English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 18: Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом (број лиценци: 52)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1401/19-ЛН-ТР од 10/10/2019 Предузећу за спољну и унутрашњу трговину и услуге "МВ ЈОНА" д.о.о. Београд 17536095 Београд Партизанске воде 6/3 311.02-63/2019-Л-I од 10/10/2019 10
1404/19-ЛН-ТР од 31/10/2019 Привредно друштво за производњу, трговину, саобраћај и услуге "МИЛЕТИЋ-ПЕТРОЛ", д.о.о, Шалудовац 20347309 Поповац Шалудовац 311.02-66/2019-Л-I од 31/10/2019 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије