину „SPEED“, д.о.о. Нови Београд
06319963 Београд, Нови Београд Партизанске авијације број 6А 311.02-72/2018-Л-I од 24/9/2018 10
1322/18-ЛН-ТР од 5/10/2018 "MESSER TEHNOGAS" акционарско друштво за производњу и промет техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, Београд 07011458 Београд Бањички пут 62 311.02-82/2018-Л-I од 5/10/2018 10
1355/19-ЛН-ТР од 14/2/2019 „КНЕЖЕВИЋ – ПЕТРОЛ“ Д.О.О. БЕОГРАД, ЗЕМУН, са седиштем у
20174846 Београд, Батајница Царице Јелене 28 311.02-126/2018-Л-I од 14/2/2019 10
1369/19-ЛН-ТР од 11/4/2019 Предузеће за промет роба и услуга “ГОЛУБОВИЋ” ДОО Чубра, Неготин 06819290 Неготин Чубра бб 311.02-13/2019-Л-I од 11/4/2019 10
1371/19-ЛН-ТР од 23/4/2019 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „СПОНИТ” ДОО ЧАЧАК 07612940 Чачак Николе Тесле број 17 311.02-16/2019-Л-I од 23/4/2019 10
1374/19-ЛН-ТР од 9/5/2019 Предузеће за производњу и монтажу гасних станица МИ-ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о., Београд 17542028 Београд, Земун Крајишка 71а, локал 20 311.02-22/2019-Л-I од 9/5/2019 10
1397/19-ЛН-ТР од 3/10/2019 Предузеће за трговину и услуге "ButanGas International", д.о.о. Београд
20030771 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 65/III/9 311.02-53/2019-Л-I од 3/10/2019 10
1401/19-ЛН-ТР од 10/10/2019 Предузећу за спољну и унутрашњу трговину и услуге "МВ ЈОНА" д.о.о. Београд 17536095 Београд Партизанске воде 6/3 311.02-63/2019-Л-I од 10/10/2019 10
1404/19-ЛН-ТР од 31/10/2019 Привредно друштво за производњу, трговину, саобраћај и услуге "МИЛЕТИЋ-ПЕТРОЛ", д.о.о, Шалудовац
20347309 Поповац Шалудовац 311.02-66/2019-Л-I од 31/10/2019 10
1407/19-ЛН-ТР од 28/11/2019 Предузеће за промет и услуге "VML ENERGY" друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 20511095 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 115д 311.02-78/2019-Л-I од 28/11/2019 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије