English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 14: Производња деривата нафте (број лиценци: 6)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0899/13-ЛН-ПД од 6/12/2013 „СТАНДАРД ГАС” Д.О.О. НОВИ САД 08687536 Нови Сад Руменачка 13, улаз 17 311.02-35/2013-Л-I од 6/12/2013 10
1028/16-ЛН-ПД од 13/4/2016 Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо, Београд 20902612 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.02-124/2015-Л-I од 13/4/2016 10
1077/16-ЛН-ПД од 31/10/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад
20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.02-107/2016-Л-I од 31/10/2016 10
1168/17-ЛН-ПД од 19/7/2017 Привредно друштвo за прoизводњу трговину и услуге "VML" доо Јаково 06717144 Јаково Вожда Карађорђа 203а 311.02-82/2017-Л-I од 19/7/2017 10
1177/17-ЛН-ПД од 25/7/2017 "ENERGREEN MTB" доо, Нови Сад 20599774 Нови Сад Аугуста Цесарца 5 311.02-105/2017-Л-I од 25/7/2017 10
1408/19-ЛН-ПД од 28/11/2019 ДОО „ЕУРО ГАС” трговачко предузеће Суботица 08701156 Суботица Отмара Мајера бб 311.02-70/2019-Л-I од 28/11/2019 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије