English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 15: Транспорт нафте нафтоводима (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
1087/16-ЛН-ТСН од 5/12/2016 Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима "Транснафта", Панчево
20084731 Панчево Змај Јове Јовановића број 1 311.02-158/2016-Л-I од 5/12/2016 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије