English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 18: Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом (број лиценци: 55)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1410/20-ЛН-ТР од 9/1/2020 " EKO SERBIA" А.Д. Београд
17413333 Београд, Нови Београд Тошин бунар 274А 311.02-85/2019-Л-I од 9/1/2020 10
1413/20-ЛН-ТР од 30/1/2020 "BULISTAR" ДОО ПРИБОЈ 21452866 Прибој Моше Пијаде бб 311.02-86/2019-Л-I од 30/1/2020 10
1417/20-ЛН-ТР од 21/2/2020 "ELIXIR PRAHOVO" ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ДОО ПРАХОВО 07309783 Прахово Радујевачки пут бб 311.02-8/2020-Л-I од 21/2/2020 10
1419/20-ЛН-ТР од 12/3/2020 ЕКОМЕТАН доо, Београд 21478814 Београд, Земун Крајишка 71а, локал 20 311.02-11/2020-Л-I од 12/3/2020 10
1422/20-ЛН-ТР од 29/5/2020 "METANLUX TRADE" доо, Београд 21551767 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 82 311.02-13/2020-Л-I од 29/5/2020 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије